Sabtu, 22 Jun 2013

qaradawi: Membezakan Di Antara Wasilah Dan Tujuan2.5 Membezakan Di Antara Wasilah Dan Tujuan[1]
Di antara sebab yang boleh menyebabkan berlakukanya kepincangan dalam memahami sunnah adalah apabila kita gagal untuk membezakan di antara wasilah dan matlamat. Terdapat sesetengah golongan yang terlalu menekankan kepada wasilah seolah-olah itulah maksud dan matlamat sebenar sunnah sedangkan para ulama dan pengkaji yang benar-benar memahami hadis Rasulullah SAW dapat melihat dengan jelas tujuan sebenar sesuatu sunnah itu. Matlamat ini bersifat jelas dan abadi sedangkan wasilah yang ditekankan itu sifatnya sementara dan boleh berubah-ubah.
Contohnya dalam masalah perubatan yang dinamakan al-Tibb al-Nabawi (perubatan nabi). Terdapat sebahagian daripada kita yang benar-benar member tumpuan kepada ubat-ubatan, pemakanan, biji-bijian dan tumbuhan yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai ubat dan mampu menyembuhkan penyakit. Benar, Rasulullah SAW bersabda bahawa berbekam sebagai suatu cara yang terbaik untuk berubat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim dan al-Tabarani
خير ما تداينتم به الحجامة
( sebaik-baik cara berubat ialah dengan berbekam)
Rasulullah SAW juga menyebut bahawa:
عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت
(hendaklah kamu berubat dengan Habbatul Sauda’. Sesungguhnya padanya terdapat kesembuhan daripada segala penyakit kecuali al-sam iaitu mati)
Al-Qaradawi berpendapat bahawa kesemua ini bukanlah merupakan suatu ruh atau matlamat sunnah. Matlamat sebenar hadis-hadis sedemikian ialah menjaga kesihatan manusia, kecergasan fizikal dan sebagainya. Seseungguhnya berubat bukanlah menafikan beriman dengan Qada’ Qadar. Ia juga tidak menafikan sifat tawakkal kepada Allah. Sesungguhnya bagi setiap penyakit ada ubatnya. Justeru itu, penekanan sunnah kepada kebersihan diri, tempat tinggal dan alam sekitar, penumpuan kepada konsep mencegah lebih baik daripada berubat, mengharamkan kesemua perkara yang mendatangkan mudarat, kesihatan jiwa dan spiritual dan sebagainya kesemua itu merupakan hakikat sebenar apa yang digelar sebagai al-tibb al-nabawi (perubatan nabi).
Wasilah atau teknik boleh berubah mengikut peredaran dan perubahan zaman. Apabila sunnah menerangkan teknik-teknik berubat pada zaman baginda SAW, tujuannya hanyalah untuk menerangkan reality yang berlaku pada masa itu. Ini bukanlah bererti kita mesti berpegang dengan teknik perubatan pada zaman nabi 100 peratus tanpa berusaha untuk mencari dan mengkaji teknik dan ubatan yang baru. Tidak salah untuk kita berbekam atau makan habbatul sauda’, namun jangalah kita terikat dengan perkara ini sehingga kita mengabaikan teknik dan ubatan lain.


[1] Al-Qardawi, Yusuf, al-Madkhal Li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah, Muassasah al-Risalah, Beirut-Lebanon, hlm

Tiada ulasan: