Isnin, 22 Jun 2009

Mekanisme pasaran saham konvensional: aspek yang selari dan bercanggah dengan syariat.

Mekanisme pasaran saham konvensional: aspek yang selari dan bercanggah dengan syariat

Pendahuluan

Kesedaran masyarakat terhadap ekonomi dan pasaran modal Islam cukup tinggi pada masa sekarang. Hal ini dapat dilihat dengan peningkatan jumlah dana di pasaran modal Islam. Selain itu, bilangan kaunter halal semakin meningkat. Sehingga kertas kerja ini ditulis, sebanyak lebih 650 buah syarikat yang sekuritinya termasuk dalam senarai kaunter halal yang mewakili 80% daripada keseluruhan syarikat berdaftar di BSKL. Walau bagaimanapun dari segi jumlah dana, dana yang terkumpul dalam senarai non-halal masih lagi mengatasi dana halal

BAB II

Gambaran Umum Mekanisme Jual-beli Saham Di BSKL

2.1 Sejarah Ringkas Bursa Saham Kuala Lumpur
Aktiviti broker dan syer telah pun bermula di Tanah Melayu semenjak akhir abad ke-19. Umumnya, pihak broker ini telah pun lama bertapak dan memulakan operasi mereka sambil menyediakan kemudahan-kemudahan perdagangan syer syarikat untuk urusan perniagaan di rantau ini. Pasaran Saham Malaysia yang pertama telah ditubuhkan pada tahun 1937 di bawah nama Persatuan Broker Saham Malaysia. Walau bagaimanapun perdagangan saham dan syer awam tidak dijalankan sehingga bulan Mei 1960. Pada masa ini hanya ada 4 buah syarikat broker saham dan mereka berkumpul beramai-ramai setiap hari di Rumah Penjelasan Bank Negara untuk meletak tanda-tanda harga.

Pada bulan Oktober 1962, dewan perdagangan telah dipindahkan dari bangunan Bank Negara ke Mercantile bank dan dikendalikan oleh 5 firma broker saham Kuala Lumpur di samping bursa utamanya di Singapura. Seterusnya, pada April 1963, Malayan Stock Exchange Limited telah ditubuhkan di Singapura. Kemudian nama ini ditukar kepada The Stock Exchange of Malaysia and Singapore pada tahun 1965 akibat daripada pemisahan Singapura dan Malaysia.

Pada tahun 1973, bursa saham ini berpecah kepada Bursa Saham Kuala Lumpur dan Bursa Saham Singapura. Ini berlaku disebabkan dasar kerajaan Malaysia yang ingin mempunyai bursanya sendiri. Namun pemecahan ini hanyalah pada zahirnya sahaja. Saham syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Singapura masih disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur.

Pada tahun 1984, BSKL mula menerima perubahan dengan menubuhkan SCANS (securities clearing automate network services sdn. Bhd.) dan penggunaan komputer dalam sistem penjelasan diperkenalkan. Ini diikuti pula dengan pemasangan Sistem Laporan Harga Saham Sebenar (MASA) untuk broker pada tahun 1987. Keupayaan ini kemudiannya dipertingkatkan kepada MASA 2 pada tahun 1990

BSKL maju ke hadapan lagi dalam era teknologi apabila sistem dagangan separa automatik yang baru membabitkan penggunaan komputer dalam dagangan dan sistem SCORE (system in computerized order and execution) mula diperkenalkan pada bulan Mei 1989. Ini bermakna sistem tradisional iaitu dengan cara melaungkan harga saham di bilik urusniaga saham tidak lagi digunakan. Turut diperkenalkan kemudiannya ialah Sistem Penjelasan Dan Penghantaran Tetap (fixed delivery and settlement) yang bertujuan menjadikan pasaran lebih cekap.

Sehingga kini, BSKL mempunyai lebih kurang 700 buah syarikat yang saham mereka tersenarai di papan utama dan 300 buah syarikat yang saham mereka tersenarai di papan kedua. Mengikut laporan Majlis Pengawasan Syariah Suruhanjaya Sekuriti tahun 2002 berdasarkan laporan pertama yang dibuat pada 26 April 2002, sebanyak 652 kaunter disenaraikan sebagai kaunter halal yang merupakan 79% daripada keseluruhan syarikat yang sekuritinya tersenarai di BSKL. Semenatara untuk laporan kedua bertarikh 25 Oktober 2002 pula, sebanyak 682 buah syarikat disenaraikan sebagai halal yang mewakili 80% daripada keseluruhan syarikat di BSKL. Jumlah ini menggambarkan bahawa kesedaran pelabur untuk melabur dalam pelaburan yang halal agak membanggakan. Namun harus diingat bahawa angka 80% tersebut dikira dari segi kaunter halal, bukannya dikira dari segi jumlah dana.

Sementara itu, syarikat broker yang berdaftar sebagai ahli BSKL pula sebanyak 39 buah syarikat dengan 6 daripadanya merupakan syarikat brokerer bertaraf universal.

2.2 Syarat Penyenaraian Papan Utama Dan Papan Kedua
Sesebuah syarikat yang hendak mengapungkan sahamnya di BSKL akan membuat permohonan kepada pihak Suruhanjaya Sekuriti. Seterusnya pihak suruhanjaya akan menilai dan melihat prestasi dan laporan yang dikemukakan kepadanya. Walau bagaimanapun sebelum layak untuk dinilai oleh suruhanjaya tersebut, ada beberapa syarat penting yang menjadi asas samada syarikat itu layak atau tidak untuk diapungkan di BSKL.

Untuk penyenaraian di papan utama BSKL, sesebuah syarikat mestilah mempunyai modal minimum yang diterbitkan dan modal berbayar sebanyak RM 60 juta yang terdiri daripada saham biasa yang bernilai tara sekurang-kurangnya 10 sen seunit. Sementara bagi papan kedua, sesebuah syarikat hendaklah mempunyai modal minimum yang diterbitkan dan modal berbayar sebanyak RM 40 juta yang terdiri daripada saham biasa yang bernilai tara sebanyak 10 sen seunit.

Selain itu, syarikat tersebut juga hendaklah mempunyai rekod keuntungan selepas cukai tidak kurang RM 30juta untuk tempoh 3 hingga 5 tahun kewangan dan sekurang-kurangnya RM 8juta keuntungan selepas cukai bagi tahun kewangan terkini. Sementara bagi papan kedua, syarikat hendaklah mempunyai rekod keuntungan yang bersamaan dengan keuntungan selepas cukai yang tidak kurang daripada RM 12juta untuk tempoh 3 hingga 5 tahun kewagan dan sekurang-kurangnya RM 4 juta keuntungan selepas cukai bagi tahun kewangan terkini

Syarat-syarat penyenaraian ini boleh dipinda oleh Suruhanjaya Sekuriti pada bila-bila masa bergantung kepada keadaan. Kalau dilihat kepada syarat-syarat penyenaraian pada 10 tahun lepas nyata BSKL mengalami perubahan yang pesat. Ini kerana pada dekad yang lepas syarat modal minimum untuk papan utama hanyalah sebanyak RM 20 juta sementara papan kedua di antara RM 5 hingga RM 20 juta. Perubahan syarat penyenaraiann ini secara tidak langsung menggambarkan keadaan pasaran modal Malaysia yang semakin pesat berkembang

2.3 Bagaimana Saham Diurusniagakan
Seseorang yang ingin membeli atau menjual saham akan memesan kepada broker yang dia menjadi pelanggannya, dengan menetapkan harga paling tinggi atau rendah masing-masing(bergantung kepada jenis pesanan, ini kerana pesanan mempunyai pelbagai bentuk). Seterusnya broker berkenaan akan cuba mengaturkan pembelian atau penjualan tersebut dengan harga yang ditetapkan oleh pembeli atau penjual.

Sebaik sahaja pembelian dibuat, pembeli tidak terus mendapat sijil saham. Dia terpaksa menunggu beberapa hari kemudian. Pembayaran nilai hanya dibuat apabila firma menerima skripnya. Setelah skrip diterima pembeli mendaftarkan dirinya sebagai pemegang saham berkenaan dan berhak ke atas semua faedah termasuk dividen, bonus dan segala kemudahan sebagai pemilik.

Kebanyakan yang berlaku pembeli tidak mendaftarkan namanya sebagai pemilik baru kerana ingin menjualnya semula dalam masa yang singkat. Dalam hal ini pembeli tidak dikira sebgai pemilik dan tidak mendapat faedah sebagai pemilik.

Jika pembeli menjual semula sahamnya sebelum menerima skrip dan sebelum didaftar miliknya, dia juga tidak menerima faedah sebagai pemilik. Dia hanya menerima pulangan untung modal (capital appreciation) sahaja iaitu perbezaan di antara harga belian dan jualan. Dalam keadaan tersebut pembeli tidak perlu membayar nilai saham yang dibelinya dan juga tidak menerima nilai jualan saham. Dia hanya menerima nilai perbezaan harga jualan dengan belian. Keadaan ini dinamakan dagangan kontra.

Kontra berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris bermaksud perbezaan di antara harga jualan dan belian. Kalau harga jualan lebih tinggi daripada harga belian, maknanya penjual akan mendapat keuntungan. Sebaliknya kalau harga jualan lebih rendah daripada harga belian, maknanya penjual akan mendapat kerugian. Ini bermakna pelabur tidak membuat sebarang pembayaran seperti biasa. Sebaliknya dia hanya akan membayar perbezaan harga jualan

Peraturan saham juga membenarkan seseorang itu menjual saham walaupun tidak mempunyai skrip, tetapi dia dikehendaki membeli semula untuk menutup kedudukannya jika berlaku demikian. Proses ini dinamakan short selling dan berlaku jika seseorang pelabur menjangka bahawa harga akan turun pada masa hadapan.

Daripada penjelasan di atas, dapat dilihat 4 keadaan urusniaga saham:
1) seseorang pelabur itu membeli saham, menerima skrip, membuat bayaran dan mendaftar sebagai pemilik. Pelabur itu mungkin menjualnya semula pada masa hadapan
2) membeli saham, menerima skrip, membuat pembayaran dan menjualnya semula dalam masa yang singkat tanpa mendaftarkannya sebagai pemilik
3) membeli saham dan menjualnya semula tanpa membuat sebarang bayaran, tanpa pendaftaran dan tidak menerima skrip
4) menjual saham terlebih dahulu walaupun tidak menerima skrip dan membelinya semula kemudian(short selling)

2.4 Jenis Pesanan
2.4.1 Pesanan pasaran (Market Order)
Pelanggan akan meminta supaya sekuriti tertentu dibeli atau dijual mengikut harga yang disebut(harga pasaran) ketika pesanan sampai di bilik urusniaga. Pesanan ini akan berkuatkuasa sebaik sahaja ia sampai di lantai niaga BSKL. Jelasnya pelanggan atau pembeli tidak perlu menunggu lama untuk dipadankan pesanannya dengan harga yang ditawarkan.

2.4.2 Pesanan Had Limit(Limit order)
Pembeli akan menetapkan haga maksimum bagi pesanan membeli dan harga minimum bagi pesanan menjual. Katakan harga bagi pesanan yang dicatatkan di papan tanda bagi saham Promet ialah 66b dan 67s. b bermakna ada pembeli yang hendak membeli dengan harga 66 sen seunit. Jika pelanggan hendak membeli saham ini dengan harga 66 sen seunit berkemungkinan tidak dapat. Ini kerana permintaan saham Promet dengan harga 66 sen seunit agak banyak di pasaran. Sekiranya dia ingin juga memiliki saham ini, dia boleh meninggalkan pesanan degan menetapkan harga yang paling tinggi dia sanggup bayar. Misalnya membeli 5 lot saham ini dengan harga kurang daripada 70 sen(haga maksimum yang dia sanggup bayar). Begitulah sebaliknya jika pelanggan ingin menjual. Misalnya jual dengan harga tidak kurang daripada 62 sen seunit. Jika broker tersebut tidak mampu untuk menguatkuasakan pesanan ini dalam had yang ditentukan, dia akan memberitahu pelanggannya. Pelanggan tersebut mungkin akan membuat arahan baru atau membatalkannya.

2.4.3 Pesanan Sekat Rugi (Stop Order/Stop Loss Order)
Katakan seorang pelabur telah memiliki satu lot saham yang telah dibelinya lebih dahulu, contohnya dengan harga RM2.50 seunit. Harga pasaran semasa ialahRM3.50. Jika pelabur tersebut menjualnya pada masa sekarang, dia akan mendapat keuntungan sebanyak RM1.00 bagi unit saham dimilikinya. Walau bagaimanapun katakan dia mengagak bahawa harga semasa saham itu akan terus meningkat naik, oleh itu dia tidak bersedia untuk menjual sahamnya. Pada masa yang sama dia bimbang harga semasa saham itu akan turun, pastinya akan mendatangkan kerugian. Dalam keadaan ini beliau boleh melakukan pesanan sekat rugi. Caranya ialah dia boleh meninggalkan pesanan kepada brokernya kalau harga saham seunit turun sehingga RM3.30, broker tersebut hendaklah menjualkan saham tersebut. Dengan cara ini dia masih lagi mendapat untung sebanyakRM.70 sen. Oleh itu, dia dapat melindungi keuntungan modalnya. Sebaliknya jika keputusan yang dibuatnya salah di mana harga saham turun selepas dia membeli, dia boleh menyekat kerugian modalnya supaya tidak terlalu banyak dengan memberikan pesanan ini. Contohnya jual jika harga turun sehinggan ke paras RM2.30. Dengan cara ini, kerugiannya tidaklah terlalu besar. Sesetengah pengkaji pasaran saham menamakan pesanan jenis ini sebagai special order.

2.4.4 Pesanan Bertempah (time order)
Pesanan ini merupakan pesanan yang mempunyai had masa untuk dikuatkuasakan. contohnya had seminggu, 14 hari dan sebagainya.

2.4.5 Pesanan Terbuka (Open Order)
Kebiasaannya sesuatu pesanan itu akan ditamatkan apabila pasaran ditutup dalam sesuatu hari. Jika ada pesanan yang tidak dapat dilakukan(dikuatkuasakan), pesanan itu akan terbatal dengan sendirinya. Walau bagaimanapun melalui pesanan terbuka, pesanan ini akan terus cuba untuk dikuatkuasakan oleh broker sehingga ianya dibatalkan oleh pelanggan tersebut. Bezanya pesanan jenis ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh firma broker kepada pelanggan tetap yang dipercayai

2.5 Jualan Jangka Turun (short selling)
Jualan jangka turun merupakan situasi pelabur menjual sesuatu yang tidak dimiliknya. Kebiasaannya seseorang pelabur akan mengambil kedudukan short apabila dia menjangka harga bagi sesuatu saham itu akan turun. Jelasnya dia cuba mendapatkan keuntugan daripada kejatuhan harga.

Gambarannya begini. Seorang pelabur yang tidak memiliki sebarang saham menjual saham tersebut atau memberi arahan menjual kepada broker sahamnya kerana menjangkakan harga saham tersebut akan jatuh. Apabila harga saham tersebut benar-benar jatuh, dia memberikan pula arahan kepada broker tadi untuk membeli saham tersebut. Disebabkan harga beliannya lebih rendah daripada harga jualannya, tentulah dia mendapat keuntungan dan keuntungan ini disuruhnya kontra. Justeru itu, dia tidak akan mengeluarkan duit dan hanya menerima perbezaan harga jualan dan belian. Sebaliknya jika jangkaannya salah, katakan haga saham tersebut tidak turun bahkan semakin naik dia akan mengalami kerugian. Kerugiannya ialah perbezaan di antara harga jualan yang lebih rendah berbandig harga belian

2.6 Pandangan Syarak Terhadap Mekanisme Saham Di BSKL
Konsep pokok yang perlu kita tahu adalah apabila seseorang memegang saham di dalam sesebuah syarikat, dia sebenarnya memegang pecahan kepada pemilikan harta di dalam syarikat. Saham ini melambangkan pecahan nilai harta syarikat tersebut. Ini bererti kalaulah seseorang itu mempunyai saham sebanyak 5% di dalam sesebuah syarikat, dia sebenarnya telah pun memiliki 5% daripada pecahan harta syarikat tersebut.

Urusniaga pasaran saham biasanya melibatkan pemilikan individu ke atas syarikat. Sementara urusan jual beli saham di pasaran, proses tersebut dilakukan oleh broker sebagai orang tengah. Mereka bertindak mewakili pembeli dan penjual dan seterusnya mewujudkan proses tawar menawar. Setiap urusan jual beli mestilah memenuhi segala rukun dan syaratnya. Di antara rukun-rukunnya ialah sighah, aqidan dan al-maqud alayh. Ketiga-tiganya wujud di dalam proses jual beli saham. Walaupun rukunnya sempurna tetapi belum pasti jual beli itu berkesan selagi belum dilakukan penyerahan (alqabd) iaitu penyerahan wang tunai kepada penjual dan penerimaan barang yang dibeli oleh pembeli. Amalan yang berlaku dalam pasaransaham menunjukkan bahawa apabila seseorang itu membeli saham bermakna mereka setuju dengan proses penawaran dan permintaan yang menentukan harga di pasaran. Kesannya pembeli akan membayar harga dan penjual iaitu syarikat atau pelabur lain yang menjual lot saham itu akan menyerahkan sijil atau skrip dan selepas itu skrip itu didaftarkan. Dengan itu berlakulah pindah milik. Apabila pindah milik itu berlaku maknanya pembeli tersebut memiliki saham secara milik sempurna dan dia boleh menikmati segala faedah dan manfaat daripada pemilikannya seperti dividen dan bonus2.6.1 Bentuk Pertama
Daripada 4 bentuk atau keadaan urusniaga yang penulis telah sebutkan dalam 2.3 dapatlah dikatakan bahawa bentuk pertama dikategorikan sebagai pelaburan. Ini kerana seseorang pelabur telah membeli saham, melakukan pembayaran untuk lot saham yang dbelinya, menerima skrip yang mengesahkan berlakunya al-qabd dan mendaftarkan namanya di firma broker sebagai pemilik sah bagi sesuatu lot saham itu. Pelabur ini boleh memegang saham itu untuk jangka masa yang dikehendakinya, setahun katakan dan boleh menjualnya semula untuk mendapatkan kecairan wang tunainya atau untuk tujuan keuntungan. Jelasnya beliau telah memenuhi kesemua syarat didalam teori kontrak, akad dan milik yang digariskan oleh Islam.

2.6.2 Bentuk Kedua
Sementara dalam bentuk yang kedua, seseorang pelabur membeli saham, menerima skrip, membuat pembayaran dan menjualnya semula tanpa mendaftarkan dirinya sebagai pemilik. Biasanya amalan ini berlaku kerana setelah berlaku proses pembelian, penerimaan skrip dan pembayaran tiba-tiba harga saham yang dibelinya itu telah naik sebelum sempat dia mendaftarkannya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan segera, beliau akan menjualkan semula saham tersebut.

Transaksi ini pada asasnya telah memenuhi segala rukun dan syarat kontrak maka ianya sah dari segi syarak . Walau bagaimanapun ianya tidak sempurna kerana tidak didaftarkan sebagai pemilik yang sah terhadap sesuatu lot saham itu di firma broker. Kalaulah ditakdirkan pelabur tersebut meninggal dunia sebelum sempat mendaftarkanya maka akan timbul kerumitan kepada warisnya untuk menuntut saham tersebut sebagai harta pusaka. Ini kerana warisnya tidak mempunyai bukti atau sebarang dokumen yang mengesahkan bahawa bapanya telah memiliki saham tersebut. Keadaan ini samalah seperti seseorang yang telah berkahwin dengan di selatan Thailand dan tidak mendaftarkan perkahwinannya di Malaysia. Jika beliau meninggal dunia maka isteri yang dikahwininya di selatan Thailand akan menghadapi kerumitan untuk menuntut bahagian harta pusakanya. Begitu juga anaknya akan menghadapi masalah menuntut harta pusaka bapanya selain daripada berdepan dengan masalah anak yang tidak sah taraf dari segi perundangan.

Kesimpulannya, bentuk yang kedua ini sah tetapi mempunyai risiko yang cukup tinggi. Ia boleh mendatangkan mudarat kepada pewaris. Walaupun akad tersebut sah, tetapi pelabur seharusnya perlu juga memikirkan hak warisnya sesuai dengan prinsip dan kaedah umum Islam, tidak mendatangkan mudarat kepada diri sendiri dan orang lain.

2.6.3 Bentuk Ketiga
Seseorang pelabur membeli saham dan menjualnya semula tanpa membuat sebarang bayaran, tidak mendaftarkan sahamnya atau menerima skrip. Misalnya Encik Ahmad membeli saham Syarikat Fatha Publications pada jam 9.34 pagi dengan harga RM2.50 seunit. kemudian pada jam 10 pagi beliau menelefon syarikat broler sahamnya untuk melihat perkembangan saham tersebut dan mendapati harga saham tersebut telah meningkat kepada RM2.75 sen seunit. Seterusnya Encik Ahmad akan mengeluarkan arahan baru kepada brokernya supaya menjual saham tersebut pada waktu itu. Ini bermakna beliau hanya berurusniaga selama 26 minit sebelum sempat melakukan pembayaran dan penerimaan skrip apatah lagi untuk melakukan pendaftaran. Dengan kata lain, Encik Ahmad hanya ingin mendapatkan keuntungan segera (capital appreciation/ keuntungan atas modal) dan tidak berminat terhadap dividen dan bonus.

Transaksi ini tidak sah dari segi syarak kerana Encik Ahmad tidak memenuhi syarat-syarat akad yang memastikan adanya kesan akad iaitu al-Qabd (serah terima) barang yang dijual beli . Ini bererti beliau menjual miliknya yang masih belum sempurna dan tidak memenuhi syarat dalam teori milik iaitu menjual sesuatu yang dimiliki sepenuhnya (al-milk al-tam)


2.6.4 Bentuk Keempat ( Jualan Jangka Turun/short selling)
Dalam bentuk ini, para pelabur (spekulator) akan menjual saham yang tidak dimilikinya dan seterusnya membeli semula saham tersebut. Para fuqaha dengan tegas memberikan hukum bahawa amalan short selling ini bertentangan dengan prinsip dan asas kontrak dalam Islam. Islam menetapkan bahawa barangan yang dikontrakkan mesti ada pada masa kontrak dibuat dan mestilah milik sempurna penjual. Semua ini tidak berlaku dalam short selling. Tegasnya bentuk short selling ini diharamkan oleh ulama.

kesimpulannya, bentuk yang pertama daripada transaksi ini merupakan suatu bentuk pelaburan yang halal. Sementara 3 bentuk yang lain merupakan bentuk spekulasi. Secara mudahnya para spekulator hanya berminat dengan untung segera(capital appreciation). Oleh sebab itu, mereka akan memasuki pasaran apabila menjangkakan akan mendapat keuntungan daripada sesuatu saham dan keluar daripada pasaran sebaik sahaja mendapat keuntungan. Perbuatan para spekulator ini memang berisiko tinggi. Dalam teori perniagaan, semakin tinggi sesuatu risiko itu semakin tinggi pulangannya jika untung. Namun kita harus ingat bahawa sekiranya rugi, kerugian yang ditanggung agak besar. Jika amalan spekulasi ini dibiarkan bermaharajalela, pasaran saham boleh terjejas dan seterusnya dianggap pasaran spekulasi. Hal ini akan menyebabkan pelabur-pelabur kecil yang baru berjinak-jinak dan bergantung maklumat sepenuhnya kepada akhbar dan majalah akan menanggung kerugian yang besar. Contoh yang paling ketara terhadap amalan spekulasi ini ialah keruntuhan Barings. Kalaulah sebuah syarikat British yang telah wujud lebih 100 tahun boleh menjadi bankrup, apatah lagi pelabur-pelabur baru yang masih hingusan.


BAB III

Beberapa Permasalahan Semasa

3.1 Cadangan Mewajibkan Pelabur Mempunyai Akaun Di Bank
3.1.1 Gambaran Masalah
Secara umumnya, kita tahu bahawa hanya bentuk pertama sahaja daripada urusniaga saham di BSKL (juga bentuk kedua secara asasnya) dikira halal. Sementara bentuk ketiga dan keempat tidak diiktiraf Syarak kerana tidak mematuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad, milik dan sebagainya. Secara umumnya para spekulator menjual seauatu yang tidak dimiliki dan tidak berlakunya al-qabd (proses serah terima). Justeru itu, untuk menghalang pelabur daripada menjual sesuatu yang mereka tidak miliki inilah timbul pelbagai cadangan daripada pelbagai pihak

3.1.2 Cadangan Penyelesaian
Penulis pernah terbaca cadangan supaya setiap pelabur yang ingin membeli saham diwajibkan mempunyai sejumlah wang tertentu. Katakan seorang pelabur ingin membeli satu lot saham yang bernilai RM 1000, dia diwajibkan mmepunyai sejumlah wang minimum sebanyak RM 1000. Untuk menjamin bahawa dia benar-benar mempunyai wang sebanyak RM 1000 inilah timbul syor supaya dia mempunyai amaun berkenaan yang disimpan di dalam akaun bank tertetntu. Oleh itu, dia hanya dibenarkan membeli saham setakat kemampuan kecairannya sahaja. Selain itu, dia juga boleh mendapat manfaat perbankan yang lain seperti kemudahan ATM, perkhidmatan perbankan internet (e-saham) dan sebagainya. Kemudian bank tersebut akan mengeluarkan surat yang mengesahkan bahawa seseorang pelabur memiliki kecairannya setakat jumlah tertentu dan surat pengesahan itu dibawa ke firma broker untuk membeli saham.

3.1.3 Komentar Penulis
Memang tujuan cadangan ini baik, iaitu mengelakkan para pelabur membeli sesuatu dalam keadaan mereka tidak mampu. Masalahnya apabila sahaja melibatkan bank, tujuan utama setiap bank ditubuhkan ialah mendapatkan keuntungan. Pastinya setiap perkhidmatan yang dilakukan oleh bank akan dikenakan caj ditambah lagi dengan caj sedia ada seperti duti setem, caj remisier, bayaran penjelasan dan sebagainya. Ini akan menyebabkan berlaku peningkatan dalam kos perkhidmatan sekaligus mengurangkan keuntungan yang bakal diperolehi oleh para pelabur. Lama kelamaan para pelabur kecil semakin menjauhkan diri dan tidak berminat terhadap pasaran saham.

3.2 Firma Broker Sebagai Fuduli Dan Helah Fiqh

3.2.1 Gambaran Masalah
Kita tahu bahawa amalan short selling hukumnya haram kerana pelabur menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam amalan ini, firma broker akan meminjamkan kepada spekulator skrip saham yang belum diambil oleh pemiliknya untuk dijual di pasaran dengan syarat ia akan dibeli kembali

3.2.2 Persoalan
Timbul persoalan bagaimana kalau firma broker memberi pinjam kepada spekulator skrip saham tersebut dengan kadar sewaan atau peratus tertentu daripada keuntungan yang diperolehi. Seterusnya hasil sewa atau peratus untung tersebut sebahagiannya diberi kepada pemilik asal skrip tersebut supaya dia reda. Ini kerana asas reda menjadi titik penting dalam muamalat. Bolehkah perbuatan ini disamakan dengan fuduli? Bolehkah perbuatan firma yang memberi sebahagian hasil sewa tersebut kepada pemilik asal skrip untuk mendapatklan keredaannya sebagai helah fiqh?

3.2.3 Komentar Penulis
Secara peribadi, penulis tidak bersetuju dengan perbuatan firma broker yang memberikan skrip saham kepada pihak ketiga (spekulator) untuk diniagakan. Ini kerana firma broker dianggap sebagai pemegang amanah yang seharusnya bersikap jujur dan bukannya cuba untuk mencari keuntungan tambahan di atas skrip saham milik pelanggannya. Sekiranya benar seseorang spekulator mendapat untung, firma broker akan memperoleh untung melalui kadar sewaan skrip tersebut. Sebaliknya jika spekulator tersebut tersilap jangkaan dan rugi, firma tersebut masih mendapat kadar sewa sekiranya sewa dikenakan atau tidak menanggung sebarang kerugian (tiada risiko rugi) jika pembahagian dibuat berdasarkan syer tertentu daripada keuntungan. Keadaan ini pada zahirnya dilihat sama dengan kedudukan bank konvensional yang memberikan pinjaman kepada peminjam, bank tiada risiko rugi.

Apakah perbuatan firma tersebut boleh dianggap sebagai fuduli? Zahirnya perbuatan tersebut seolah-olah firma broker menjadi fuduli, namun masalahnya tindakan itu memberikan mudarat kepada spekulator kerana firma broker tiada risiko untung rugi

Penulis ingian tegaskan bahawa soalan apakah tindaakan firma broker itu fuduli atau tidak, itu adalah masalah kedua. Begitu juga dengan perbuatan cuba mendapatkan keredaan pemilik asal sesuatu skrip dengan memberikan sedikit habuan kepadanya untuk mendapat redanya bukanlah masalah utama. Soalnya apabila sesuatu tindakan itu boleh memberikan kemudaratan kepada seseorang, apakah tindakan itu selaras dengan syariat?

3.3 Spekulator Dalam Short Selling Sebagai Wakil Atas Wakil

3.3.1 Gambaran Masalah
Dalam amalan shortie, sesebuah firma broker akan meminjamkan kepada spekulator skrip saham untuk dijual dan seterusnya mendapat keuntugan daripada amalan tersebut. Skrip saham tersebut merupakan milik si pelabur asal yang belum mengambilnya di pejabat broker tersebut.

3.3.2 Persoalan Yang Timbul
Dalam amalan ini, apakah boleh kita katakan perbuatan firma brker yang memberi pinjam skrip milik pelabur itu kepada spekulator sebagai perbuatan seorang wakil yang melantik wakil yang lain untuk membuat sesuatu transaksi yang baru? Ini kerana perbuatan tersebut kelihatan sama dengan penyimpan yang menyimpan wang di Bank Islam, kemudian Bank Islam akan membiayai projek-projek tertentu berdasarkan produk-produk seperti BBA dan sebaigainya kepada pelabur. Apakah keadaan spekulator dalam shortie sama seperti pelabur yang membuat sesuatu projek dengan pembiayaan daripada Bank Islam tersebut? Apakah perbuatan firma broker sama seperti yang telah dilakukan oleh Bank Islam? Apakah bentuk muamalat ini boleh disamakan wakil atas wakil?

3.3.3 Komentar Penulis
Apabila penulis cuba membandingkan 2 situasi di atas, penulis merasakan bahawa ianya cukup berbeza. Dalam kes menyimpan wang di Bank Islam, penyimpan sebenarnya sudah memberi izin kepada bank untuk melaburkan wang tersebut selagi mana sesuatu pelaburan itu halal. Sementara Bank Islam pula akan menjamin setiap simpanan itu. Ini berbeza dengan keadaan pelabur yang belum mengambil skirpnya di firma broker. Ini kerana pelabur tidak pernah memberi keizinan kepada broker untuk meminjamkan skripnya kepada rang lain.. Situasi ini kebih kepada kedudukan firma broker sebagai pemegang amanah. Tegasnya, perbuatan firma broker tersebut tidak boleh disamakan dengan tindakan Bank Islam yang melaburkan dana simpanan milik para penyimpannya. Transaksi di atas juga tidak boleh disamakan sebagai wakil atas wakil. Ini kerana seseorang wakil yang dilantik untuk mengurus hal-hal tertentu boleh melantik orang lain sebagai wakil untuk urusan yan sama sekiranya diberi keizinan oleh pemberi wakil. Dalam situasi di atas, firma broker tidak boleh memberi pinjam skrip tersebut tanpa keizinan pemilik asal

Tiada ulasan: