Khamis, 2 Ogos 2012

Hikmah Zakat


1.5 Hikmah Zakat
Zakat mempunyai hikmat dan faedah yang cukup banyak. Ia memberi kebaikan kepada orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang mengambil atau menerimanya. Di antara hikmat atau kebaikan tersebut ialah:[1]
1) Dapat beribadah kepada Allah SWT dengan lebih tenang. Ini kerana dengan berzakat, pengeluarnya dapat membiasakan dirinya bersifat dengan sifat mulia seperti pemurah dan dapat mencabut sifat mazmumah seperti sifat kikir, bakhil, rakus dan tamak.[2] Seterusnya melahirkan ciri-ciri masyarakat mukmin sebagaimana firman Allah SAW yang bermaksud:
(Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana)[3]
2) Membantu fakir miskin dan meringankan beban mereka yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Pengurusannya mampu memperbaiki kedudukan masyarakat dari sudut moral dan material di mana ia dapat menyatukan anggota masyarakat sehingga menjadi seolah-olah sebatang tubuh. Zakat juga menjadi faktor penyebab untuk mendapat rahmat Allah seperti FirmanNya yang bermaksud:
(Dan rahmatKu meliputi tiap-tiap sesuatu, maka Aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat)[4]
3) Merapatkan jurang perbezaan kekayaan yang keterlaluan dalam masyarakat Islam. Ia merupakan syarat untuk mendapatkan bantuan daripada Allah sebagaimana firmanNya yang bermaksud:
(Dan sesungguhnya Allah akan tolong sesiapa yang menolong agamaNya (agama Islam), sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa. Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat)[5]
4) Zakat juga menguatkan ikatan persaudaraan dan kasih sayang di antara pengeluar zakat dan masyarakat (penerima)[6]. Apabila golongan kaya mengeluarkan zakat dan mengagihkannya kepada ahli masyarakat yang memerlukannya, akan timbul rasa kasih sayang, persaudaraan sesame mereka. Kesemua ini akan mengukuhkan lagi ikatan persaudaraan.
5) Zakat ini jugalah yang dianggap sebagai ciri-ciri mukmin yang berhak mewarisi syurga firdaus sebagaimana firmanNya yang bermaksud:
(Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu))[7]
6) Zakat menghapuskan banyak faktor pengangguran. Di antara sebab pengangguran yang utama ialah orang fakir tidak memiliki kadar harta yang minimum untuk memulakan perniagaan, perusahaan atau pun sebarang bentuk pekerjaan. Apabila zakat dilaksanakan sebagaimana yang sepatutnya, mereka (orang fakir yang berkemahiran) akan mempunyai modal untuk memulakan perusahaan dan kerjaya mereka. Secara tidak langsung, ini akan menyempitkan ruang pengangguran[8]
9) Zakat menggalakkan seseorang berkerja keras dan tabah menghadapi cabaran. Dengan memindahkan sebahagian harta melalui zakat yang diambil daripada orang kaya untuk orang yang miskin, fakir, pemungut zakat, muallaf, orang yang dibebani hutang dan selainnya merupakan satu metod yang akan menggalakkan mereka untuk berkerja lebih keras, sabar dan tabah serta setia dan jujur terhadap masyarakat. Ini akan menambahkan daya usaha dan pendapatan mereka, lalu menjadikan masyarakat lebih mantap dan harmoni[9]

[1] http://www.zakatkedah.com/index.php/pedoman/hikmah-zakat, Muhammad Bakr Ismail, al-Fiqh al-Wadih Min al-Kitab Wa al-Sunnah Ala al-Mazahib al-Arbaah, Dar al-Manar, Kaherah, 1997, Jil.1, hlm.456-457, al-Raziy, Muhammad Fakhr al-Din Ibn Umar, Tafsir Fakhr al-RaziyTafsir al-Kabir Wa Mafatih al-Ghayb, Dar al-Fikr Li al-Tabacah Wa al-Nashr Wa al-Tawzic,Beirut, jil 32, hlm.105, Ismail Kamus, Mohd Azrul Ab. Hamid, Indahnya Hidup Bersyariat, Telaga Biru Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 2009, hlm. 158

[2] Abdullah Muhammad Basmeh, Mastika Hadis Rasulullah SAW, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur, 1995, jil.3, hlm. 156

[3] Al-Taubah, 71

[4] Al-Aaraf, 156

[5] Al-Hajj, 40-41

[6] Abdullah Muhammad Basmeh, Mastika Hadis Rasulullah SAW, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur, 1995, jil.3, hlm. 157

[7] Al-Mukminun, 4

[8] Ali al-Syarbajiy, Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, al-Fiqh al-manhajiy, al-Dar al-Shamiah, Beirut, 2005, jil.1, hlm 328

[9] Abdul Basit Abdul Rahman, Keindahan Islam, Telaga Biru Sdn. Bhd., Selangor, 2012, hlm.85

Tiada ulasan: