Selasa, 16 Ogos 2016

1.0 Pendahuluan akidah1.0 Pendahuluan

Aqidah adalah perkara pokok yang utama dalam pembinaan sahsiah seorang hamba abd agar mereka bekembang menjadi seorang hambanya yang patuh pada Allah .Amat penting ia perlu disubur dengan ketaqwaan yang perlu dilakukan dengan istiqamah dalam sesuatu  amalan agar ia dididik dengan satu cara   pentarbiyahan yang mantap.

Tarbiyah yang dilakukan mestilah bermula dari satu keazaman  dan semangat yang berkobar –kobar serta menjadikan keimanan yang tinggi yang memerlukan kesabaran dari seorang hamba yang mengharapkan redha allah .

Faedah mempelajari Aqidah Islamiyah

Karena Aqidah Islamiyah bersumber dari Allah yang mutlak, maka kesempurnaannya tidak diragukan lagi.
Berbeda dengan filsafat yang merupakan karya manusia, tentu banyak kelemahanya. Makanya seorang mu'min harus yakin kebenaran Aqidah Islamiyah sebagai poros dari segala pola laku dan tindakannya yang akan menjamin kebahagiannya dunia akherat. Dan merupakan keserasian antara ruh dan jasad, antara siang dan malam, antara bumi dan langit dan antara ibadah dan adat serta antara dunia dan akherat. Faedah yang akan diperoleh orang yang menguasai Aqidah Islamiyah adalah :
  1. Membebaskan dirinya dari ubudiyah / penghambaan kepada selain Allah, baik bentuknya kekuasaan, harta, pimpinan maupun lainnya.
  2. Membentuk peribadi yang seimbang yaitu selalu kepada Allah baik dalam keadaan suka maupun duka.
  3. Dia merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas. Takut kepada kurang rezeki, terhadap jiwa, harta, keluarga, dan seluruh manusia termasuk takut pada mati. Sehingga dia penuh tawakkal kepad Allah .
  4. Aqidah memberikan kekuatan kepada jiwa ,seperti kuatnya benteng sebuah pergunungan  . Dia hanya berharap kepada Allah dan ridha terhadap segala ketentuan Allah.
  5. Aqidah Islamiyah adalah asas persaudaraan / ukhuwah dan persamaan. Tidak ada beza antara miskin dan kaya, antara pintar dan bodoh, tua muda .
 # artikel tentang akidah ini ditulis oleh Ummu Muhammad Aeishah Ghazali

Tiada ulasan: