Isnin, 11 April 2011

biodata ringkas imam malik (93-179H)

1.3.2 Imam Malik bin Anas (93-179H). Pengasas Mazhab Maliki
Nama penuhnya Malik bin Anas bin Abu Amir. Dilahirkan di Madinah pada zaman pemerintahan Alwalid bin Abdul Malik dan meninggal pada zaman Harun al-Rashid. Beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali ketika mennuiakan ibadat haji di Mekah. Menuntut ilmu daripada ulama Madinah seperti Abdul Rahman Hurmuz, Nafi Mawla Ibn Umar, Ibn Syihab al-Zuhriy, Rabiah Abdul Rahman (Rabiah al-Ra’yu). Di antara anak-anak murid beliau yang masyhur ialah Abdul Rahman bin al-Qasim (meninggal 191H), Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (meninggal 197H), Asyhab bin Abdul Aziz (150-204H) dan Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam (meninggal 214H).

RUJUKAN
1) Al-Zuhayliy, Wahbah, Usul Feqh al-Islamiy, Dar al-Fikr, Beirut, 1998, jil 1, hlm.46-47,
2) http://hafizfirdaus.com/ebook/PedomanMazhab/Chap2.php,

Tiada ulasan: