Ahad, 3 Jun 2012

saham: beza saham dengan bon

Perbezaan Saham Dengan Bon[1]
Saham adalah pemilikan dalam sesebuah syarikat. Oleh itu, pemegang sijil saham merupakan pemilik syarikat dan ia mempunyai hak serta tanggungjawab terhadp syarikat. Berbeza dengan bon, ia merupakan hutang ke atas syarikat. Pemiliknya merupakan pemiutang kepada syarikat.

Pemilik saham akan mendapat keuntungan melalui dividen apabila syarikat mendapat keuntungan. Sebaliknya apabila syarikat menanggung kerugian, pemilik saham akan sama-sama menangung rugi. Berbeza dengan pemilik bon, mereka akan mendapat keuntungan melalui faedah tetap tahunan sama ada syarikat tersebut mendapat keuntungan atau kerugian.[2] Apabila syarikat dibubarkan, pemilik bon akan diberi keutamaan berbanding pemilik saham. [3]

Pemilik bon tidak memiliki hak untuk masuk campurtangan dalam urusan pentadbiran syarikat seperti hak untuk mengundi dalam mesyuarat agung, hak untuk melantik dan memecat ahli lembaga pengarah sebagaimana yang dimiliki oleh pemilik saham


[1] al-Zuhailiyy, al-Fiqh al-Islamiyy , hlm.166
               
[2] Muhammad Sabri Harun, Ahkam al-aswaq al-maliyyah, hlm. 34

                [3] ibid

Tiada ulasan: