Isnin, 8 Ogos 2016

4.0 teknik-teknik bagi modifikasi tingkah laku4.0TEKNIK-TEKNIK BAGI MODIFIKASI TINGKAH LAKU

 

·         Positif dan peneguhan Negatif
Menurut Skinner ( 1930 ), tingkah laku boleh diajarkan dan dipelajari melalui satu stimuli yang sesuai yang diberi sebaik saja wujunya tingkah laku operan itu. Peneguhan boleh berupa positif dan negatif.

·         Peneguhan Positif
Peneguhan positif berfungsi sebagai ganjaran yang mendorong individu mengulangi tingkah laku berulang-ulang.. peneguhan positif yang dimaksudkan ini adalah keberangkalian yang berulang tingkah laku operan yang diingini atau tidak ditambah .Peneguhan positif digunakan sebagai Ganjaran untuk mendorong murid-murid memberi tumpuan semasa belajar.seperti memberi pujian, penghargaan, hadiah dan sebagainya.peneguhan positif ini adalah satu proses dimana guru akan cuba mengawal tingkah lakumurid dengan memberi motivasi ,hadiah dan sentuhan serta kata-kata perangsang yang dapat memperbaiki diri atau mengubah tingkah laku muridnya.
Contoh Kesalahan tingkah laku ( minor ) : Mona  membuat bising sewaktu Cikgu Netty mengajar.Tindakan guru: Cikgu Netty memberi waktu 5-10 minit aktiviti bebas selepas sessi pengajaran tamat kepada mona jika dia dapat memberikan tumpuan sewaktu cikgu Netty mengajar. (Mona  boleh membuat apa sahaja aktiviti yang disuka dan diminati oleh Mona.
Peneguhan Negatif
Peneguhan negatif berfungsi mengelakkan dari tingkah laku yang tidak diingini berulang lagi  supaya tingkah laku positif dapat dikuatkan lagi. peneguhan negatif ialah kebarangkalian berulangnya tingkah laku  operan ditambah dengan memindahkan atau menghapuskan stimuli yang mengganggu.Seperti menghalau seorang murid yang membuat bising dari kelas akan dapat menambahkan peluang murid-murid lain supaya meneruskan aktiviti pembelajaran mereka.

·         Denda dan Peneguhan

Denda dilakukan unuk mengelakkan tingkah laku yang tidak diingini berulang. Dengan erti kata lain ialah menghentikan perbuatan atau tingkah laku yang tidak baik daraipada dilakukan lagi. Ia biasanya hanya memberi kesan yang singkat sahaja. Apabila individu terlupa, ia akan mengulangi semula perbuatan atau tingkah laku tersebut. Denda ialah tindakan yang dikenakan bertujuan untuk menghentikan tingkah laku negative ianya menggunakan hukuman atau memang ia diketahui oleh murid yang melanggar peraturan dan memastikan hukuman itu relevan danberpatutan. Guru juga boleh memberhentikan tingkah yang tidak diingini dengar menukarkan tempat duduk atau berjumpa selepas waktu belajar. MenurutSkinner denda hanya boleh memberi kesan dalam tempoh yang singkat sahaja.Selepas itu biasanya murid itu akan mengulanginya semula.

·         Reverse Psychology

Ia adalah kaedah menggunakan psikologi untuk memodifikasikan tingkah laku negatif kepada positif. Ia bertujuan agar murid-murid dapat melupakan tingkah laku negatif dan beralih kepada tingkah laku positif. Merupakan Teknik psikologi untuk modifikasikan tingkah laku negatif kepadapositif . Ianya memerlukan guru mahir dalam memahami psikologi murid yangberkenaan, serta mengenali sikap, pandangan dan pemikiran dalamannya.Tujuannya ialah untuk menginsafkan murid .
Shaping
Shaping merupakan proses pembentukan tingkah laku yang diingini melalui beberapa peneguhan diberi secara beransur-ansur. Shaping merupakan proses pembentukan tingkah laku yang diingini melalui beberapa peneguhan yang diberi secara beransur-ansur dekat kepada tindak balas yang diharapkan.

·         Token Economy

Ia merupakan satu sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang diidamkan seperti point merit, markah, peratus. Kebiasaannya ia digunakan di sekolah-sekolah berasrama penuh bagi pengukuhan disiplin murid
. Guru juga boleh menggunakan sistem tokan untuk mengawal tingkahlakumurid-muridnya supaya mereka dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran tanpa apa-apa gangguan.Contoh Kesalahan tingkah laku yang serius ( Kronik) Leni seringkali melakukan kesalahan ponteng kelas.Tindakan guru : Cikgu Malik akan memberi kad-kad berwarna :Warna Merah = 10 Markah (Hadir) & Warna Hijau = 0 Markah(Ponteng) Jika dapat mengumpul kesemua kad warna merah  dalam sebulan, kad warna hijau tersebut akan diganti kepada barangan bersesuaian dengan

·         Kontrak ( Lisan atau Bertulis )

Melalui cara ini ia dapat memodifikasikan tingkah laku negatif kepada positif secara perjanjian lisan atau bertulis. Melalui cara ini ia dapat memodifikasikan tingkah lakunegatif kepada tingjak laku positif dengan melafazkan perjanjian lisan mahupun bukan lisan.membuat perjanjian secara lisan atau menandatangani kontrak merupakan satu cara yang berkesan untuk memodifikasikan tingkah laku nagatif kepada positif. Seperti membuat kontrak formal dengan guru besar dapat menyakinkan murid bahawa dia akan  dikenakan tindakan yang berat sekiranya melakukan kesalahan.
Contoh Guru juga boleh membuat kontrak dengan murid-muridnya supaya merekamenunjukkan tingkahlaku yang baik dengan membuat satu konrak lisan atau bertulis yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak serta ditandatangani.
Contoh Kesalahan tingkah laku ( kronik ) : Amirah telah menconteng dinding kelas dimana cikgu telah  membuat surat perjanjian  bertulis supaya amirah tidak mengulanginya  untumenyatakan Amirah tidak akan mengulangi perbuatan menconteng dinding kelas dan amirah  akan menandatangani surat perjanjian tersebut.

·         Tindakan Tanpa Lisan
·          
Tindakan guru kepada pelajar tanpa mengeluarkan kata-kata contoh kesalahan tingkah laku major seperti Nizila menjadi semakin bising dan mengusik rakan-rakannya.tindakan guru natasya  dengan memukul meja dan papan hitam dengan kuat untuk menarik perhatian murid tadi.pengiktirafan ini serta merta satu teknik pengurusan yang dapat menarik perhatian murid tadi .Pengiktirafan serta merta ialah satu teknik pengurusan tingkahlaku bertujuan untuk menetapkan satu tingkahlaku yang baru dikalangan murid bermasalah. Murid akan mengantikan peranan guru dan secara tidak langsung akan membina sikap positif dalam diri mereka.ContohKesalahan tingkah laku ( minor ) : Bella tidak menyalin nota yang diberikan oleh guru.Tindakan guru : Cikgu Mamat mengarahkan Bella  menjadi guru sementara dihadapan menggantikan beliau menulis nota di papan hitam
·         Hentian Sejenak 
Teknik lain yang boleh guru gunakan adalah dengan menghentikan pandangan mengajar sekejap jikalau ada murid  yang mempunyai tingkahlaku yang kurang sopan dan melanggar batas sebagai pelajar.Contoh Kesalahan tingkah laku yang serius an di anggap kesalahannya yang agak  ( kronik) dengan membaling batu atau kertas di dalam kelas sewaktu guru mengajar.Guru menjeling kearah murid dengan  pandangan yang  serius murid tersebut berhenti. 
·         Time - out
Murid tidak dapat mengawal atau tidak membuat kerja rumah akan didenda dengan menggunakan  kaedah ini.contoh adalah keasalahan tingkah laku oleh pelajar yang bernama anisya tidak meyiapkan kerja sekolah bagi  (Subjek PendidikanIslam ) yang diberikan oleh Cikgu Latifah.

Tingkah laku ini merujuk kepada kebolehan individu mengawal tingkah laku sendiri. Ia dilakukan seperti berikut :-


a)    Menentukan tingkah laku yang ingin dimodifikasikan
b)    Mengumpulkan data
c)    Merancang program tindakan
d)    Menilai program
e)    Menamatkan ProgramTiada ulasan: