Jumaat, 26 Mac 2010

al-Quran....maratib al-tilawah(cara bacaan al-Quran)

1.10 Maratib al-Tilawah (cara bacaan al-Quran)

Untuk memuliakan dan menjaga al-Quran yang berstatus mukjizat, Islam menentukan 4 maratib atau kelajuan / cara bacaan al-Quran. Empat bentuk tersebut diharuskan iaitu tahkik, tartil, tadwir dan hadar.

Tahkik
Iaitu kelajuan seperti tartil. Cuma ia lebih lambat dan perlahan. Kelajuan ini biasanya dilaksanakan bagi mereka yang baru belajar tentang al-Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf dan sifatnya dengan tepat dan betul

Tartil
Ialah bacaan perlaha-lahan, tenang ketika melafazkan huruf-huruf daripada makhrajnya dan sifatnya dengan memberikan hak sifat semula jadi huruf dan mustahaknya (sifat-sifat mendatang) serta bertadabbur dengan maknanya. Biasanya dibaca oleh mereka yang sudah mengenal makhraj huruf, sifat-sifatnya dan tahu hukum tajwid. Tingkatan bacaan ini adalah lebih baik dan lebih diutamakan

Tadwir
Kelajuan bacaan pertengahan di antara kelajuan bacaan tartil dan hadar

Hadar
Bacaan cepat serta tetap dengan menjaga kesemua hukum tajwid dan biasanya diamalkan oleh para penghafaz al-Quran atau orang yang mentasmik hafazan di hadapan gurunya.

* rujukan utama entri ini dari modul keluaran Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia, Pendidikan al-Quran Minor Modul 1/3, 2005, hlm. 30-32

Tiada ulasan: