Khamis, 2 Ogos 2012

pemindahan zakat...kesimpulan dan penutup


PENUTUP & KESIMPULAN

Islam merupakan agama yang sempurna. Ia bukan sahaja mengatur kehidupan manusia dengan Allah SWT sahaja bahkan ia juga mengatur dan menyusun system kehidupan manusia. System ini meliputi kemasyarakatan, perniagaan, undang-undang, tort dan sebagainya.
Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Ia bukan sahaja merupakan ibadat semata-mata bahkan ia juga merupakan system yang merencanakan kehidupan manusia. Bermula dengan kutipan, pungutan dan seterusnya menentukan, menilai dan menetapkan siapa yang layak atau tidak. Kutipan ini seterusnya diagihkan mengikut system yang ditetapkan.
Dalam melaksanakan pengagihan ini, timbul pelbagai isu dan persoalan. Di antaranya ialah isu pengagihan keluar dana zakat daripada tempat kutipan. Isu ini secara umumnya boleh dipecahkan berdasarkan situasi keperluan penduduk setempat. Jika terdapat penduduk setempat yang lebih berhak dan memerlukannya, hukumnya haram. Walaubagaimanapun terdapat sebilancangan kecil ulama membenarkan berlakunya pemindahan keluar dana zakat dengan syarat tertentu seperti darurat, diberikan kepada penuntut ilmu, para kerabat dan sebagainya. Pendapat ini disandarkan kepada Hanafiyyah. Sementara situasi kedua, suatu keadaan di mana tiada kedapatan penduduk setempat yang memerlukannya atau bahagian penduduk setempat telah diagihkan namun masih terdapat banyak lebihan zakat, dalam masalah ini berlaku perselisihan pendapat yang panjang di kalangan ulama sebagaimana yang telah diterangkan.
Sementara isu seterusnya berkenaan sejauhmanakah keterlibatan pemerintah di dalam memindahkan dana zakat. Isu ini juga menimbulkan khilaf, namun penulis lebih cenderung dengan pendapat Syeikh Yusuf Qardawi yang menyerahkannya kepada budi bicara pemerintah setelah bermesyuarat dengan ahli syura samada untuk mengagihkannya di dalam kawasan pungutan atau tidak.
Kesimpulannya, isu pemindahan keluar dana zakat ini menjadi perselisihan pendapat yang panjang di kalangan ulama. Apa yang perlu kita lakukan ialah menurut kepada kehendak pemerintah dan mentaatinya khasnya di dalam melibatkan perkara-perkara khilaf.

Tiada ulasan: