Khamis, 14 Februari 2013

hukum talak1.4 HUKUM TALAK[1]
Ada ketikanya talak menjadi berubah hukumnya menjadi wajib, haram, makruh, sunat dan harus.

1) Wajib
- Apabila perbalahan suami isteri tidak lagi dapat dipulihkan walaupun menggunakan orang tengah maka wajiblah bercerai dengan isterinya.

- Selain itu isteri yang berzina dan telah sabit kesalahannya dan tidak mahu bertaubat nasuha juga boleh diceraikan(wajib)[2]2) Haram
Apabila isteri diceraikan dalam waktu-waktu seperti isteri haid, setelah suami bersetubuh dengan isterinya, atau isteri yang belum disempurnakan giliran.

3) Sunat
- Apabila suami tidak dapat menanggung nafkah isteri kerana tidak ada pekerjaan atau uzur. Dalam kes ini isteri boleh memohon fasakh (memohon membatal nikah dengan tidak mengurangkan bilangan talak). Suami juga boleh menuntut fasakh jika isteri tidak mahu menjaga maruah diri

- apabila seorang isteri tidak mahu taat kepada ajaran agamanya, atau buruk tingkah lakunya dengan suami dan sebagainya

4) Makruh
Suami menceraikan isteri yang baik tingkah laku, taat kepada ajaran agama atau tanpa sebab yang munasabah.

5) Harus
Harus bagi suami menceraikan isteri disebabkan suami lemah keinginannya[1] Ismail Kamus, Mohd Azrul Azlen Ab. Hamid, Indahnya Hidup Bersyariat, Telaga Biru Sdn. Bhd., Selangor, hlm.196; Muhammad Bakr Ismail, al-Fiqh al-Wadih Min al-Kitab Wa al-Sunnah cAla al-Mazahib al-Arbacah, Dar al-Manar, Kaherah, jil.2, hlm.100-101

[2] Muhammad Bakr Ismail, al-Fiqh al-Wadih Min al-Kitab Wa al-Sunnah cAla al-Mazahib al-Arbacah, Dar al-Manar, Kaherah, jil.2, hlm.100-101

Tiada ulasan: