Sabtu, 22 Jun 2013

THIQAH DAN PERAWI HADIS

BAB II
THIQAH DAN PERAWI HADIS
2.1 Pendahuluan
Persoalan thiqah sebenarnya melibatkan persoalan yang berkaitan dengan perawi hadis. Justeru itu, bahagian ini terlebih dahulu akan membicarakan persoalan yang berkaitan dengan perawi hadis seperti cadalah al-rawi (keadilan perawi) dan sebagianya
2.2 Pengertian Perawi[1]
Perawi ialah orang yang menerima, menyampaikan, mencatatkan dan juga menulis sesebuah hadis yang pernah didengarnya atau diterimanya daripada seseorang guru. Untuk menjadi perawi, seseorang itu mestilah memenuhi 3 syarat minimum iaitu:
1)      Menerima hadis daripada seorang perawi
2)      Mencatat dan menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain
3)      Menamakan senarai penerima lain yang meriwayatkan hadis tersebut ketika proses penyampaian


[1] Mahmud al-Tahan, Taysir Mustalah al-Hadith, Markaz al-Huda Li al-Dirasat, Iskandariyah, hlm.111

Tiada ulasan: