Sabtu, 27 Mac 2010

al-Quran....Pembelajaran Al-Quran Pada Zaman Rasulullah SAW, Sahabat, Tabiin Dan Masa Kemudian

1.5 Pembelajaran Al-Quran Pada Zaman Rasulullah SAW, Sahabat, Tabicin Dan Masa Kemudian

Pembelajaran al-Quran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat berteraskan hafazan, penulisan dan kefahaman. Ia tidak terhad kepada orang dewasa sahaja malahan ia juga didedahkan kepada kanak-kanak

Pada zaman tabicin, penekanan pembelajaran di peringkat kanak-kanak diperluaskan. Peringkat pertama ialah al-Quran sebagai bahan bacaan utama diajarkan dengan membaca dan menghafaz semasa kanak-kanak berusia 5 tahun. Disamping itu, kanak-kanak juga diajar pelarajaran tambahan yang lain seperti membaca, menulis, mengira, bahasa arab dan syair.

Pada masa sekarang kanak-kanak diajar membaca dan menghafaz melalui surah yang pendek dan mengulangi mengikut bacaan guru sahaja. Kaedah ini memudahkan kanak-kanak menghafaz al-Quran walaupun tanpa memahami makna dan kandungannya. Walau bagaimanapun pembelajaran yang dilaksanakan dalam masyarakat kita selama ini ialah asas pembelajaran al-Quran yang berdasarkan Muqaddam al-Baghdadiy dan kaedah-kaedah terkini yang lain.

* rujukan daripada buku keluaran Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Panduan Resm Uthmani, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2005, hlm.9-10

Tiada ulasan: