Jumaat, 2 Ogos 2013

karl marx dan agama candu masyarakat1) PENGENALAN
Agama candu masyarakat. Inilah ungkapan Karl Marx yang selalu dicanang orang. Candu sememangnya diketahui ramai sebagai sesuatu yang memabukkan sementara agama pula dilihat sebagai suatu yang kudus. Persoalannya apakah yang dimaksudkan dengan agama sebagai candu masyarakat? Apakah sebenarnya yang ingin diutarakan oleh Marx. Kertas kerja ini akan menghuraikan secara ringkas pengertian berkenaan di samping mengemukakan pandangan pengkritik Marx. Sebelum itu, akan dihuraikan biografi ringkas dan pandangan Marx terhadap agama secara umum

2) BIOGRAFI RINGKAS KARL MARX
Pendidikan awalnya bermula di rumah sehingga umurnya 13 tahun. Kemudian beliau ke Gymnasium Trier dan setelah lulus, Marx melanjutkan pelajarannya di Universiti Bonn dalam fakulti undang-undang. Beliau tidak berjaya di sini lalu ayahnya memaksa Marx untuk belajar di Universiti Friedrich-Wilhems di Berlin. (http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx)
Di Berlin Marx banyak menulis tentang puisi dan makna kehidupan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan teologi. Minatnya mula mengarah kepada falsafah dan menyertai kelab Young Hegelian, kelab yang menggunakan metodologi dialektika Hegel sebagai senjata untuk mengkritik politik dan agama pada waktu itu (ibid)
Marx menyambung pengajiannya di University Jena dan mendapat ijazah kedoktoran. ketika berusia 23 tahun. Tamat belajar Marx bertugas di pejabah akhbar. Kemudiannya di atas tekanan daripada pihak pemerintah, Marx berpindah ke Paris dan mendirikan rumahtangga.
Semasa berada di Paris Marx bertemu dengan tokoh-tokoh sosialis serta berkenalan rapat dengan Friedrich Engels. Tempohnya di Paris menjadikannya seorang sosialis. Terdapat 3 karya penting yang ditulisnya semasa berada di Peranchis. Pertamanya Philosophical and Economic Manuscripts yang dikarang pada 1884. Sementara penulisannya yang kedua berjudul The Holy Family (sebahagian tulisannya ditulis oleh Engels) dan ketiga naskah usahasama bersama Engels yang bertajuk The German Idealogy (1846) (http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/)
            Pada 1845 Marx berpindah ke Brussel kerana dihalau oleh pemerintah Peranchis di atas permintaan Prussia. Di Belgium, Marx dan Engels menulis The Comunist manifesto yang disifatkan sebagai karyanya yang paling terkenal
Seterusnya pada 1848 Marx diusir sekali lagi dan berpindah ke London dan menghabiskan sisa-sisa hidupnya di sana. (http://id.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx)

3) KARL MARX DALAM THE INTELECTUAL
Karl Marx merupakan seorang pemikir yang disanjung oleh aktivis kiri. Para pengikutnya menggelarnya sebagai seorang pejuang sejati atau hero yang membela kaum buruh dan mereka yang tertindas
Walau bagaimanapun Paul Johnson dalam bukunya The Intelectual menjelaskan bahawa Marx seorang yang pemarah dan tidak mampu menguruskan kehidupannya dengan sempurna. Ketika bergelar pelajar, dia sering membazir dan menghabiskan wang yang dikirim oleh ayahnya bahkan selalu meminta duit lebih walaupun ayahnya tidak mempunyai wang. Ketika ayahnya meninggal dunia, Marx tidak menghadiri majlis pengebumiannya. Setelah ayahnya meninggal, Marx bergantung hidup kepada ibunya yang janda (http://el-zaila.blogspot.com)
Karl Marx juga seorang penganggur dan tidak pernah serius mencari kerja. Dia pernah berkerja di syarikta penerbitan milik Moses Hess, seorang pengkagum Marx. Kehidupannya susah bahkan ketikda hidup dalam buangan di England, rakan baiknya Engels yang menyara hidupnya. Buku tersebut juga menyebut Marx seorang pemabuk dan perokok tegar. Rumah dan bilik tidurnya kotor. Marx juga pernah melakukan keganasan rumahtangga sehingga pernah dipanggil mengadap polis. Hidupnya tidak teratur (http://el-zaila.blogspot.com)

4) PANDANGAN UMUM MARX TERHADAP AGAMA
Apabila berbicara tentang kritikan Marx terhadap agama, kita tidak dapat lari daripada turut berbicara tentang 2 orang tokoh yang sangat mempengaruhi Marx. Mereka ialah Friedrich Hegel (1770-1831) dan Ludwig Feuerbach (1804-1872).

Hegel berpendapat bahawa Allah mengungkapkan diriNya dalam kesedaran manusia. Manusia memiliki autonomi dan kebebasan pada dirinya namun kebebasan itu mempunyai reailiti yang tersirat. Hegel menegaskan bahawa Allah yang diimani oleh manusia merupakan kerja roh semesta. Manusia kemudiannya dilihat sebagai wayang yang memiliki kesedaran, pengertian atau makna dan kemahuan sendiri sedangkan tok dalangnya adalah roh semesta itu. Secara eksistensial, manusia itu ada dan bertindak dari dirinya sendiri. Namun pelaku yang sebenarnya adalah Roh Semesta itu sendiri. (http://yornesofm.blogspot.com/)

Sementara tokoh yang kedua ialah Feuerbach. Bagi Feuerbach Allah merupakan suatu yang abstrak, ciptaan fikiran manusia. Manusia dapat memahami dirinya sendiri. Justeru itu, tiada sesuatu yang lain di luar manusia. Beliau juga berpendapat bahawa agama muncul dari sifat ego manusia itu sendiri. Tegasnya lagi bahawa manusia beragama bukannya atas dasar keimanan, namun di atas dasar ego atau kemahuan. Ringkasnya Feuerbach mengatakan bahawa agama hanyalah sebuah fantasi manusia untuk mencapai kesejahteraan. (ibid)
      
Karl Marx pula menolak pendekatan Hegel terhadap agama. Ia sependapat dengan Feuerbach bahawa manusia yang mencipta agama, bukan sebaliknya. Bagi Marx, manusia merasakan dirinya terpencil atau terasing disebabkan pelbagai persoalan tentang  penderitaan dan kemelaratan yang tidak mampu dijawab lalu membawa pengasingan dirinya kepada agama. Justeru itu cara hidup beragama sebenarnya merupakan produk dari proses pemencilan dirinya sendiri (ibid)

5) AGAMA SEBAGAI CANDU MASYARAKAT
Marx pernah menulis dalam Toward the Critique of Hegel's Philosophy of Right yang dikarangnya pada tahun 1844, bahawa agama adalah candu masyarakat. Ini ialah pendapat Marx muda. Kata-katanya ini menimbulkan polemik dan menjadi tajuk perdebatan yang panjang
Jika diteliti, pendapat ini berpunca daripada pengalaman Marx yang melihat pemimpin dan gereja eropah menindas rakyat dengan menggunakan agama. Mereka bukan sahaja menjadi penyokong kuat kepada kerajaan yang menindas, bahkan mereka juga turut meracuni pemikiran rakyat supaya pasrah dan reda dengan keadaan mereka yang ditindas. (http://matamin02.blogspot.com, http://atheism.about.com/)
Golongan agama juga mengajar penganutnya supaya pasrah dan reda dengan kemelaratan hidup dan sebagai balasannya mereka akan mendapat kenikmatan selepas mati dan beroleh syurga. Justeru itu, masyarakat bawahan yang selama ini hidup melarat dan tertindas menjadi pasif dan tidak berkeinginan untuk mengubah taraf hidup mereka. Itulah puncanya Marx mengatakan agama sebagai candu rakyat.  (http://fajrulislam.wordpress.com)
Sementara itu, golongan kelas atas pula mengeksploitasi kelas bawah dengan menggunakan agama. Ini kerana agama mengajar penganutnya (kelas bawah) seupaya sentiasa berpuas hati dengan kemelaratan serta reda dengan kesusahan dan taraf hidup. Ini ditambah pula dengan tawaran syurga dan kenikmatan hidup selepas mati jika bersabar dan pasrah. (http://atheism.about.com/)
Marx juga menyifatkan agama seperti candu yang memberi kelegaan dan keseronokan sementara kepada pengisapnya. Seperti penghisap candu, mereka akan dapat merasakan kepuasan atau keseronokan dan melupakan sementara masalah-masalah hidup yang mereka hadapi. Apabila kesan candu itu hilang, mereka akan kembali ke dunia realiti dan berhadapan dengan masalah yang mereka hadapi seperti kemiskinan dan kemelaratan hidup dan sebagainya. Tegasnya, candu hanya memberikan kepuasan sementara dan realiti masalah yang dihadapi sebenarnya tetap wujud bahkan mungkin bertambah. (http://filsafat.kompasiana.com, http://atheism.about.com/)

Agama dalam fahaman Marx tidak memberi jalan keluar kepada semua permasalahan hidup manusia. Permasalahan hidup di sini ialah masalah yang melibatkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan manusia secara material. Agama mengajar penganutnya supaya sentiasa bersabar dan bersedia menanggung penderitaan daripada menyuruh penganutnya berusaha membaiki dan mengubah keadaan hidup mereka yang menderita. Agama dalam masalah ini cenderung meninggalkan usaha manusia untuk berkerja keras memperbaiki taraf hidupnya di dunia dan sentiasa menjanjikan kenikmatan hidup mereka sesudah mati. Lama-kelamaan manusia yang tertindas ini menjadi tidak produktif dan sentiasa berfikir (atau berkhayal) tentang nikmat hidup sesudah mati. Kesemua ini telah menjadikan agama membiarkan manusia yang telah pun sengsara dan tertindas kekal dalam keadaan berikut dan mereka menerima apa sahaja walaupun mereka berada dalam keadaan menderita. Agama mengajak orang untuk berani menanggungnya karena sikap menanggung itu sendiri dipandang sebagai keutamaan. Justeru untuk melepaskan diri daripada penderitaan hidup, manusia akan mengalihkan tumpuan kepada agama tanpa memberi tumpuan kepada usaha memperbaiki taraf hidup merreka. Inilah yang disifatkan oleh Marx sebagai candu kerana ianya memberi keseronokan sementara sahaja (http://fajrulislam.wordpress.com/ http://atheism.about.com/)
Menurut Marx lagi, agama merupakan tanda keterasingan manusia daripada realiti hidup.  Orang-orang yang beragama mempunyai perasaan takut dan sangat cemas tentang suatu jawapan yang belum atau tidak pasti tentang hakikat manusia. Agama dilihat sebagai suatu penderitaan yang berpunca daripada protes terhadap kesusahan dan kemelaratan hidup (http://euroninila.hubpages.com/, http://diglotting.com/)
Marx berpendapat bahawa sebelum manusia dapat mencapai kebahagiaan sejati, agama mestilah dihapuskan kerana agama menjadi suatu kebahagiaan sementara bagi mereka yang tertindas. Walau bagaimanapun agama tidak dapat dihapuskan kerana agama merupakan suatu produk sosial kecuali dengan terlebih dahulu menghapuskan keadaan sosial tersebut. Marx juga yakin bahawa agama tidak mempunyai masa depan kerana baginya agama bukanlah naluri manusia yang ingin beragama tetapi hanyalah merupakan produk dari lingkungan dan persekitaran sosial manusia. Pendapat Marx ini merujuk kepada tesis Feurbach yang ketujuh bahawa sentiment agama itu merupakan suatu produk sosial (http://diglotting.com, http://el-zaila.blogspot.com/ )
6) KRITIKAN TERHADAP PANDANGAN MARX
Secara ringkasnya terdapat 3 poin penting kritikan karl Marx terhadap agama. Justeru itu bahagian ini akan memberi tumpuan kepada 3 isi penting ini sahaja iaitu agama sebagai produk sosial manusia, menyebabkan manusia tidak produktif dan pasif serta tidak mampu menjadi penyelesai kepada masalah manusia
1) agama merupakan produk sosial manusia.
Secara ringkasnya agama boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaitu agama semitik dan bukan semitik. Agama semitik seperti yahudi, kristian dan Islam bukanlah merupakan hasil jalur pemikiran manusia yang berinteraksi dengan zaman. Walau bagaimanapun agama-agama semitik terdedah kepada tafsiran manusia yang mempunyai kepentingan peribadi. Justeru setiap tafsiran terhadap agama mestilah dihalakan kepada ahlinya dan melalui sumbernya yang sah. Walau pun mungkin ada agama yang boleh dianggap sebagai idealogi, namun tidak semestinya itu mencerminkan kesemua agama sebagai produk sosial. Ringkasnya Marx tidak melihat keseluruhan agama sebagai pusat kajiannya. 

2) agama menyebabkan manusia menjadi tidak produktif dan pasif
Islam merupakan agama yang berbeza dengan kristian. Islam bukan hanya mempunyai ibadat-ibadat yang dikatakan ritual agama, bahkan Islam mempunyai system ekonomi, sistem jenayah, tort, dan sebagainya. Islam juga menyeru penganutnya supaya bertebaran di muka bumi mencari rezeki. Jelasnya Islam menentang pengangguran dan kemiskinan. Banyak ayat al-Quran dan hadis yang menyuruh usmat Islam keluar berkerja mencari rezeki
Namun tidak dinafikan terdapat sebahagian penganut Islam yang malas berkerja dan berfikiran negatif dan pasif. Mereka juga menyerahkan nasibnya semata-mata kepada Tuhan tanpa berusaha memperbaiki nasib mereka. Mereka kadang-kadang akan menyalahtafsirkan ayat-ayat Quran untuk membenarkan tidakan mereka. Perbuatan mereka ini tidak boleh dijadikan hujah bahawa Islam merupakan agama yang menyeru penganutnya supaya pasrah dan reda dengan tidak berusaha.
Weber juga mengkritik marx di dalam bukunya kerana setelah dibuat pemerhatian, kawasan yang dihuni ramai golongan kristian protestan lebih maju dan mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi berbanding kawasan yang ramai penganutnya bukan protestan. Justeru itu, pandangan Marx bahawa agama menyebabkan manusia menjadi tidak proaktif tidak tepat kerana kelihatan pengamatannya berpusatkan kepada Katolik. (http://subalternholic.blogspot.com)

3) agama bukannya penyelesai kepada masalah manusia.
kemungkinan besar apa yang disebut oleh Marx itu merujuk kepada agama yang dominan di sekitarnya dan pada zamannya. Ini ditambah pula dengan segolongan elitis agama yang mengambil kesempatan di atas nama agama untuk menindas golongan bawahan. Marx terlupa bahawa Islam pernah menjadi sebuah empayar yang menyatukan pelbagai bangsa dan menjadi penyelesai kepada masalah manusia
Kesimpulannya penilaian yang dilakukan Marx terhadap agama tidaklah menyeluruh sementara pemusatan kajiannya lebih kepada agama kristian Katolik. Marx juga melakukan kritkannya berpaksikan kepada faktor ekonomi semata-mata. Justeru itu beliau gagal melihat kemunculan agama sebagai suatu faktor kekuatan yang mendorong kepada berlakunya transformasi sosial sepertimana kemunculan agama kristian sebagai reaksi terhadap pemerintahan rom yang zalim. Selain itu, analisanya terhadap agama tidak boleh dilakukan kepada agama yang tidak mempercayai adanya kehidupan selepas mati. (http://filsafat.kompasiana.com)
7) BANTAHAN WEBER TERHADAP MARX
Pandangan Marx bahawa agama sebagai candu dan tempat pelarian (melarikan diri atau melupakan masalah) dibantah oleh Max Weber dalam bukunya Protestan Ethic and Spirit Of Capitalism. Beliau menjelaskan bahawa ada perbezaan di antara kehidupan penganut kristian Katolik dan Protestan. Setelah melakukan penelitian, Weber merumuskan bahawa tempat atau kawasan yang sebahagian besar penduduknya Protestan mempunyai taraf kehidupan yang lebih baik berbanding tempat yang penduduknya tidak beragama kristian Protestan. (http://subalternholic.blogspot.com)
Weber juga menjelaskan bahawa sebuah agama juga mempunyai nila-nilai positif kapitalisme. Contohnya ungkapan Benjamin Franklin yang masyhur bahawa waktu atau masa ialah wang. Ungkapan ini sebenarnya merupakan suatu semangat atau nilai kapitalis yang muncul di dalam Protestan dan ia telah menjadi suatu bentuk motivasi kepada manusia untuk berusaha dan berkerja keras mencari rezeki (wang). Ungkapan ini sebenarnya bukanlah suatu anak kunci yang menjamin kebahagiaan di dunia tetapi menjadi suatu etika yang khusus yang memberi kesan ekonomi yang besar kepada penganut Protestan. Para penganut Protestan percaya bahawa kejayaan atau kegagalan hidup di dunia menjadi cermin kejayaan atau kegagalan manusia tersebut selepas mati. Selain itu, konsep berjimat cermat, disiplin, jujur dan selainnya menjadi etika yang mesti diamalkan oleh seorang Protestan (ibid)
Kesimpulannya, dapatlah dirumuskan bahawa Weber menjelaskan kesesuaian dan peranan agama dalam meningkatkan kualiti dan taraf hidup manusia. Dogma-dogma agama menjadi faktor penting dalam membentuk dan mengembangkan taraf ekonomi para kapitalis. Tuntaasnya kapitalis bukan hanya bergantung kepada logic, namun juga kepada dogma agama yang ada (Weber, M. 1992. Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
8) PENUTUP
Secara keseluruhannya, perkataan Marx bahawa agama merupakan candu masyarakat harus dlihat dan dihayati sebagai suatu hasil pemikiran Marx yang hidup dalam suasana dan zaman yang berbeza dengan hari ini. Ia merupakan hasil kritis Marx menghadapi kelesuan dan ketakutan manusia pada zaman itu untuk berfikir secara rasional dan kritis yang melihat sebagai perjuangan untuk meningkatkan taraf kehidupan sebagai suatu yang sia-sia. Justeru itu, Marx lebih melihat isu ini sebagai isu yang berpusatkan kenyataan dan realiti masyarakat bukannya suatu isu yang mempersoalkan perkara pokok dalam agama. 
Walau bagaimanapun tidak semua yang Marx katakan itu sesuai untuk kita umat manusia di nusantara khasnya yang beragama Islam. Apa yang boleh disimpulkan ialah pemikiran Marx kalaulah bermanfaat sekalipun lebih merupakan preskripsi ubat untuk menghadapi penyakit masyarakatnya dan pada zamannya. Realitinya banyak ramalan dan andaian Marx agak tersasar dan tidak menepati sasarannya
RUJUKAN
Weber, M. 1992. Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tiada ulasan: