Isnin, 22 April 2013

pemerolehan vs pembelajaran
3.2 PERBEZAAN PEMEROLEHAN DAN PEMBELAJARAN

Proses pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa dari segi istilah yang digunakan. Bagi kanak-kanak yang mempelajari bahasa pertama, istilah pemerolehan digunakan. Manakala bagi bahasa kedua pula istilah yang digunapakai ialah pemerolehan. Perbezaan tersebut ialah dari segi:

3.2.1 Tahap Kecepatan
Proses pemerolehan bahasa pertama berlaku secara beransur-ansur. Kanak-kanak akan beransur-ansur mengeluarkan bunyi. Seterusnya unit-unit bunyi tersebut akan dicantumkan untuk membentuk perkataan. Perkataan tersebut kemudiannya akan dicantumkan untuk menjadi ungkapan atau ayat. Proses ini berlaku secara perlahan dan lama kelamaan kanak-kanak akan mahir dengan sendiri.

Proses pembelajaran pula tidak berlaku secara beransur-ansur. Ia merupakan suatu proses mekanis yang menghasilkan lakuan bahasa yang baru. Lakuan ini akan diperkasakan dengan pelbagai teknik peneguhan bagi menatijahkan tabiat bahasa yang baru[1]

3.2.2 Kemahiran Bahasa
Dalam proses pemerolehan, beberapa aspek bahasa dapat dilatih dan dikuasai sekaligus. Peraturan dan rumus bahasa yang pelbagai itu dapat dikuasai dengan serentak seperti menguasai bunyi, perkataan, imbuhan, makna dan penggunaannya dalam ayat secara sekaligus.

Ini berbeza dengan pengajaran bahasa kedua yang bermula dengan kemahiran lisan. Proses pengajaran bermula dengan kemahiran mendengar, kemudian bertutus, membaca dan menulis. Proses ini menuntut kanak-kanak menyebut sesuatu kata terlebih dahulu sebelum mereka diajar dan didedahkan dengan tulisan. Cara ini akan menatijahkan pengajaran bahasa kedua yang mantap dan berkesan[2]

3.2.3 Belajar Penggunaan Bahasa
Kanak-kanak berlajar bahasa untuk mengunakannya. Mereka tidak belajar tatabahasa dan pelbagai rumus bahasa. Ringkasnya mereka tidak diberitahu kesalahan sesuatu ayat sebaliknya mereka hanya diberitahu samada ayat itu betul atau salah

Dalam pembelajaran bahasa kedua, pelajar akan belajar secara analogi dan ini membolehkan mereka menerima pelajaran dengan cara melihat persamaan dan kaitan di antara bentuk-bentuk yang diajar. Mereka akan belajar pola-pola bahasa secara latih tubi. Sementara analogi pula digunapakai untuk menguasai struktur bahasa tanpa diber penekanan dan penjelasan tentang konsep tatabahasa.[3]

3.2.4 Penggunaan Bahasa
Dalam proses pemerolehan bahasa pertama, kanak-kanak belajar menggunakan bahasa melalui pemerhatian atau pendengaran dan kemudiannya menggunakan unsur yang sama dalam keadaan yang serupa bagi memberikan maknanya. Walaupun tidak memahami sistem tatabahasa, tetapi mereka amat mengetahui hubungan antara perkataan dalam ayat dan hubungan antara satu ayat dengan ayat lain. Mereka menggunakan sesuatu perkataan dalam konteks makna, bukannya dalam konteks tatabahasa.

Manakala dalam proses pembelajaran, makna dipelajari dalam konteks yang dapat menerangkan makna itu sendiri. Makna perkataan diajar dalam konteks agama, adat dan adab, dan budaya.

3.2.5 Tabiat Kebiasaan Mempelajari Bahasa
Dalam proses pemerolehan, kanak-kanak akan belajar bertutur menurut kebiasaan individu atau kelompok penutur tertentu. Biasanya penutur individu atau kelompok penutur ini mempunyai tabiat bertutur yang tersendiri dan kanak-kanak yang berada dalam keadaan ini tidak perlu dihalang untuk mengembangkan kebolehan berbahasa mereka dengan cara yang tersendiri.

Keadaan ini cukup berbeza dengan pembelajaran bahasa kedua kerana ianya dilangsungkan secara formal dan secara berguru.[4]

3.2.6 Prosedur Pembelajaran
Pemerolehan bahasa berlaku secara tidak formal. Kanak-kanak tidak perlu berguru dan menjejakkan kaki ke institusi pengajian semata-mata untuk bertutur dalam bahasa pertama mereka.

Sementara dalam proses pembelajaran, seseorang perlu berguru secara formal dan belajar di institusi atau pusat-pusat bahasa untuk mempelajari bahasa kedua[5]

3.2.7 Kebebasan Memilih
Dalam proses pemerolehan, kanak-kanak tidak mempunyai pilihan. Jika mereka berbangsa melayu dan dibesarkan dalam kalangan penutur bahasa melayu, semestinya bahasa melayulah yang akan diperolehi mereka. Kebolehan ini berlaku secara tidak formal dan semulajadi dan tiada kanak-kanak yang terkecuali daripada menguasai bahasa pertama mereka.

Berbeza dengan proses pembelajaran, seseorang pelajar mempunyai pilihan untuk mempelajari bahasa kedua. Mereka boleh memilih bahasa mana yang ingin dipelajari mengikut minat dan sebagainya.[6]

3.2.8 Motivasi
Motivasi kanak-kanak dalam pemerolehan bahasa agak tinggi kerana mereka perlu berbahasa untuk hidup dalam masyarakat mereka.

Sementara dalam proses pembelajaran biasanya semangat dan keinginan mereka tidak sekuat kanak-kanak dalam proses pemerolehan.[7]

3.2.9 Matlamat
Kanak-kanak dalam proses pemerolehan belajar untuk berinteraksi dalam masyarakat sementara pembelajaran bahasa kedua biasanya ditentukan oleh manfaat yang bakal diperoleh seperti kerjaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan sebagainya[8]


[2] Ahmad Syeikh Abdul Salam, Muqaddimah Fi Ilm al-Lughah al-Tatbiqiy, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, hlm.46

[5] Ahmad Syeikh Abdul Salam, Muqaddimah Fi Ilm al-Lughah al-Tatbiqiy, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, hlm.45

[7] Ahmad Syeikh Abdul Salam, Muqaddimah Fi Ilm al-Lughah al-Tatbiqiy, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, hlm.45

[8] Ahmad Syeikh Abdul Salam, Muqaddimah Fi Ilm al-Lughah al-Tatbiqiy, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, hlm.44-45, http://retibasa.blogspot.com/2010/08/cara-pemerolehan-bahasa-kedua_11.html

Tiada ulasan: