Sabtu, 22 Jun 2013

al-Dabt / Dabit dari sudut BahasaBAB I
AL-DABT / DABIT
1.1 al-Dabt / Dabit dari sudut Bahasa
Perkataan al-Dabt dari segi bahasa mempunyai makna yang pelbagai. Di antaranya ialah melazimi sesuatu dengan bersungguh-sungguh, tidak berpisah daripadanya dalam semua perkara. Ia juga bermaksud suatu kebiasaan yang kuat atau menghafalnya dengan bersungguh-sungguh.[1]

Tiada ulasan: