Isnin, 8 Ogos 2016

5.0 punca tingkah laku bermasalah5.0 PUNCA TINGKAH LAKU BERMASALAH


Beberapa punca tingkah laku bermasalah seperti di bawah ini juga boleh menyumbang kepada tingkah laku bermasalah.antaranya:

·         Kecerdasan

Kecerdasan telah dibekalkan kepada kanak-kanak agar berkeupayaan menyesuaikan diri untuk hidup, untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah penyesuaiannya.Kecerdasan yang sederhana membolehkan kanak-kanak menyesuaikan dirinya denganagak berjaya jika keadaan lain adalah baik. Namun begitu kecerdasan yang sangat rendahatau sangat tinggi akan menjejaskan penyesuaian sosial. Kanak-kanak yang terlalu pandaiatau terlalu bodoh biasanya terosak sedikit daripada segi psikologi kerana ia membentuk konsep kendiri yang menentang penyesuaian yang sempurna. Seterusnya ia akan membentuk corak-corak tingkahlaku yang dianggap rendah bagi standard sosial yang diperlukan untuk umurnya. Seterusnya lagi kesedaran bahawa tingkahlaku tidak diterima daripada segi sosial akan merendahkan konsep kendirinya lagi yang akan mengakibatkan tingkahlaku sosial yang kurang baik.
Kanak-kanak kecil tidak sedar dan tidak mengetahui tahap kecerdasan mereka,
kecuali apabila mereka terpisah jauh daripada norma atau yang biasa bagi umurnya.
Dengan kata lain, kanak-kanak yang sangat pandai tidak mengetahui dan tidak menyedariyang ia sangat pandai. Begitu juga kanak-kanak yang lembap tidak mengetahui kelembapan mereka itu. Kanak-kanak yang sederhana kecerdasan tidak mengendahkan perkara ini.Di sekolah mereka mempunyai kayu pengukur untuk membandingkan keupayaan kecerdasan mereka. Mereka mengukur tahap perkembangan kecerdasan mereka berdasarkan penyesuaian mereka terhadap kerja sekolah.
Perasaan kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan yang berlainan adalah
dipengaruhi oleh sikap sosial khususnya sikap ibu bapa, guru dan ahli-ahli kumpulan
sebayanya. Kanak-kanak yang sederhana kecerdasan akan merasa kurang senang apabila bersama dengan kanak-kanak yang sangat cerdas kerana mereka berasa bebal jika dibandingkan dengan kawannya yang cerdas. Kebanyakan daripada masalah personaliti kanak-kanak yang sangat cerdas adalah disebabkan oleh pemencilan psikologi. Apabila mereka berpeluang bercampur dengan kanak-kanak yang sama cerdas, masalah personaliti mereka akan berkurang atau tersingkir. Kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan yang sangat rendah jika dibandingkan dengan kanak-kanak lain yang seumur dengannya di sekolah atau di tempat tinggalnya akan merasa dirinya tersingkir umpama orang luar. Minatnya pun berlainan jika dibandingkan dengan mereka, lantas memencilkan dirinya. Jika kumpulan sebayanya sangat cerdas, maka kanak-kanak tadi akan merasa tidak popular dan lebih terpencil.
·         Emosi

Emosi akan menyebabkan keadaan tidak seimbang daripada segi fizikal dan akan
menjejaskan tingkahlaku kanak-kanak tersebut. Tindakbalas seseorang kanak-kanak
terhadap sesuatu rangsangan akan menimbulkan sesuatu emosi dan bergantung kepadapengalamannya yang lalu. Emosi tersebut akan mempengaruhi cara-cara penyesuaiandirinya. Setengah-tengah kanak-kanak telah belajar menyatakan emosi mereka sertamerta dan ada pula yang belajar menghalang dan menyekat emosi mereka tetapi akanmengeluarkan perasaan geram itu pada suatu masa yang lebih sesuai.
Apabila seseorang kanak-kanak itu meluapkan perasaannya, ia sering dikatakan
sebagai tidak matang oleh orang lain. Sebaliknya jika emosi geramnya itu dipendam ia akan merasa murung dan ini akan menyebabkannya menjadi biadab, lekas marah, bengis, tidak mahu bekerjasama dan merenung tentang dirinya sendiri.Emosi yang tinggi akan menyebabkan kanak-kanak itu merasa gelisah, gentar dan kurang senang. Emosi dominan yang dialami oleh kanak-kanak biasannya lebih mempengaruhi personaliti kanak-kanak jika dibandingkan dengan emosi ketegangan yang menyeluruh. Persekitaran pula sering menggalakkan pola-pola emosi yang tidak baik. Sebagai contoh perasaan risau atau susah hati yang terlalu banyak dan selalu akan melemahkan keyakinan kendirinya. Orang dewasa pula akan menilai tingkahlaku kanak-kanak dengan cara yang positif apabila kanak-kanak tersebut menyekat atau mengawal perasaanng yang meluap.
·         Pengalaman awal Kanak-kanak.

Pengalaman ketiga kanak-kanak dan ingatan tentang pengalaman ini meninggalkan
kesan-kesan terhadap personaliti individu yang kekal.Kekurangan kemesraan ibu
ataupenjaga ketika awal kanak-kanak serta deprivasi emosi akan mempengaruhi
perkembangan personaliti kanak-kanak.Jika deprivasi ini tidak lama kesannya tidak
begitu banyak atau kekal. Kajian menunjukkan bahawa tindak balas , sikap dan emosi ibu di dalam keseluruhan konteks kebudayaan di dala persekitaran kanak-kanak dan faktorfaktor lain di dalam pengalaman kanak-kanak penting dalam menentukan pola-pola personalitinya. Sikap ibu yang menyebabkan kanak-kanak merasa bimbang dan bersalah khususnya ketika membuang air kecil atau besar, pasti akan menjejaskan personalitinya.
·         Pengaruh Keluarga
Kehidupan kanak-kanak ditentukan oleh ibu bapanya. Keluarga yang sering
bertengkar, bergaduh dan kurang mesra, tidak menaruh minat terhadap anak-anak,
bercerai, terdapat kematian dan perpisahan akan membawa keadaan emosi dan
penyesuaian kanak-kanak yang tidak stabil.
Keluarga dan ahli keluarga yang mesra, demokratik dan ibu bapa yang memenuhi
keperluan kanak-kanak akan meningkatkan penyesuaian kanak-kanak tersebut. Kanak- kanak yang yang melihat dirinya diterima oleh ibu bapannya akan menunjukkan aspirasi ego yang lebih tinggi, ketabahan dan ketekunan. Sikap ibu bapa yang positif terhadap perkembangan personaliti kanak-kanak ialah yang bercorak memahami perasaan, kasih sayang dan minat terhadap kana-kanak itu sebagai seorang individu.
·         Pengaruh Kebudayaan
Di dalam setiap kebudayaan, kanak-kanak tertekan agar membentuk pola personaliti
yang sesuai dengan standard kebudayaannya. Setiap kebudayaan mepunyai pola-pola personaliti yang diterimanya. Mereka mempunyai personaliti asas yang berlainan. Sejak kecil lagi ibu bapa melatih anak-anak menerima pola-pola personaliti yang sama. Maka dengan itu, cara kanak-kanak dididik ketika membesar merupakan pengaruh terbesar terhadap jenis personaliti yang akan dibentuknya.
·         Pengaruh Kawan
Apabila di sekolah, kanak-kanak akan membentuk trait personaliti yang disanjung
oleh kawan-kawannya. Perihal popular atau tidak popularnya seseorang kanak-kanak itu mengikut pandangan rakan-rakannya sangat penting dalam perkembangan personalitinya.
Kanak-kanak yang kadang-kadang memegang kedudukn pimpinan di dalam pimpinannya akan mebentuk sifat-sifat keyakinan kendiri dan sifat tenang. Kanak-kanak yang tidak disukai oleh kawan-kawannya akan merasa inferior, rasa iri hati, benci muram dan marah terhadap kawan-kawan yang tidak menghiraukannya.
·         Pengaruh Sekolah
Guru memainkan peranan penting dalam perkembangan personaliti kanak-kanak.
Secara langsung, guru akan mempengaruhi perasaan kanak-kanak terhadap diri kanak-kanak itu sendiri dengan cara-cara guru membetulkan tingkahlakunya. Mereka mula melihat diri mereka daripada sudut pandangan guru seperti ia merupakan ‘pengacau’,‘pengancam’, ‘kesayangan guru’, ‘si bodoh dan sebagainya’. Guru mempengaruhi penerimaan sosial yang akan dicapai oleh kanak-kanak.
Pola-pola personaliti guru akan mempengaruhi personaliti kanak-kanak. Guru yang
bersifat mesra dan menerima muridnya akan menggerakkan mereka membuat kerja
sekolah dengan lebih baik. Seorang guru yang negatif atau tidak mepedulikan murid akan memusnahkan motivasi anak muridnya dan mereka merasa tersingkir.
Sejauhmana guru mempengaruhi personaliti murid akan bergantung juga kepada
jumlah interaksi diantara guru dan murid. Personaliti guru yang tidak disukai juga dapatmempengaruhi personaliti murid. Gred, markah dan kad laporan menambahkan perasaan serba kekurangan , tidak memadai, bimbang dan tekanan emosi. Kanak-kanak yang mendapat gred yang baik dan menerima pengakuan sosial dengan cara menerima hadiah dan penghargaan lain serta mempunyai konsep diri yang lebih baik. Markah menetukansama ada seseorang murid itu menganggap dirinya sebagai berjaya, pandai atau sebagai gagal, bodoh dan tidak berguna.
·         Pengaruh Sosio-Budaya Keatas Kanak-Kanak

Kanak-kanak tidak berkembang di dalam sebuah vakum. Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh perhubungan sosial di dalam keluarga, kejiranan, komuniti, negara dan dunia tempat mereka tinggal dan dibesarkan. Dalam konteks ini, perkembangan kanakkanak dipengaruhi oleh ibu bapa, adik-beradik, saudara-mara, kawan-kawan, rakan sebaya, orang dewasa yang ada hubungan dengan mereka, sekolah, rumah-rumah ibadah dan kumpulan atau pertubuhan dimana mereka adalah sebahagian daripadanya. Pola pengaruh sosial keatas kanak-kanak seperti yang dimaksudkan di atas telah digambarkan oleh Bronfenbrenner (1979, 1987) di dalam model “ecological” seperti yang dipetik oleh Rice (2000) seperti berikut.
·         Pengaruh Media
Media masa turut menyumbang dan memberi kesan terhadap perkembangan tingkah laku kanak-kanak. Kanak-kanak mudah terpengaruh dengan aksi atau lakonan apabila mereka menonton atau membaca .
Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian dari  apa yang mereka lihat sama ada melalui suratkhabar, televisyen, filem yang dilakonkan oleh pelakon-pelakon serta mudah untuk  meniru gaya  aksi apa yang telah ditonton.     ( Bandura, 1986 )

·         Pengaruh Genetik atau Baka
Menurut Teori Roe,minat dan kebolehan seseorang itu adalah diwarisi melalui baka genetik. Tenaga jiwa yang terdapat di dalam baka genetik tidak dapat dikawal sepenuhnya. Teori ini dikemukakan oleh Anne Roe ( 1957 ) dan Siegelman ( 1964 ). Teori ini menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kaedah tertentu di dalam menggunakan tenaga jiwa yang diwarisinya. 

Kelemahan dari segi perkembangan mental juga boleh membawa kepada perlanggaran peraturan di sekolah. Murid-murid yang lemah belajar dan gagal berkali-kali dalam peperiksaan akan merasa kecewa dan hilang minat untuk belajar.
Mengikut Rabven ( 1977 ) apabila murid-murid tidak berminat dalam sesuatu mata pelajaran tertentu dan guru pula tidak beusaha menarik minat mereka, maka murid-murid itu akan hilang semangat belajar dan akan melakukan apa saja yang terlintas di dalam hati mereka

·         Kemahiran Sosial yang Lemah
Pelajar yang mempunyai kemahiran sosial yang lemah didapati sukar untuk mencari kawan, diketepikan oleh pelajar lain dan tidak kerap berinteraksi dengan guru. Mereka kurang mempunyai teman-teman dari kalangan kanak-kanak biasa disebabkan mereka tidak berupaya untuk mengetahui kenapa dan bagaimana untuk menjalin serta mengekalkan hubungan. Adakalanya pelajar bermasalah pembelajaran tidak mempunyai kemahiran untuk menolak tekanan rakan sebaya yang negatif serta tidak dapat mengenalpasti model rakan sebaya yang baik untuk ditiru.
Akibatnya, harga-diri (self-esteem) mereka pun rendah yang mungkin disebabkan dengan kekecewaan usaha mereka berinteraksi dengan orang lain. Kadang kala hal ini menyebabkan mereka bertingkah laku negatif dan menyakiti orang lain.
·         Motivasi
Motivasi merupakan keinginan untuk melibatkan diri dalam aktiviti. Kebanyakan pelajar bermasalah pembelajaran kurang bermotivasi untuk belajar. Apabila pelajar bermasalah pembelajaran berjaya dalam peperiksaan, mereka menganggap sebagai bernasib baik atau ujian senang, tetapi apabila gagal dalam ujian, mereka menganggap diri mereka bisu (dumb). Keadaan ini menunjukkan betapa lemahnya motivasi mereka.


Tiada ulasan: