Jumaat, 26 Mac 2010

al-Quran....pengumpulan al-Quran

2.1 Makna Al-Jam Al-Quran (Pengumpulan Atau Penulisan Al-Quran

Apabila disebut pengumpulan al-Quran (al-jamc al-Quran), para ulama telah mendefinisikannya dengan 2 maksud. Maksud yang pertama ialah hafazan. Makna hafazan ini telah disebut di dalam surah al-Qiamah ayat 17 yang bermaksud:

Sesungguhnya Kamilah yang berkuasa mengumpulkan al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu.

Sementara makna yang kedua pula ialah pengumpulan dan penulisan al-Quran samada menulis kesemua ayatnya, sebahagian surah atau sebahagian ayat-ayatnya samada surah atau ayat tersebut berada di dalam satu tempat (mushaf) atau berada di pelbagai tempat. Kesemua perkara ini dinamakan pengumpulan al-Quran

*Manna Qattan, Mabahith Fi Ulum al-Quran, Maktabat al-Macarif Li al-Tauzic Wa al-Nashr, Riyad, hlm. 119

Tiada ulasan: