Isnin, 29 Mac 2010

al-Quran....Maksud resm Uthmani

3.1 Maksud resm Uthmani

Al-Resm bermaksud cara penulisan sesuatu perkataan dengan huruf hijaiyyah yang bermula dengan kaedah tertentu dan berakhir dengan kaedah sama. Sementara al-resm al-uthmani atau Resm Uthmani bermaksud enam buah mushaf yang ditulis pada zaman Uthman bin Affan. Ringkasnya ia merupakan suatu kaedah penulisan kalimah-kalimah al-Quran dan huruf-hurufnya yang disepakati oleh Khalifah Uthman Affan dengan semua sahabat r.a. yang kemudiannya diagihkan ke merata wilayah Islam yang ada ketika itu. Ia merupakan resm (tulisan) yang digunakan secara meluas setelah al-Quran mula dicetak di Venice(al-Bunduqiyyah) tahun 1530 Masihi. Cetakan berikutnya dibuat di St. Petersburg, Rusia tahun 1787 Masihi, kemudian di al-Astanah, Turki pada tahun 1877 Masihi.

RUJUKAN
* al-Zuhailiy, Wahbah, Tafsir al-Munir Fi al-cAqidah Wa al-Syariah Wa al-Manhaj, Edisi Melayu, Jilid 1, Persatuan Ulama Malaysia & Intel Multimedia And Publication, Kuala Lumpur, hlm.11-14
* Sabri Mohamad. Salah Faham Terhadap Resm Uthamni: Satu Penjelasan. Seminar al-Quran Resm Uthmani.hlm.3

Tiada ulasan: