Isnin, 22 April 2013

BehaviorisBAB II

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

2.1 BEHAVIORIS 

Behavior merujuk kepada aksi atau reaksi manusia dalam bentuk gerak balas hasil daripada rangsangan dalaman atau luaran.[1]

Teori behavioris mengatakan bahasa ialah proses perilaku dan mementingkan satu rangkaian turutan sebab dan kesan. Teori ini menganggap bahasa sebagai hasil operasi rangsangan dan gerak balas yang semata-mata bergantung pada ciri-ciri naluriah yang ada pada manusia. Faktor persekitaran dianggap sebagai rangsangan dan hasil rangsangan itu ialah gerak balas. Teori ini menolak pendapat yang menghubungkan proses penghasilan bahasa dan operasi mental. Teori ini cuba menunjukkan bahawa tingkah laku adalah ditentukan oleh faktor-faktor luaran seperti ganjaran yang menguatkan hubungan rangsangan dan gerak balas.[2]

Pelopor bagi teori ini ialah Thondike, Pavlov dan Skinner. Teori ini menekankan bahawa kemahiran-kemahiran termasuklah kemahiran berbahasa diperolehi daripada persekitaran.[3] Mereka berpendapat bahawa bahasa merupakan sesuatu yang dipelajari dan bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh kanak-kanak. Ia dapat diperolehi melalui proses pengulangan sehingga menjadi suatu kebiasaan kerana bagi ahli behavioris, bahasa adalah satu proses tingkah laku yang tidak memerlukan daya mental[4]

Selain itu, mazhab behavioris mengatakan bahawa proses peneguhan amat penting dalam perkembangan bahasa.[5] Skinner menyatakan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam menyediakan perbendaharaan kata yang betul kepada anak-anaknya.[6]

Teori ini tidak begitu mementingkan fungsi mental. Apa yang menjadi skop kajian mereka ialah data-data iaitu perkatan-perkataan yang dapat diukur dan dikaji. Selain itu, teori ini juga memberi penekanan kepada bentuk-bentuk linguistic. Segala sebutan atau bunyi yang terhasil harus disebut dengan tepat terutamanya dari segi fonologi, struktur dan penguasaan sistem bunyi yang lain[7]


[2] Habibah Elias, Rahil Mahyuddin, Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan, Karisma Publications Sdn. Bhd., Selangor, hlm.153-156, Ahmad Syeikh Abdul Salam, Muqaddimah Fi Ilm al-Lughah al-Tatbiqiy, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, hlm.98,

[5] Haliza Hamzah, Joy N. Samuel, Perkembangan Kanak-Kanak, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, hlm.62

[6] Haliza Hamzah, Joy N. Samuel, Perkembangan Kanak-Kanak, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, hlm.62

[7] http://koleksikajiandanpenyelidikan.blogspot.com/p/teori-pendidikan.html, Ahmad Syeikh Abdul Salam, Muqaddimah Fi Ilm al-Lughah al-Tatbiqiy, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, hlm.98

Tiada ulasan: