Isnin, 29 Mac 2010

al-Quran....Hukum menuntut ilmu tentang resm dan skop perbincangannya

3.2 Hukum menuntut ilmu tentang resm dan skop perbincangannya

Hukum menuntut ilmu tentang resm ialah fardu kifayah. Ilmu ini bersumberkan kepada ijmak para sahabat dan permuafakatan mereka di dalam mengikuti kaedah resm tersebut. Justeru itu, di atas dasar inilah para sahabat, tabiin dan atbac tabiin sentiasa mengikuti resm mushaf yang betul dalam penulisan al-Quran mereka. Ketetapan ini sentiasa dipatuhi samada ketika menulis al-Quran atau hadis. Ilmu resm juga dikenali sebagai ilmu kitabah dan al-hija’, resm al-mushaf / resm al-uthmaniy Semua isu atau topik yang berkaitan dengan kaedah penulisan seperti perbincangan tentang huruf ta’ yang kadang-kadang ditulis dengan ta’ marbutah (ta’ simpul) dan kadang-kadang ta’ maftuhah ( ta’ terbuka). Apa pun harus diingat bahawa resm al-Quran adalah sunnah yang wajub dikuti menurut ijmak para ahli ijtihad kerana ianya suatu ketetapan yang ditulis semasa hayat baginda Rasulullah SAW.

RUJUKAN
* Sabri Mohamad. Salah Faham Terhadap Resm Uthamni: Satu Penjelasan. Seminar al-Quran Resm Uthmani.hlm.3

Tiada ulasan: