Sabtu, 22 Jun 2013

qaradawi: Memahami Asbab Wurud Hadis2.4 Memahami Asbab Wurud Hadis (Sebab Berlakunya Hadis)[1]
Kita juga harus melihat kepada sebab-sebab khusus atau cillah kenapa berlakunya hadis berkenaan. Ia dikenali sebagai asbab wurud al-hadis
Para ulama telah menjelaskan bahawa hadis dibina untuk menjaga maslahat tertentu pada masa tertentu, atau untuk menolak mudarat tertentu atau mengubati masalah tertentu pada waktu tersebut
Ini bermakna bahawa hukum yang dibina oleh hadis ini pada mulanya kelihatan umum dan bersifat kekal. Namun setelah dilakukan penelitian dan perincian, ianya mempunyai cillah. Hukum ini boleh hilang disebabkan hilang atau tiada lagi cillahnya dan boleh juga kekal disebabkan cillahnya
Para ulama juga telah menjelaskan bahawa mengetahui Asbab Wurud Al-Hadith juga penting sebagaimana kita mengetahui Asbab Nuzul Quran. Ianya cukup penting supaya tidak berlaku sebagaimana yang telah berlaku kepada pelampau-pelampau Khawarij dan yang lain-lainnya yang mengambil ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang Musyrikin kemudian menggunakan ayat-ayat ini ke atas orang-orang Muslimin. Ibn Umar menganggap mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah SWT kerana perbuatan mereka yang menyeleweng daripada kitab Allah SWT
Contohnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim berkenaan perempuan yang bermusafir seorang diri. Rasulullah SAW bersabda
لا تسافر امرأة إلا ومعها محرم
(Seseorang perempuan tidak boleh musafir melainkan beserta dengan mahramnya)
cIllah tegahan ini ialah kerana bimbang keselamatan wanita yang bermusafir sendirian tanpa ditemani oleh mahramnya lantaran ketika itu musafirnya dengan menaiki unta atau keldai dan merentasi padang pasir yang luas.
Keadaan ini cukup berbeza pada masa sekarang. Cara atau alat pengangkutan sudah berubah dengan bas atau kapal terbang menjadi alat pengangkutan utama. Para penumpangnya mungkin berpuluh orang, bahkan mungkin mencapai ratusan orang penumpang. Pada waktu ini, perempuan tidak lagi bermusafir seorang diri seperti hadis Rasulullah SAW
يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تقدم البيت (الكعبة) لا زوج معها
(Akan tiba waktunya apabila seorang wanita yang bersuami keluar dari Al-Hirah menuju Kaabah dengan tidak diiringi suaminya)
Terdapat juga para ulama yang mengharuskan perempuan mengerjakan haji tanpa ditemani suami atau mahram jika terdapat pengiring yang terdiri daripada perempuan-perempuan yang dipercayai atau sahabat yang amanah dan dipercayai. Bahkan Aisyah dan isteri-isteri Nabi yang lain pernah mengerjakan haji pada zaman pemerintahan Umar. Mereka tidak ditemani oleh mahram dan lelaki yang mengiringi mereka dalah Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Ada juga ulama yang mengatakan cukuplah pengiring itu merupakan seorang wanita yang dipercayai. Sebahagian lagi mengatakan boleh musafir seorang diri jika aman. 


2.4.1 Metodologi Sahabat Dan Tabiin Tentang cillah
Sebenarnya para sahabat dan tabiin telah memberi perhatian yang istimewa kepada cillah hukum. Mereka telah meninggalkan beramal dengan zahir sesetengah hadis ketika telah jelas kepada mereka bahawa hadis berkenaan merawat sesetengah isu pada zaman tertentu dan kemudian suasana sudah berubah.
Di antaranya kisah Rasulullah SAW membahagikan tamar Khaibar kepada pejuang Islam yang membuka Khaibar. Begitu juga tindakan Khalifah Umar yang tidak membahagikan tanah pertanian di Iraq sebaliknya membiarkan tanah tersebut berada di tangan tuan-tuan asal mereka. Namun mereka diwajibkan membayar kharaj.
Dalam masalah ini Ibn Qudamah berkata bahawa Rasulullah SAW telah membahagikan tamar Khaibar pada permulaan Islam dalam keadaan keperluan kepadanya amat tinggi. Itulah maslahat pada zaman itu. Kemudian telah nyata bahawa maslahat pada zaman selepas mereka ialah dengan cara yang berbeza, maka itulah yang wajib[1][1] Al-Qaradawiy, Yusuf, al-Madkhal Li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah, Muassasah al-Risalah, Beirut, Lubnan, hlm.165-166


[1] Al-Qardawi, Yusuf, al-Madkhal Li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah, Muassasah al-Risalah, Beirut-Lebanon, hlm, http://ersal.lightbb.com/t20-topic

Tiada ulasan: