Khamis, 14 Februari 2013

PENGENALAN RINGKAS TENTANG RIBABAB II2.1 RIBA DARI SEGI BAHASA
Perkataan riba berasal dari kata raba, yarbu, rabwan, rubuwwan dan riba.[1] Riba dari sudut bahasa ialah pertambahan dan peningkatan. Ia juga merujuk kepada lebihan, pertambahan dan perkembangan.[2] Firman Allah SWT yang bermaksud:
(Engkau (wahai Muhammad) melihat kawasan tanah itu kering. Apabila kami menurunkan hujan ke atasnya, tanah itu pun bergerak-gerak (dengan tumbuh-tumbuhan) meninggi dan bertambah)[3]
Maknanya bumi ini bergerak, meningkat dan bertambah berbanding sebelum hujan.


[1] Wazarah al-Awqaf Wa al-Shu’un al-Islamiyyah, Al-Mawsucah al-Fiqhiyyah, Kuwait, hlm.49

[2] Wazarah al-Awqaf Wa al-Shu’un al-Islamiyyah, Al-Mawsucah al-Fiqhiyyah, Kuwait, hlm.49; al-Manic, Abdullah bin Sulaiman. 1996. Bahth fi al-riba wa al-sarf. Buhuth Fi al-Iqtisad al-Islamiyy. 255-291; cAli al-Sharbaji, Mustafa al-Bugha, Mustafa al-Khin, al-Fiqh al-manhaji cala madhhab al-Imam al-Shaficiyy, Dar al-Qalam, Damshik, Jil.3, hlm.11

[3] Al-Haj, ayat 5

Tiada ulasan: