Isnin, 22 April 2013

Kognitif2.3 KOGNITIF
Menurut Atan Long, perkembangan kognitif adalah melibatkan proses penanggapan, pembinaan konsep, pentaakulan, penilaian dan penyelesaian masalah.[1]

Pelopor bagi teori ini ialah Jean Piaget dan Gestalt. Teori kognitif melihat pembelajaran bahasa pertama sebagai proses mental yang berlaku secara aktif dan ianya bergantung kepada pengalaman individu. Justeru itu, kanak-kanak perlu mempunyai pengetahuan untuk memahami bahasa dan bukanlah bergantung pada latihan semata-mata. Kanak-kanak juga mempunyai kemampuan untuk mendengar dan menafsir bunyi bahasa. Kebiasaanya mereka akan dapat menguasai bahasa petama dalam masa 4 hingga 5 tahun sahaja. Menurut teori ini lagi, kanak-kanak belajar berdasarkan konsep try and error. Kesilapan yang berlaku dalam proses pembelajaran akan berkurangan seiring dengan perubahan kematangan kanak-kanak. Teori ini mengutamakan tulisan dan bacaan kerana ia berfungsi sebagai peneguhan kepada lisan.[2]

Piaget membina teorinya berdasarkan  5 konsep yang asas iaitu skema, adaptasi, keseimbangan, asimilasi dan akomodasi.[3]

Skema merujuk kepada potensi sedia ada dalam diri kanak-kanak untuk melakukan sesuatu. Contohnya bayi yang dilengkapi sejak lahir dengan gerakan pantulan untuk menghisap, memegang dan sebagainya. Skema yang ada pada kanak-kanak akan menentukan bagaimana kanak-kanak bertindak balas dengan persekitaran. Asimilasi merupakan proses penyesuaian antara objek yang baru diperoleh dengan skema yang sedia ada. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat menyesuaikan persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. Adaptasi merupakan satu keadaan yang wujud keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran.[4]

Piaget juga telah mengkategorikan 4 tahap perkembangan kognitif iaitu sensori motor( sejak lahir-2 tahun), praoperasi(2-7 tahun), operasi konkrit(7-11 tahun) dan operasi formal(11 tahun-dewasa). Justeru itu, tahap kemampuan mental manusia akan berubah selari dengan proses perkembangan yang dilalui[5]


[2] Boon Pong Ying, Noriati A. Rashid, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad, Murid Dan Alam Belajar, Oxford Fajar Sdn. Bhd., Selangor, hlm.67-68, Ahmad Syeikh Abdul Salam, Muqaddimah Fi Ilm al-Lughah al-Tatbiqiy, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, hlm.99-100,
http://www.ehow.com/about_6587239_jean-theory-child-language-development.html

[3] Mok Soon Sang, Perkembangan Kanak-Kanak, Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd., Ipoh, hlm.87-90, Karen Huffman, Psychology in Action, John Wiley & Sons Inc., United States of America, hlm. 346, http://www.academia.edu/1473663/instruksi_P_and_P_bdsrkn_teori_kognitif_Piaget
[4] Mok Soon Sang, Perkembangan Kanak-Kanak, Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd., Ipoh, hlm.87-90, Karen Huffman, Psychology in Action, John Wiley & Sons Inc., United States of America, hlm. 346, http://bahasamindamanusia.blogspot.com/
[5] Karen Huffman, Psychology in Action, John Wiley & Sons Inc., United States of America, hlm. 346,
http://syufaal.blogspot.com/2010/08/implikasi-teori-pembelajaran-kognitif.html

Tiada ulasan: