Sabtu, 3 Oktober 2009

panduan ringkas tentang perceraian......ila'


ILA’
6.1 Pengertian Ila’
Dari segi bahasa ia bermaksud sumpah. Dari segi istilah pula, ia bermaksud suami yang mempunyai hak talak bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya tanpa menyebut tempoh tertentu atau dalam tempoh yang melebihi 4 bulan.

Contoh cerai secara Ila' iaitu seorang suami bersumpah tidak akan bersetubuh dengan isterinya selama 4 bulan. Setelah berlakunya sumpah itu, mahkamah hendaklah memerintahkan suaminya menyetubuhi isterinya dalam tempoh empat bulan. Selepas empat bulan, jika mahkamah mendapati suaminya tidak mematuhi arahan tersebut, mahkamah akan menasihati si suami agar menceraikan isterinya. Selepas itu, jika dia masih enggan, maka mahkamah berhak menjatuhkan talak kepada isterinya

6.2 Hukum Ila’
Apabila suami bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya tanpa menyebut tempoh tertentu atau selama lebih daripada 4 bulan, dia telah melakukan Ila’ kepada isterinya. Hal ini menimbulkan pelbagai hukum kepada suami, iaitu hakim memberi tempoh selama 4 bulan dikira pada hari dia melakukan sumpah tersebut untuk melaksanakan salah satu daripada 2 perkara di bawah. Tempoh itu diberikan sebagai satu peluang kepada suami menarik balik sumpahnya semula serta memberi kaffarah sumpah, atau suami mengambil keputusan menceraikan isterinya itu jika dia tidak mahu menarik balik sumpahnya semula dan tidak mahu membayar kaffarah.

Apabila berlalu tempoh 4 bulan sedangkan suami tetap dengan sumpahnya maka dia telah memudaratkan isterinya. Oleh itu, hakim memerintahkan suami berdasarkan permohonan isteri dengan satu daripada dua perkara berikut:
1) menarik balik sumpahnya dan menggauli isterinya semula serta menunaikan kaffarah sumpahnya jika dia bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifatNYA. Jika dalam sumpah suami, dia bersumpah untuk melakukan sesuatu seperti bersedekah, dia hendaklah melaksanakan sumpahnya itu.
2) Menceraikan isterinya jika suami enggan menarik balik sumpahnya semula

Jika suami tetap enggan dan menolak kedua-dua perkara tersebut hakim hendaklah menjatuhkannya dengan satu talak. Ini kerana sudah menjadi tugas hakim mengelakkan berlakunya kemudaratan kepada orang lain. Dalam hal ini, tiada cara lain untuk mengelakkan kemudaratan tersebut melainkan hakim menjatuhkan talak bagi pihak suami. Keadaan ini samalah seperti melunaskan hutang dan menunaikan hak-hak yang lain. Dalam hal di atas, hakim menjatuhkan talak bagi pihak suami yang enggan dan berkeras melakukan salah satu daripada 2 perkara di atas dengan syarat suami tiada keuzuran yang menghalangnya daripada persetubuhan. Jika terdapat keuzuran yang menghalang persetubuhan seperti sakit atau seumpamanya, suami diminta menarik balik sumpah Ila’nya semula dengan berkata, apabila aku mampu melakukan persetubuhan aku menarik sumpahku semula

Tiada ulasan: