Sabtu, 22 Jun 2013

qaradawi: Meneliti & Memperinci Maksud Lafaz Hadis



2.8 Meneliti & Memperinci Maksud Lafaz Hadis[1]
Di antara perkara yang penting untuk memahami sunnah ialah dengan meneliti dan membuat perincian terhadap maksud lafaz yang terdapat dalam sunnah kerana maksud sesuatu lafaz itu berbeza dengan perbezaan tempat dan masa. Perkara ini merupakan suatu yang umum diketahui oleh ahli bahasa disebakan oleh perkembahngan bahasa dan kesan perubahan zaman dan tempat terhadap bahasa itu sendiri.
Justeru itu maksud lafaz hadis perlulah difahami sebagaimana pemahamana para salaf. Kata Imam al-Ghazali (ketahulah bahawa punca berlaku kesamaran diantara ilmu yang dikeji dengan ilmu yang terpuji ialah mengubah perkataan-perkataan yang dipuji kepada makna-makna yang tidak dikehendaki oleh golongan salaf. Kemudiannya menyebarkan dengan tujuan buruk. Lafaz-lafaz itu ialah al-fiqh, al-ilm, at-tauhid, at-tadhkir, dan al-hikmah. Ini merupakan perkataan-perkataan yang tinggi dan terpuji. Orang yang memilikinya mempunyai kedudukan tinggi dalam agama. Tetapi sekarang ini telah ditukar kepada makna yang keji yang menjadi tawar hati kerana keburukan orang yang menyandangnya.
Sebagai contoh ialah perkataan Al-Musawwirin. Perkataan ini difahami sekarang sebagai orang yang menggunakan kamera mengambil gambar. Sebenarnya, perkataan ini patut difahami sebagai orang yang membuat patung-patung. Inilah pemahaman golongan salaf dan inilah yang sebenar. Orang yang menggunakan kamera mengambil gambar pula perlulah dipakai perkataan Al-Akkas ketika merujuk kepada mereka. Jika menyalahi pemahaman makna lafaz, akan berlakulah kecelaruan ketika memahami Al-Sunnah.




[1] al-Qardawi, Yusuf, al-Madkhal Li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah, Muassasah al-Risalah, Beirut-Lebanon, hlm179

Tiada ulasan: