Selasa, 30 Mac 2010

al-Quran.....Kaedah-Kaedah Penulisan Resm Uthmani

3.6 Kaedah-Kaedah Penulisan Resm Uthmani

Ringkasan kaedah-kaedah tersebut ialah
3.6.1 al-hazf (buang)
huruf yang dibuang ialah huruf alif ( رجلن , مسلمات ) waw ( الغاوون, لا يستوون ) ya’ ( فارهبون , واطيعون) dan lam ( الدى )

3.6. 2 al-ziyadah (tambah)
huruf yang ditambah kadang-kadang ialah huruf mad yang tiga (alif, waw dan ya’). Contohnya ( ثفثؤا ) ( اولئك ) ( نبإى )

3.6.3 huruf hamzah
kadang-kadang ditulis dengan alif, ( انزل , الباساء ), kadang-kadang dengan waw ( لؤلؤ ), kadang-kadang dengan ya’ ( ائدن لي ) dan di hujung ( دفء )

3.6.4 al-Badal (ganti)
Contohnya ditulis huruf alif dengan waw الصلوة dan الزكوة dengan ya’ ( حتى ) dan ta’ ta’nith (feminine) dengan ta’ maftuhah (terbuka) (شجرت , قرة عين , ابنت )

3.6.5 al-Wasl (sambung) dan al-fasl (cerai)
Contohnya ( اما اشتملت , الا تزر وزرة ) dan contoh al-fasl (cerai) ialah ( عن ما نهوا عنه)

3.6.6) kaedah terdapat padanya 2 wajah qiraat
kalimah-kalimah yang terdapat padanya lebih daripada satu qiraat akan ditulis tanpa titik dan baris agar ianya dimungkinkan/dibolehkan untuk bacaan semua wajah qiraat. Maka dalam semua mushaf ditulis dengan satu resm sahaja. Contohnya (فتببنوا , ننشزها ). Manakala kalimah yang ada 2 wajah qiraat atau lebih ianya tidak ditulis dengan satu resm bahkan ditulis dalam sesetengah mushaf dengan resm yang menunjukkan kepada satu wajah qiraat dan dalam sesetengah mushaf lain dengan resm yang lain yang menunjukkan wajah qiraat lain pula. Contohnya ( ووصى بها ) manakala dalam mushaf yang lain ditulis dengan (واوصى بها )

RUJUKAN
* Sabri Mohamad. Salah Faham Terhadap Resm Uthamni: Satu Penjelasan. Seminar al-Quran Resm Uthmani.hlm.4

Tiada ulasan: