Sabtu, 12 September 2009

panduan ringkas zakat (7)...nota hujung



NOTA HUJUNG

Berdasarkan temubual penulis dengan salah seorang penjual emas di Guchil, kiraan emas di Kelantan mengikut timbangan lama, riyal berat. Unit ukuran ini samalah dengan kiraan cupak, gantang, mungkin juga kaki, ela, depa dan sebagainya. Inilah masalah utama penulis setiap kali membaca bab zakat kerana ukuran timbangan yang digunakan di Kelantan tidak sama dengan ukuran standard atau ukuran buku. Penulis memang tidak faham cara pengukuran riyal berat sebelum ini. Sememangnya penulis lahir dalam zaman persekolah rendah yang menggunakan ukuran km, meter, kg, gram dan sebagainya.

-1 riyal berat bersamaan dengan lebih kurang 2.72 gram.

-Nisab wajib zakat bagi emas ialah 85 gram.

-Oleh itu 85 gram yang menjadi nisab emas ialah lebih kurang 32 riyal berat.

-1 riyal berat bagi emas baru nilainya lebih kurang RM290 (12 Sept 2009) sementara bagi emas lama RM 260 (12 Sept 2009)

Ringkasnya, mana-mana wanita yang menyimpan emas melebihi nisab berkenaan diwajibkan mengeluarkan zakat sebanyak 2.5%. Walau bagaimanapun apa yang terbaik ialah pemilik emas menimbang semua emas miliknya yang tidak dipakai selama setahun di kedai emas, kemudian mengeluarkan zakatnya mengikut timbangan yang telah dibuat

Berkenaan dengan barang kemas yang dipakai, mengikut mazhab syafii tidak diwajibkan zakat dengan syarat pemakaiannya tidaklah melampau dari segi uruf (adat setempat).

Tiada ulasan: