Selasa, 16 Ogos 2016

6.0 Contoh tingkah laku bermasalah6.0 CONTOH TINGKAH LAKU BERMASALAH
 
Terdapat banyak contoh tingkah laku bermasalah yang berlaku dalam kalangan murid dalam kelas. Tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku samada positif atau negatif, yang boleh menjejaskan keberkesanan dan kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran, khasnya di dalam bilik darjah.

Terdapat dua jenis tingkah laku bermasalah, iaitu tingkah laku bermasalah positif dan tingkah laku bermasalah negatif. Tingkah laku bermasalah positif merujuk kepada tingkah laku yang ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku bermasalah negatif merujuk kepada tingkah laku disruptif, distruktif dan bergantung.

Tingkah laku disruptif atau dikenali juga sebagai tingkah laku mengganggu. Ini merupakan tingkah laku bermasalah yang dapat menghalang kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Jenis-jenis tingkah laku mengganggu termasuk hiperaktif, perubahan yang melampau, kebisingan, pergerakan pelajar yang tidak perlu, mengganggu rakan sedarjah, gelak ketawa yang amat kuat dan keagresifan fizikal seperti tolak meolak atau tumbuk-menumbuk di dalam kelas

6.1 Murid yang berkelakuan nakal, bising serta mengusik rakan sekelas sewaktu @p dijalankan

Berkelakuan nakal melibatkan kepada tingkah laku murid. Bagaimana nakal diterjemahkan dalam murid bermasalah ini ?Nakal merujuk bagaimana individu itu berkelakuan lincah, tidak duduk diam atau sentiasa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau disenangi oleh orang lain di sekelilingnya.  Ia boleh menimbulkan tidak senang hati apabila seseorang memerhatikan beliau kerana bimbang iaakan mengganggu murid lain dalam kelas.Berkelakuan nakal meliputi banyak aspek seperti suka membuat bising di dalam bilik darjah, murid tidak duduk diam di tempatnya, murid suka berjalan-jalan di dalam bilik darjah ketika guru tiada di dalam kelas dan menganggu kawan-kawannya yang lain dan gemar bermain-main semasa proses pembelajaran berlaku.
Murid yang berkelakuan nakal ini lebih banyak memberi kesan kepada kawan-kawan di dalam kelasnya seperti menggangu proses pengajaran dan pembelajaran , mengakibatkan ketidakselesaan di kalangan murid-murid lain di dalam kelas dan menyukarkan guru mengajar dengan aktif.
Murid-murid yang berkelakuan nakal ini biasanya sudah tidak makan saman dengan teguran, amaran atau dendaan. Perbuatannya hanya berhenti buat sementara waktu sahaja apabila didenda , ditegur atau dimarah. Apabila sudah tidak ditegur atau dimarah atau diingatkan oleh guru, kelakuan murid itu akan kembali kepada perangai asalnya.
Ada sesetengah murid menggunakan taktik tidak hadir ke sekolah sebagai alasan daripada dimarahi, didenda atau dikenakan hukuman oleh guru kerana bersikap nakal di dalam kelas. Tabiat tidak hadir ke sekolah tanpa alasan atau sebab yang kukuh dianggap melanggar peraturan sekolah dan boleh dikenakan denda.

Burt ( 1953 ), dalam penyelidikannya di London menyatakan lebih dari 11% kes kemunduran kanak-kanak di sekolah dalam bidang pelajaran adalah disebabkan kedatangan yang tidak mencukupi atau kedatangan tidak menentu kerana berbagai sebab. Kesemua tingkah laku  ini merupakan contoh-contoh tingkah laku bermasalah  atau tingkah laku mengganggu. Biasanya, tingkah laku ini ditunjukkan oleh murid-murid yang lebih muda kerana mereka belum lagi matang. Selain daripada pelbagai faktor-faktor lain yang mempengaruhi murid-murid bertingkah laku mengganggu ini. Sebab itulah sering kali terjadi tingkah laku mengganggu ini di dalam kelas. Selain itu juga, contoh tingkah laku bermasalah ini juga dapat dilihat pada sebahagian besar murid-murid tidak menghiraukan arahan dan teguran cikgu di dalam bilik darjah. Keadaan ini menyebabkan suasanan kelas yang tidak teratur dan tidak terkawal.dan ini sedikit sebanyak telah menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar..

6.2 Merosakkan harta benda vandalisme

. Tingkah laku merosakkan merupakan tingkah laku yang paling kerap terdapat di kalangan pelajar-pelajar yang berumur di antara 10-14 tahun. Sikap agresif mereka akan kelihatan dalam bentuk tingkah laku yang merosakkan. Jenis-jenis tingkah laku yang merosakkan termasuklah permusuhan nyata, vandalisme (iaitu merosakkan kerusi meja, peralatan dalam kelas dan sebagainya). Tabiat suka merosakkan harta benda awam sememangnya tabiat yang paling buruk. Antara perlakuan yang sering kita lihat dewasa ini seperti menconteng dinding menggunakan objek (pensel, pen atau marker ). Bagi yang tiadak mempunyai peralatan untuk menconteng, tapak kasut adalah jalan mudah bagi mereka memenuhkan ruang dinding. Selain itu, tabiat suka mematahkan atau merosakkan pam tandas sekolah juga semakin berleluasa.Aktiviti kumpulan liar (tumbuk-menumbuk secara fizikal), menggugut guru, mencalar kereta atau motosikal guru, menconteng dinding bangunan sekolah dan sebagainya.. Perkara yang sering dilakukan oleh murid-murid yang suka merosakkan harta benda ialah menconteng meja atau kerusi yang terdapat di dalam kelas.

Contoh :        Murad  sering menconteng meja di dalam kelasnya. Kadangkala, dia juga turut menconteng meja kawan-kawannya yang lain. Perbuatannya memang tidak disenangi atau disukai oleh kawan-kawannya yang lain di dalam kelas. Meskipun sudah diberi amaran atau denda oleh Cikgu Hamid , namun sikapmurad masih tidak berubah.

Bagi murid-murid yang terlibat dalam perbuatan merosakkan harta benda ini bolehlah dikategorikan dalam tingkah laku melakukan jenayah atau rosak akhlak. Murid-murid yang terlibat dalam masalah jenayah tidak sesuai lagi dikenakan denda atau hukuman. Denda bukanlah ubat yang mujarab untuk menyembuhkan penyakit ini. Masalah ini perlu diberi tumpuan khusus oleh guru dan pihak sekolah kerana bibit-bibit jenayah yang diperlihatkan pada peringkat ini jika berlarutan dan dibiarkan ia akan menjadi barah. Dengan erti kata lain, ia akan menjadi masalah yang lebih besar pada masa akan datang. Oleh itu, sebaik-baiknya murid-murid yang menunjukkan sikap sedemikian perlu dirujukkan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk mendapatkan rawatan dan bimbingan yang betul.

Terdapat sesetengah pandangan mengatakan ‘ anak-anak yang baik ‘ ialah kanak-kanak yang pendiam, pasif, tidak tahu meminta dan hanya bersifat menerima sahaja. Kanak-kanak yang aktif, lincah, terlalu banyak bercakap atau bertanya, berani menjawab atau mempersoalkan apa yang dikemukakan adalah dianggap sebagai kanak-kanak nakal, tidak berdisiplin atau dianggap kurang ajar dan biadap.

Keadaan ini berlanjutan sehingga mereka masuk ke sekolah rendah, menengah, universiti dan seterusnya dewasa. Pada keseluruhannya, orang kita lebih bersikap pemerhati sebagai reactionist dan bukannya actionist, tidakberani mengemuka pendapat kerana jiwanya yang kerdil itu tidak membenarkannya berbuat demikian. Mereka dididik untuk tunduk, menerima dan patuh kerana kalau ada tingkah laku yang sebaliknya mereka akan dicemuh, dicaci, dikeji atau didenda. Mengikut Sheldon dan Elemor Glueck membandingkan kanak-kanak rosak akhlak dengan yang tidak melaporkan 88.5% dari kanak-kanak rosak akhlak dan hanya 34.1% dari kumpulan terkawal yang benci atau bersikap tidak acuh dengan sekolah. Beliau menjelaskan murid-murid rosak akhlak mempunyai cirri-ciri seperti tidak berminat belajar, benci pada peraturan, kurang minat terhadap sekolah.

Abdullah Salleh ( 1979 ) dalam kajiannya menyatakan sebab-sebab murid melakukan ‘vandalism‘. Di antaranya ialah mahu membalas dendan terhadap sekolah, suka melihat benda itu hancur, hendak menunjukkan kekuatan atau kelebihan, dan keadaan terbiar tanpa pengurusan dari guru semasa di dalam bilik darjah.

Cara mengatasi tingkah laku bermasalah bagi murid yang suka merosakkan harta benda dengan menggunakan teori mazhab  behavioris.

 • Kenalpasti tingkah laku bermasalah murid. Dalam kes ini, murid suka menconteng mejanya dan meja kawan-kawannya di dalam kelas.
 • Murid bermasalah dirujuk kepada Guru Bimbingan. Guru bimbingan akan menerokai masalah dan murid diberikan bimbingan.
 • Guru Bimbingan dan Kaunseling akan menentukan matlamat bimbingan : Murid mengurangkan sikap suka menconteng di atas meja kepada di dalam buku atau kertas. Menghargai barang kepunyaan sendiri dan hak milik orang lain.
 • Guru bimbingan memberikan nasihat atau kata-kata perangsang yang boleh membawa kepada perubahan tingkah laku.
 • Murid diingatkan, dinasihati berulang kali serta dilatih dan diajar mengamalkan sikap-sikap positif. Murid dibimbing oleh guru supaya mengurangkan atau membuang perangai atau tabiat buruk suka menconteng meja di dalam kelas.
 • Guru membimbing murid dan memberikan perbezaan sikap dari awal kedatangan ke bilik bimbingan sehingga pada hari berikutnya. Guru cuba menjelaskan perubahan sikap murid agar murid dapat merasai atau mendapat gambaran perubahan tingkah lakunya.
 • Peneguhan positif diberikan secara terus sekiranya murid sudah mula berubah dan mencapai matlamat yang diinginkan.

6.3 Tingkah laku bermasalah positif dikalangan murid pintar

 Ianya  juga boleh menjejaskan kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. Beberapa tingkah laku bermasalah positif ialah ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan juga proaktif. Contoh berdasarkan situasi dalam kelas boleh dilihat dalam persaingan diri  iaitu pasangan kembar Rahim dan Rahman yang saling bersaing dan bergaduh semata-mata untuk menarik perhatian guru dalam kelas. Kelakuan pasangan kembar ini  menggambarkan sikap yang proaktif di dalam kelas. Mereka berdua saling bersaing cuba menonjolkan diri dalam pelajaran demi menarik perhatian guru di dalam kelas. Walaupun tingkah laku saling bersaing dalam pelajaran  ini dilihat sebagai satu tingkah laku yang positif tetapi ia boleh menjejaskan proses pengajaran dan  pembelajaran dalam bilik darjah. Ditambah lagi apabila persaingan di atara pasangan kembar diselangi dengan perasaan denggi antara mereka berdua dan menyebabkan berakhir dengan pergaduhan di dalam bilik darjah.
Sebenarnya terdapat berbagai-bagai faktor yang menyebabkan terjadinya tingkah laku bemasalah negatif dan juga tingkah laku bermasalah positif ini di kalangan murid-murid dalam bilik darjah. Antaranya ialah keadaan fizikal bilik darjah yang kurang selesa boleh menyebabkan tingkah laku disruptif. Bilik darjah yang sempit menghalang pergerakan murid dengan bebas dan dtambah lagi dengan keadaan  panas, dengan peredaran udara yang kurang baik serta terlalu ramai murid di dalamnya tidak kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Keadaan fizikal ini menyebabkan murid bising dan bergerak ke sana sini dalam bilik darjah akibat tidak selesa.
Menurut Suradi Salim ( 1996 ) menyatakan adalah penting untuk kita ketahui bahawa tiada satu pun tanda set sifat yang umum atau biasa yang dimiliki oleh kanak-kanak pintar cerdas. Seperti sifat kanak-kanak yang normal atau kanak-kanak terencat akal, personaliti kanak-kanak pintar cerdas luas berbeza antara satu sama lain.

Mengikut kajian yang dilakukan,terdapat 30 cara mengenal pasti murid-murid pintar cerdas di dalam kelas melalui senarai semak kepintarcerdasan. Antaranya ialah :-
v  Mula berlan dan bercakap lebih awal dari kanak-kanak biasa. Semasa kecil lagi sudah menunjukkan kebolehan menyusun perkataan dan frasa yang bermakna.
v  Mungkin lebih besar, lebih kuat daripada kanak-kanak biasa yang sebaya dengannya dan dalam ukuran tertentu mereka biasanya adalah luar biasa seperti ukuran dada, kekuatan otot dan perkembangan paru-paru.
v  Boleh menarik perhatian ibu bapa dengan menunjukkan gaya, tidak semestinya di hadapan pelawat yang datang ke rumah atau penonton. Gaya diri yang luar biasa mungkin satu dari tanda luar biasa kanak-kank pintar cerdas.
v  Menunjukkan minat pada masa lebih awal. Bercakap mengenai masa seperti semalam, hari esok, hari ini, hari-hari dalam seminggu, waktu ini dan waktu itu, kalender dan jam pada peringkat umur yang awal. Ini menunjukkan kesedaran pada dirinya berkaitan dengan masa.
v  Menpunyai berbagai minat dan sikap spontan, disaingi dan perasaan ingin tahu dari segi intelek yang luas dan cepat berkembang.
v  Selalunya telah belajar membaca sebelum memasuki alam persekolahan.
v  Kanak-kanak itu dikatakan telah mempunyai minat membaca yang lebih awal. Mempunyai kebolehan membaca yang tinggi berbanding kanak-kanak lain yang sebaya dengan dirinya.
v  Mengumpul benda-benda dengan teratur seperti mengumpul benda dari spesis yang sama ( burung, setem,  bahan kimia, kenderaan, bunga). Biasanya koleksi dari bahan yang canggih atau saintifik.
v  Mempunyai hobi yang lebih banyak berbanding kanak-kanak lain.
v  Dapat mempelajari sesuatu dengan cepat dan mudah, hanya memerlukan sedikit penerangan dari guru dan sedikit penerangan dari guru. Mempunyai sifat tidak sabar mendapatkan latih tubu dari guru dan pandai menggunakan masa dengan berfaedah.
v  Boleh menyesuaikan apa yang dipelajari dengan menggunakan situasi lain. Pemindahan idea datang dengan begitu pantas sekali.

Cara mengatasi tingkah laku bermasalah murid pintar cerdas dengan menggunakan teori mazhab sosial :-

 • Guru menjadikan murid pintar cerdas sebagai model.
 • Guru menjelaskan mengapa ia boleh menjadi model atau contoh kepada kawan-kawannya yang lain di dalam kelas
 • Guru tonjolkan sikap-sikap positif murid seperti rajin mengulangkaji pelajaran di rumah, mencuba menjawab pelbagai bentuk soalan, siakp berani bertanya sekiranya tidak faham atau tidak tahu
 • Guru menerangkan satu persatu langkah bagaimana boleh menjadi seperti murid contoh.
 • Guru perlu tahu menggunakan cara untuk menarik minat murid-murid lain di dalam kelas supaya berinisiatif untuk berubah seperti memberi hadiah kepada murid contoh. Maka jika ada di kalangan murid-murid lain di dalam kelas boleh menunjukkan kebolehan seperti murid contoh; murid tersebut akan menerima hadiah serupa seperti murid contoh. Ini akan memberangsangkan murid-murid lain untuk berubah kepada tingkah laku yang lebih baik.
 • Guru hendaklah sentiasa memberi galakan kepada murid-murid supaya sentiasa bersedia dalam pembelajaran.
Seperti murid-murid lain, murid pintar cerdas juga memerlukan tiga perkara iaitu kasih sayang, pencapaian dan aspirasi. Pertolongan dari ibu bapa juga diperlukan bukan hanya dari guru semasa di sekolah.

Mengikut Suradi Salim ( 1996 ) menyatakan terdapat beberapa objektif bimbingan dan kaunseling bagi murid pintar cerdas seperti berikut :
Ø  Menbantunya mengenal dan menerima kebolehan dan kekurangan dirinya dan menyedari bahawa kelebihan yang ada pada dirinya mungkin tidak pada semua aktiviti atau perkara.
Ø  Menghormati kebolehan orang lain dan menerima kekurangan orang lain
Ø  Membentuk matlamat pendidikan, kerjaya, sosial, bakat, emosi selaras dengan kebolehan, bakat dan minat.
Ø  Penyediaan dan pemberian pengalaman ke arah aktiviti yang membawa kesimbangan.
Ø  Pemberian bantuan dan pertolongan kepada mereka mengambil bahagian dengan murid lain.
Ø  Mengenal akan perlunya empati, menghormati dan menerima individu lain dengan sifat dan kebolehan mereka.
Ø  Menunjukkan di mana sumber-sumber yang boleh membantu mereka memenuhi keperluan hidup mereka.
Ø  Mengembangkan sifat dan sikap bertanggungjawab terhadap orang lain berasaskan sifat-sifat keistimewaan dan bakat semulajadi seseorang.
Ø  Memelihara hak setiap individu untuk membuat keputusan pendidikan
Ø  Memberi bantuan dalam menganalisis masalah peribadi dan pelajaran.
Ø  Kesemua objektif di atas adalah untuk menghasilkan kemajuan murid pintar cerdas dari segi akademik serta melayan mereka agar rasa gembira memiliki kelebihan sendiri tanpa memandang rendah terhadap kebolehan murid-murid yang sebaya dengannya yang mungkin memiliki kekurangan berbanding kebolehan yang ada pada dirinya

Tiada ulasan: