Selasa, 23 Ogos 2016

12 Penutup dan rujukan12.0 PENUTUP

Akhirnya saya dapat simplkan bahawa setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi lebih kreatif dan produktif, tetapi ianya bukanlah merupakan hak mutlak akan terjadi kepada semua orang. Ianya berkait rapat dengan idea, perasaan, pemikiran, pengalaman dan keinginan seseorang. Sikap tunggu dan lihat , lemah jiwa , kekurangan pengetahuan dan kemahiran , menjadikan potensi kreatif yang ada pada setiap orang, beransur lemah dan pasif.

Bagi seseorang artis, pemikiran kreatif (pemikiran tampak) yang kadangkala tidak menggunakan walau sepatah perkataan, merupakan suatu prosedur atau kaedah yang perlu digunakan apabila ia melihat , berfikir, atau belajar, bagi mewujudkan idea. Idea yang diperolehi mungkin berupa imej tampak atau kefahaman pandang-timbang yang dapat ditukarkan ke dalam bentuk perkataan, angka, simbol, atau rentak muzik. Seseorang yang kreatif lazimnya tidak hanya memaparkan secara langsung tentang apa yang dilihat atau dialaminya, ia mungkin menggunakan metafora dan analogi memproses pengalaman tampaknya untuk dilahirkan ke dalam bentuk tampak yang baru. Keupayaan menggunakan metafora dan analogi memerlukan pula pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan. Dengan lain perkataan, untuk mendapatkan kefahaman-pandang timbang, seseorang itu perlu berusaha mendapatkan pengetahuan , kemahiran dan pemikiran tentang sesuatu bidang.RUJUKAN

Kementerian Pendidikkan Malaysia.(1998)Buku Sumber Guru Pendidikkan Seni Visual,KBSR.KL :DBP
Kementerian Pendidikkan Malaysia.(1985).Buku Panduan Khas Pendidikan  Seni Visual,KBSR.KL :DBP.(Tahun Satu hingga Tahun Enam )
Modul HBAE 1103.(2011)Pengenalan Pendidikan Seni Visual, OUM.

Tiada ulasan: