Sabtu, 22 Jun 2013

qardawi: Menghimpunkan Kesemua Hadis Yang Berkaitan Di Bawah Satu Tajuk2.2 Menghimpunkan Kesemua Hadis Yang Berkaitan Di Bawah Satu Tajuk[1]
Hadis-hadis yang berkaitan mestilah dihimpunkan dan diletakkan di bawah satu tajuk. Kemudiannya Hadis-hadis yang mutasyabih hendaklah dirujuk mengikut maksud hadis-hadis yang muhkam. Hadis-hadis yang mutlak hendaklah dihubungkan dengan hadis-hadis yang muqayyad. Hadis-hadis yang umum hendaklah ditafsirkan dengan hadis-hadis yang khusus. Dengan demikian, akan jelaslah maksud hadis-hadis tersebut dan tidak bercanggah sesamanya.[2]
Contohnya hadis berkenaan dengan isbal iaitu melabuhkan pakaian ke bawah melebihi buku lali. Antara contoh-contoh hadis tersebut adalah;
1) Daripada Abu Zar katanya Rasulullah SAW bersabda
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطى شيئا يئا يئا إلا منة والمنفق سلعته والحلف الكاذب
(Ada tiga golongan yang Allah SWT tidak akan berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat iaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, orang yang bersumpah palsu untuk melariskan barang-barang jualannya dan orang yang melabuhkan pakaiannya melebihi buku lali.-Riwayat Muslim)
2) Daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah SAW bersabda
ما أسفل من الكعبين من الما أسفل من الكعبين من الإزار فهو فى النار
(Orang yang melabuhkan pakaian hingga ke bawah dua buku lali berada di dalam neraka.- Riwayat Al-Bukhari)
3) Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i
ما تحت الكعبين من الإزار ففى النار
(Orang yang melabuhkan pakaian hingga di bawah dua buku lali adalah di dalam neraka)
4) Daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah SAW bersabda:
لا ينظر الله من جر إزاره بطرا
(Allah tidak melihat kepada orang yang mengheret pakaiannya dengan bermegah-megah- Riwayat Al-Bukhari)
5) Daripada Abdullah ibn Umar katanya Rasulullah SAW bersabda (Sesiapa yang mengheret pakaiannya dengan bermegah-megah, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Abu Bakar bertanya, “Wahai Rasulullah, salah satu daripada tepi kainku labuh kecuali aku terpaksa menjaganya.” Nabi SAW menjawab: Engkau bukan daripada orang yang melakukan untuk bermegah-megah.”Riwayat Al-Bukhari)
Dan banyak lagi contoh-contoh hadis yang berkaitan dengan isbal ini.
Dalam menjelaskan hadis-hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa hadis-hadis yang umum tentang masalah ini hendaklah dikhususkan dengan hadis-hadis yang ada kaitannya dengan bermegah-megah. Oleh itu, maksud tegahan di dalam hadis ini ialah bagi orang yang mengheret-heret pakaiannya dengan bermegah-megah. Oleh itu Rasulullah SAW mengharuskan Abu Bakar kerana Abu Bakr mengheret pakaian tidak kerana bermegah-megah
Syeikh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan di dalam kitabnya bahawa orang yang hendak memendekkan pakaiannya bertujuan kerana menikut sunnah, menjauhi sikap bermegah-megah, menjauhi khilaf ulamak, dan hendak berpegang dengan yang lebih utama, akan mendapat pahala dengan syarat dia tidak memaksa orang lain beruat demikian.[3]
Kesimpulannya ialah tidak haram jika kita melabuhkan pakaian bukan disebabkan ingin bermegah-megah. Apa yang dimaksudkan dalam hadis-hadis berkaitan adalah haram melabuhkan pakaian dengan tujuan bermegah-megah dan balasannya adalah neraka Allah SWT

Tiada ulasan: