Sabtu, 22 Jun 2013

qaradawi: Membezakan Di Antara Perkara Yang Ghaib Dan Nyata2.7 Membezakan Di Antara Perkara Yang Ghaib Dan Nyata[1]
Sunnah membicarakan perkara-perkara yang bersangkutan dengan perkara ghaib. Setengah daripadanya bersangkut-paut dengan alam kita seperti malaikat, jin, syaitan, Arasy, Kursiy dan sebagainya. Sunnah juga memperkatakan perkara-perkara yang bersangkutan dengan alam barzakh dan kehidupan selepas mati seperti soal kubur, kenikmatan dan azab kubur. Ada juga yang bersangkutan dengan perkara akhirat seperti hari kebangkitan, syafaat, Mizan, Hisab, al-Sirat, syurga, neraka dan sebagainya. Kesemua perkara ini telah diterangkan oleh al-Quran namun sunnah telah memberi penjelasan dan perincian terhadap perkara ini
Apa yang menjadi kewajipan kepada kita orang Islam ialah menerima apa yang datang dari sunnah jika ia sahih mengikut kaedah yang telah digariskan oleh ahli ilmu dan salaf. Tidak harus bagi kita untuk menyalahi mereka hanya kerana ianya bertentangan dengan apa yang telah maklum asalkan ianya sahih.
Dalam masalah ini, golongan Muktazilah telah melampau dengan menolak hadis-hadis sahih yang bertentangan dengan akal fikiran seperti hadis berkenaan azab dan nikmat kubur, al-Mizan, al-Sirat, keharusan melihat  Allah di syurga dan sebagainya. Kesemua perkara ini telah datang secara jelas dengan nas-nas yang sahih namun ditolak mereka kerana bersalahan dengan akal.
Imam al-Syatibi di dalam karyanya al-Ictisam telah menjelaskan bahawa di antara ciri-ciri ahli bidaah ialah menolak hadis-hadis yang tidak selari dengan mazhab mereka. Mereka mendakwa bahawa ianya tidak logik, tidak selari dengan tuntutan nas dan sebagainya.
Apabila manusia mencuba menggunakan akal yang terbatas ini memikirkan perkara ghaib, maka jadilah mereka lebih teruk daripada orang buta yang cuba menghuraikan gajah. Gajah yang dapat di sentuh pancaindera pun dihuraikan salah dan menyimpang, apalagi hal-hal ghaib, maka huraiannya menggunakan akal akan lebih jauh salah dan menyimpang.
Kaedah apabila berhadapan dengan hal-hal ghaib amatlah mudah iaitu beriman dengan segala hal-hal ghaib yang sabit daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau difikirkan juga akan hal ghaib itu, akan jadilah manusia berfikiran seperti golongan Muktazilah yang menolak akan hal nikmat dan azab kubur hanya kerana logik akal.
Para ulama menggariskan bahawa Islam ini mungkin akan membawa hal-hal yang menghairankan akal, tetapi Islam tidak akan membawa hal-hal yang mustahil pada akal. Sebagai contoh akan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim;
ان فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطهعا
(Di dalam syurga terdapat sebatang pohon yang besar, jika seseorang penunggang unta berjalan di bawah naungannya selama seratus tahun (dunia), nescaya dia tidak akan dapat menghabiskannya)
Persoalannya, apakah dapat difikirkan besarnya pohon itu? Zahirnya, terdapat ayat al-Quran dalam surah al-Hajj yang memberitahu kita bahawa satu hari di akhirat itu tempohnya adalah seribu tahun dunia. Maka mustahillah akal untuk memikirkan pohon yang besar itu walau sebijak manapun akalnya. Apa yang betulnya bagi kita adalah beriman dengan segala hal-hal ghaib yang sabit daripada Al-Quran dan Al-Sunnah.
Secara keseluruhannya kita tidak mampu untuk memikirkan perkara yang berada di luar pemikiran manusia untuk melangkaunya walaupun dengan kemajuan sains dan teknologi. Justeru itu dalam masalah perkara ghaib ini, cukuplah bagi kita untuk menerima dan beriman dengan penerangan daripada al-Quran dan sunnah yang sahih lagi sabit.


[1] Al-Qardawi, Yusuf, al-Madkhal Li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah, Muassasah al-Risalah, Beirut-Lebanon, hlm174, http://ersal.lightbb.com/t20-topic

Tiada ulasan: