Selasa, 30 Mac 2010

al-Quran.....Pembahagian ilmu resm al-Quran

3.3 Pembahagian ilmu resm al-Quran

Ilmu Resm al-Quran boleh dibahagikan kepada al-Resm al-Qiyasiy dan al-Resm al-Istilahiy. Al-Resm al-Qiyasiy ialah penulisan sesuatu kalimah bertepatan dengan sebutannya/gambaran lafaz dengan huruf-huruf hijaiyyah. Sementara al-Resm al-Istilahiy pula merupakan suatu penulisan kalimah yang tidak sama dengan sebutannya, samada ditambah atau buang, ganti atau sambung, cerai dan sebagainya. Bahagian ini ada kaedah dan sistem penulisannya yang tersendiri. Kebanyakan mushaf, sistem penulisannya bertepatan dengan kaedah-kaedah tersebut. Walau bagaimanapun ia dimestikan mengikutinya dan tidak boleh sama sekali menyalahinya. Tentang hikmat kenapa terjadi demikian, ada yang diketahui manakala sesetengah yang lain masih misteri

RUJUKAN
* Sabri Mohamad. Salah Faham Terhadap Resm Uthamni: Satu Penjelasan. Seminar al-Quran Resm Uthmani.hlm.3

Tiada ulasan: