Rabu, 9 Jun 2010

nuqaba para nabi

nama 12 orang naqib nabi Musa as sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab bilangan fasal 13 ayat 4-15. naqib ini ditugaskan untuk meninjau dan menyelidik negeri kan'an

1)syammia bin zakur
2)safat bin hori
3)kaleb bin yufana
4)yijal bin yusuf
5)yosea(yushak) bin nun
6)falti bin rafu
7)gajal bin sadi
8)gadi bin sosi
9)amial bin gamali
10)setur bin mikhail
11)nakhbin bin wafsi
12)guil bin makhi

12 orang hawariy yang dilantik oleh Isa a.s. nama mereka dituliskan dalam injil matius fasal 10 ayat2-4
1) simon, disebut juga petrus
2) andreas saudara dari simon
3) yaaqub anak zabdi
4) yahya saudara yaaqub
5) philipus
6) bortolomius
7) thomas
8) matius pemungut cukai
9) yaaqub anak alpius
10) tadius
11) simon orang kanaani
12) yudas iskarioty

12 orang naqib yang dilantik oleh Nabi Muhammad SAW ketika perjanjian aqabah. di dalam perjanjian tersebut, terdapat 73 orang arab madinah termasuk 2 orang perempuan. nama mereka dicatat di dalam Ibn Hisham

1) abu umamah as'ad bin zarrah
dialah yang memelihara guru yang pertama diutuskan oleh nabi Muhammad SAW ke madinah untuk mengajar. rumahnya menjadi tempat orang solat berjemaah sebelum hijrah rasulullah SAW. dia meninggal sebelum peperangan badar.
2) saad bin ar-rabi
3) abdullah bin rawahah
4) rafi' bin malik bin al-ajlan
5) al-barra' bin ma'rur
6) abdullah bin amr bin haraam
7) ubadah bin samit
8) saad bin ubbada
9) al-munzir bin amr bin hunais
(kesemua 9 orang ini dari khazraj)

10) usaid bin hudhair
11) saad bin khaithamah
12) rifaah bin abdul munzir
( ketiga ini dari aus)

Tiada ulasan: