Sabtu, 22 Jun 2013

qaradawi: Membezakan Hakikat Dan Majaz Dalam Memahami Hadis2.6 Membezakan Hakikat Dan Majaz Dalam Memahami Hadis[1]
Bahasa Arab mengandungi banyak kata kiasan (majaz) dan Rasulullah SAW pula merupakan seorang arab yang tingi bahasa kiasanya. Justeru itu, banyak hadis yang disebut secara kiasan
Pengertian majaz di sini merangkumi majaz dari sudut bahasa, akal, istiarah., kinayah, istiarah tamthiliyyah dan semua perkataan atau ayat yang tidak menunjukkan maksudnya yang asal. Maksud kiasan ini dapat diketahui dengan tanda-tanda tertentu. Mengetahui maksud perkataan dan ayat majaz ini cukup penting di dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Contohnya sabda Rasulullah SAW terhadap isteri-isterinya:
أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا
(Yang paling cepat bertemu denganku (paling cepaat meninggal dunia) ialah yang paling panjang tangannya- Muslim)
Hadis ini pada zahirnya menerangkan kepada kita bahawa orang yang paling cepat bertemu dengan Baginda SAW ialah seorang yang mempunyai tangan yang paling panjang. Menurut Aisyah, para isteri dan anak-anak Rasulullah SAW mengukur tangan-tangan mereka untuk mencari siapakah yang mempunyai tangan yang terpanjang. Maksud sebenar panjang tangan di sini ialah mereka yang paling banyak melakukan kebaikan. Panjang tangan hanyalah suatu kiasan kepada orang yang banyak melakukan perkara kebajikan. Hal ini dapat dibuktikan apabila isteri pertama yang meninggal selepas kewafatan baginda SAW ialah Zainab Binti Jahsy. Beliau merupakan seorang yang paling kuat berkerja dan berbuat kebajikan. Justeru tangan panjang di sini bukanlah bererti ukuran tangan yang terpanjang di antara mereka namun maksud sebenar hadis ini ialah kiasan kepada mereka yang kuat berkerja dan melakukan kebaikan.
Di riwayatkan dalam Kitab Al-Lu’lu Wal Marjan:[2]
اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف
(Ketahuilah bahawa syurga itu di bawah bayang-bayang pedang)
Hadis ini jika difahami secara zahir akan membawa maksud bahawa syurga terletak atau berada di bawah baying-bayang pedang. Apakah sesiapa yang dapat melihat syurga di bawah bayang-bayang pedang? Adakah ini yang dimaksudkan dalam hadis di atas? Maksud sebenar hadis ini ialah gambaran syurga di bawah pedang orang yang berjihad pada jalan Allah SWT
Kesimpulannya Bahasa Arab merupakan bahasa yang istimewa, terangkum di dalamnya hakikat dan majaz. Memahami bahasa arab dengan baik samada dari sudut hakikat mahupun kiasannya akan menjadikan kita lebih memahami sunnah.


[1] Al-Qardawi, Yusuf, al-Madkhal Li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah, Muassasah al-Risalah, Beirut-Lebanon, hlm157

[2] http://bro2009.blogspot.com/2011/01/kuliah-masaf-10-bagaimana-berinteraksi.html

Tiada ulasan: