Sabtu, 22 Jun 2013

qardawi: Memahami Sunnah Menurut Perspektif al-QuranBAB II
CARA-CARA BERAMAL DENGAN SUNNAH
2.1 Memahami Sunnah Menurut Perspektif al-Quran[1]
Syeikh al-Qaradawi menegaskan bahawa kita hendaklah memahami sunnah menurut garis panduan al-Quran kerana al-Quran ialah asas binaan yang paling utama. Kesemua perkara lain seperti sunnah, ijmak dan sebagainya mestilah dibina berasaskan al-Quran. Oleh sebab itu sunnah mestilah difahami dalam kerangka al-Quran. Tidak mungkin sunnah yang menjadi penjelas kepada al-Quran akan bertentangan dengan al-Quran itu sendiri. Tidak mungkin bagi sesuatu cabang akan menjadi bertentangan dengan induknya sendiri. Penerangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW SAW akan berputar di sekitar pengajaran al-Quran, sama sekali tidak akan menyalahinya
Kita juga tidak akan dapati suatu sunnah yang sahih yang bertengan dengan al-Quran yang muhkamat lagi jelas. Apabila kita mendapati wujudnya keadaan yang sedemikian pada zahirnya, ada 3 kemungkinan:
1)      sunnah itu termasuk dalam kategori yang tidak sahih
2)      pemahaman kita terhadapnya yang tidak betul
3)      pertengan itu bukanlah pertentangan yang sebenar bahkan suatu pertentangan yang wahm (samar-samar)
Contohnya ialah dalam masalah hadis yang mengatakan bahawa bapa Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam neraka. Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah SAW SAW menjawab pertanyaan daripada seseorang yang bertanya tentang nasib bapanya:
إن أبي وأباك في النار
( sesungguhnya bapaku dan bapamu berada di dalam neraka).
Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab al-Iman bernombor 347.
Tegas Qardawi apakah dosa Abbdullah bin Abdul Muttalib sehingga beliau dimasukkan di dalam neraka sedang beliau termasuk di dalam ahli fitrah? Qaradawi juga mengatakan bahawa berkemungkinan besar apa yang dimaksudkan dengan perkataan ( أبي ) ialah bapa saudaranya iaitu Abu Talib yang menjaga dan memeliharanya namun dia tetap tidak memeluk islam. Perkataan ini biasa digunakan di dalam bahasa dan al-Quran merujuk kepada bapa saudara.
Timbul juga  pertanyaan di sekitar lelaki yang bertanya, apakah dosa yang dilakukan oleh bapa lelaki si penanya berkenaan sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka sedangkan bapanya juga merupakan ahli fitrah yang meninggal sebelum islam?
Qaradawi juga telah menyebut penolakan hadis ini oleh Syeikh Muhammad al-Ghazali kerana menurut Syeikh Ghazali, ianya bertentangan dengan ayat-ayat al-Quran yang menafikan seksaan azab bagi mereka yang belum sampai dakwah sedangkan tiada rasul untuk orang arab sebelum kedatangan Muhammad SAW. Hal ini juga telah dijelaskan oleh al-Quran:
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
(Dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah)[2]
ولو أنا أهلكناكم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونحزى[3]
(Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan sesuatu azab sebelum datangnya rasul kami membawa al-Quran ini, tentulah mereka akan berkata pada hari kiamat, “Wahai tuhan kami! Mengapa engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang rasul supaya kami menurut ayat-ayat keteranganMu yang dibawanya, sebelum kami menjadi hina dengan azab di dunia dan mendapat malu dengan azab akhirat”.)
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير[4]
(…supaya kamu tidak berdalih dengan berkata pada hari kiamat,”tidak datang kepada kami seorang rasul pun pembawa berita gembira dan juga pembawqa amaran yang mengingatkan kami kerana ssesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran..)

Justeru itu, Qaradawi mengambil pendirian untuk bertawaqquf terhadap masalah ini. Beliau tidak menolak hadis ini secara keseluruhannya kerana ianya sahih dan sabit.


[1] Al-Qardawi, Yusuf, al-Madkhal Li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah, Muassasah al-Risalah, Beirut-Lebanon, hlm123, http://www.bouizeri.net/arab/index.php?option=com_content&view=article&id=67:2010-11-16-20-08-43&catid=5:2010-11-14-18-45-51&Itemid=3, http://istiqama.net/articles/how-to-deal-with-sunna.htm
[2] Al-Isra’, 15. Kesemua terjemahan ayat al-Quran di dalam kertas kerja ini berdasarkan Tafsir Pimpinan al-Rahman

[3] Taha, 134

[4] Al-Maidah 19

Tiada ulasan: