Rabu, 21 Disember 2011

syahadah kedua

BAB III
SYAHADAH KEDUA

3.1 Pengertian
Makna syahadah kedua ialah mengakui secara zahir dan batin bahawa Nabi Muhammad SAW ialah hamba dan pesuruh Allah yang diutuskan kepada seluruh manusia dan seterusnya beramal dengan segala tuntutan syahadah berkenaan dengan cara mematuhi perintahnya dan membenarkan segala berita yang disampaikannya

3.2 Tuntutan Syahadah Kedua
Tuntutan dan cara menghayati syahadah yang kedua iaitu adalah seperti berikut :
1) Meyakini bahawa Rasulullah adalah manusia pilihan Allah. Baginda juga bukan sekutu bagi Allah. Firman Allah SWT:

(Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa tuhan kamu hanyalah tuhan yang satu……)

2) Meyakini bahawa baginda Rasulullah dipelihara oleh Allah daripada terjebak dalam sebarang bentuk dosa. Baginda juga dipelihara daripada tersalah dalam menyampaikan risalah Allah.

3. Mentaati segala perintah Rasulullah dan menjauhi segala larangannya. Firman Allah SWT:

(Dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu maka ambllah akan dia serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya maka patuhilah larangannya)

4) Membenarkan setiap yang baginda sampaikan kerana baginda tidak berkata-kata melainkan ia adalah wahyu daripada Allah. Firman Allah

(Dan dia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri(3) segala yang diperkatakannya itu samada al-Quran atau hadis tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya(4)

5) Mencintai Nabi melebihi makhluk yang lain. Sabda rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari:
(Tidak beriman seorang daripada kamu hinggalah dia menjadikan aku yang paling dicintai melebihi bapanya dan anaknya serta semua manusia)

RUJUKAN
Abdul Aziz Muhammad al-Salman. Al-Kawashif al-Jaliyyah An Maaniy al-Wasitiyyah. Al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah. Hlm. 42-43

http://www.a000a.net/vb/showthread.php?t=59494,

http://aburedza.wordpress.com/2011/02/06/pengertian-syahadah/

Tiada ulasan: