Isnin, 22 April 2013

kaitan mentalis dengan BA2.6 HUBUNGKAIT TEORI MENTALIS DENGAN BAHASA ARAB

2.6.1 Sistematik
Dalam pengajaran bahasa arab, guru akan melakukan perancangan yang sistematik diikuti dengan pemeringkatan kemahiran secara terancang. Kemahiran membaca melibatkan suku kata akan diajar di peringkat awal. Kemahiran ini akan dipertingkatkan sehingga murid dapat membaca ayat lengkap. Ringkasnya aplikasi kognitif dalam pengajaran memerlukan guru melakukan perancangan rapi dan sistematik

2.6.2 Kendiri
Guru perlu memberi penekanan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak mengikut tahap kendiri mereka. Justeru itu, guru perlu memeringkatkan isi dan kemahiran mengikut kadar kematangan murid-murid. Selain itu, guru juga dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid dan memberi penekanan kepada pembelajaran kendiri di mana murid berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri.

2.6.3 Berpusatkan Murid
Guru perlu melaksanakan proses pengajaran berpusatkan murid. Ianya bermaksud murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran. Setiap murid seharusnya dapat menguasai bahasa dengan baik kerana mereka sudah pun dikurniakan dengan LAD. Selain itu, guru juga perlu memberi perangsang dan motivasi kepada murid untuk membetulkan kesilapan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan yang dipelajarinya. Teknik ini amat sesuai untuk pembelajaran bahasa dan mengembangkan tahap pemikiran murid.

Tiada ulasan: