Ahad, 20 Mei 2012

saham: ciri-ciri saham

Saham mempunyai beberapa ciri-ciri yang membezakannya dengan sekuriti-sekuriti lain khasnya dengan bon.

Ciri-ciri tersebut ialah:
 1) Saham boleh dipindah-milik melalui cara perniagaan atau jual-beli biasa. contohnya kita beli saham pada januari 2012, then selepas melalui satu tempoh masa kita boleh memindahkan milik kita kepada orang lain dengan cara menjualnya

 2) Saham mempunyai nilai tara yang sama. Nilai tara adalah nilai muka sesuatu saham semasa ia diterbitkan. Biasanya saham yang diterbitkan mempunyai nilai tara RM1. Kebiasaannya saham yang dijual kepada orang ramai adalah pada harga tara terutamanya bagi perniagaan yang baru ditubuhkan

3) Tanggungan pelabur terhadap syarikat adalah mengikut kadar jumlah saham mereka. Oleh itu, mereka tidak bertanggungjawab terhadap hutang-hutang syarikat kecuali mengikut kadar saham yang mereka milik sahaja. Sekiranya sesebuah syarikat itu bankrap dan tidak mampu untuk menjelaskan hutang-hutangnya, pelabur tidak perlu membayar hutang tersebut dengan harta peribadinya.


RUJUKAN

al-Zuhailiyy, Wahbah, al-Fiqh al-Islamiyy wa adillatuh, Dar al-Fikr, Damsyik-Syria, 1996, Jil. 9, hlm.165

Ismail Ibrahim, Saham, hlm. 3

 al-Khayyat, cAbdul cAziz, al-Asham wa al-sanadat min manzur Islamiyy, Dar al-Salam Li al-Tabacah Wa al-Nashri Wa al-Tawzic, Sharic al-Azhar, al-Ghuriyyah, 1997, hlm. 39

Tiada ulasan: