Selasa, 16 Ogos 2016

7.0 Contoh Dakwah Tarbiyah dari Imam Hassan Al-Banna
7.0 Contoh Dakwah Tarbiyah dari Imam Hassan Al-Banna


Manhaj Imam Hasan Al-Banna mengajar kita bahawa sebelum seseorang insan memulakan langkah pertama untuk mencapai sesuatu objektif, ia memerlukan kepada dua asas utama iaitu :


   PERTAMA : DIA MESTILAH BERIMAN (YAKIN) DENGAN OBJEKTIF ITU

KEDUA : DIA MESTILAH YAKIN DAN MAMPU UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF YANG DIIMANINYA ITU DENGAN IZIN ALLAH SWT

Manhaj dakwah berdasarkan method dakwah rasulullah adalah :
*      Taarif
Memperkenakan Islam kepada menusia
*      Takwin
Pembentukan peribadi muslim
*      Tahfiz
Pelaksanaan pengorbanan dalam tugas  IsIam

Ketiga-tiga peringkat ini amat diperlukan dalam pembinaan tarbiyah hakiki secara beransur-ansur dan diikuti dengan beberapa matlamat serta objektifnya adalah :
1.    Mentarbiyahkan melalui pembunaan dalam kebangkitan ruh keimanan dalam diri umat.
2.    Ianya merangkumi bebberapa aspek penting seperti tabiyah ruh,jasad , akal dan perasaan meliputi seluruh aspek kehidupan sejagat.
3.    Ianya cenderung kepada pentarbiyahan dalam diri seseorang seterusny aBerjaya dalam membentuk sebuah keluarga muslim yang berasakan tarbiyah ini.
4.    Mewujudkan masyarakat yang telah mempunyai asas mendalam dalam segi pentarbiyahan dalam melaksanakan manhaj Islam dalam realiti  kehidupan masyarakat yang harmoni.
5.    Menghidupkan khalifah Islam yang telah lama hilang dan mundur
6.    Memartabatkan kembali kedudukan dan identiti serta penguasaan di peringkat antarabangsa umat Islam sebaik-baik umat di alam ini.
7.    Melahirkan sebuah pemimpin masyarakat yang berkaliber dan dapat dicontohi.

Semua objektif itu telah diperakui dan akan dapat diadaptasikan kepada sebuah kehidupan masyarakat yang mempunyai dasr dan tujuan hidup berdasarkan arahan-arahan serta larangan dalam syariat Allah serta  akan menjauhinya.Secara amnya matlamat ini mudah difahami bukan sahaja diterjemahkan melalui kata-kata dibibir,ataupun lakaran-lakaran tulisan dalam buku serta dalam ceramah dan kuliah.

Hassan Al-Banna dalam riwayatnya ada menyebut bahawa amat penting kita mewujudkan sebuah kehidupan yang bermatlamatkan Islam dijunjung serta berpegang kepada dasar yang  mempunyai kandungan dakwah yang tersendiri dengan beberapa strategi yang mantap seperti:

o   Menggerakkan semula umat Islam daripada lamunan yang panjang dan leka
o   Mengejutkan mereka dari lamunan dunia yang mengasyikan agar mereka faham tujuan kehidupan yang sebenar
o   Memberi sesuatu yang dapat menyentuh hati dan perasaan umat supaya beriman walaupun dengan apa cara sekalipun.
o   Menghidupkan keazaman umat agar mereka berazam tinggi  dalam menjalani  kehidupan  Islam.
o   Menggerakkan kesatuan supaya bekerja dengan aman dan amanah.

Semua usaha-usaha di atas memerlukan kepada kefahaman dan tarbiyah

Dakwah yang dibawa oleh Hassan Al-Banna adalah:

 1. Menggerakkan semula umat daripada lamunan yang panjang.
 2. Mengejutkan kembali minda umat agar mereka faham.
 3. Menyentuh hati umat supaya mereka beriman.
 4. Menghidupkan keinginan umat agar mereka berazam.
 5. Menggerakkan anggota umat agar mereka berkerja.

Dakwah, sebagaimana kefahaman yang dibawa oleh Imam Hasan Al-Banna dan diimplementasikan oleh Jamaah Ikhwanul Muslimin ialah :

 1. Amal ‘fikri’ (usaha minda) yang menerangi akal.
 2. Amal ‘da’wi’ (usaha dakwah) yang mendorong perasaan.
 3. Amal ‘tarbawi’ (usaha pentarbiyahan) yang melahirkan peribadi Islam yang seimbang.
 4. Amal ‘ijtima'ie’ (usaha kemasyarakatan) yang menyumbang menyelesaikan permasalahan masyarakat dan menyebarkan kebaikan.
 5. Amal ‘iqtisadi’ (usaha ekonomi) untuk membebaskan ekonomi negara daripada cengkaman barat dan riba.
 6. Amal ‘siyasi’ (usaha politik) untuk menegakkan pemerintahan negara yang melaksanakan hukum Islam.
 7. Amal ‘jihadi’ (usaha jihad) untuk membebaskan tanah milik umat Islam di serata dunia daripada penjajahan asing melalui manhaj Nabi saw.

Perkara yang kita perkatakan ini perlu kepada penegasan bahawa Islam ialah :

 1. Risalah tarbiyah sebelum menjadi risalah tanzim dan tasyri'.
 2. Risalah nilai dan neraca sebelum menjadi risalah jihad dan perang.

Oleh yang demikian, ia perlu kepada kefahaman bahwa :

PERTAMA :

Objektif daripada perlaksanaan manhaj Nabi saw adalah untuk mewujudkan realiti amali yang Islamik, di mana hukum-hukum syariat dilaksanakan secara ruh dan .

Tidak sepatutnya kita menuntut Islam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sebelum kita sendiri mewujudkan satu realiti persekitaran yang dilaksanakan syariat dan hukum di dalamnya.

Perkara ini tidak boleh diwujudkan dengan paksaan tetapi dengan :

 1. Tarbiyah.
 2. Keyakinan.
 3. Iman.

KEDUA :

Amal untuk mencapai objektif-objektif tersebut hendaklah dilakukan melalui perancangan yang berperingkat-peringkat.

Amal tidak sepatutnya berganjak ke satu peringkat yang lain kecuali setelah objektif peringkat sebelumnya tercapai. Begitu juga amal dalam peringkat-peringkat ini hendaklah bersifat anjal kerana tabiatnya yang saling kait mengait antara satu sama lain. Ini kerana pencapaian objektif mana-mana peringkat akan membantu usaha mencapai objektif di peringkat seterusnya seperti mana pencapaian semua objektif di semua peringkat akan menyumbang ke arah pencapaian objektif terbesar.

Oleh itu, kewujudan individu muslim akan membantu ke arah pembentukan ‘usrah’ (keluarga) muslimah. Kewujudan ‘usrah’ (keluarga) muslimah pula akan membantu pembentukan ‘mujtama'’ (masyarakat) muslim, begitulah seterusnya.

KETIGA :

Amal untuk mencapai objektif-objektif tersebut hendaklah dilakukan secara ‘jamai’e’ (kolektif) yang mempunyai pimpinan yang berakar umbi dalam masyarakat dan mengepalai kelompok mukmin.

la bekerja untuk membentuk pendapat umum yang Islamik, yang akan menggembeling pelbagai tenaga bagi mencapai objektif Islam.

Amal ‘fardi’ (individu) tidak akan mampu mencapai objektif-objektif tersebut, di samping Islam sendiri agama jamaah yang mentarbiyah individunya dengan pengertian ini.

Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan Tarbiyah dan Takwin (Pembentukan) kerana hanya inilah jalan yang paling selamat dan kukuh untuk menegakkan syariatMu di muka bumi kerana kami memahami bahwa inilah juga jalan yang telah dirintis oleh Rasulullah saw dan ditegakkan oleh para sahabat Radhiallahu ‘anhum sehingga syariatMu terlaksana pertama kalinya di bumi Madinah Al Munawwarah dan seterusnya menyebar ke bumi Islam yang lain.

8.0 PENUTUP

Akhirnya sebagai panduan hidup kita perlu berkenal-kenalan dan berbaik-baik di kalangan manusia. Allah Taala berfirman sebagaimana maksudnya,"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersUku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang mempunyai kelebihan dari aspek keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu)" (Al Hujurat:13)

Allah telah menyatakan bahawa pada asalnya ia menciptakan manusia itu daripada lelaki dan perempuan (Adam dan Hawa). Kemudian Dia mengembang biakkan keturunan manusia sehingga menjadi berbagai-bagai bangsa, puak dan suku kaum. Tujuannya ialah supaya manusia itu berkenal-kenalan dan berbaik-baik di antara satu sama lain. Manakala insan yang paling mulia sekali di sisinya ialah yang paling bertakwa kepadanya. Dan sesungguhnya Dia amat mengetahui dan amat mengenal siapakah yang paling takut kepada-Nya. Oleh kerana itu, manusia hendaklah berkasih sayang sesama mereka, bantu membantu antara satu sama lain dan seterusnya ingat mengingati dan pesan memesan sesama mereka dalam perkara kebaikan.

Maka amat wajarlah sekiranya kita cuba untuk  memimpin dan memerintah dunia ini. Firman Allah Taala yang bermaksud,"Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (Wahai umat Muhammad) bahawa Dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang Kuasa pemerintahan dibumi" (An Nur:55).

Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa Allah telah menjanjikan golongan beriman dan beramal soleh dari kalangan manusia akan dikurniakan kuasa pemerintahan di atas muka bumi ini. Pada waktu itu manusia dapat menjalankan urusan harian dan berbakti kepada Allah dalam suasana yang aman damai.

Menjalankan syariat Allah Taala di bumi ini. Matlamat dan tujuan seterusnya manusia dijadikan Allah ialah untuk menjalankan syariat Allah di bumi ini. Ini merupakan matlamat yang sangal besar dan masyhur. Ia merupakan inti sari kepada segala matlamat yang lain.

Banyak ayat-ayat Al Quran Al Karim yang menerangkan kepada kita tentang perkara-perkara ini. Antaranya firman Allah Taala yang bermaksud,"Kesudahannya Kami jadikan Engkau (Wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum ugama; maka turutiah syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang Yang tidak mengetahui (perkara yang benar)" (Al Jaasiyah:18)

Di dalam surah Al Maidah ayat 49, Allah Taala berfirman yang bermaksud,"Dan hendaklah Engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka..." (Al-Ma'idah:49) - Akhbar Harakah

Di sini kita sedia memahami bahawa matlamat utama tarbiyah Islamiyah ialah melahirkan perhambaan manusia kepada Allah sepenuhnya. Oleh itu kita perlulah bermotivasi tinggi untuk mendidik dan dididik kerana kitalah sebenarnya mengajak manusia kepada Allah maka kita memerlukan ciri-ciri yang dikehendaki oleh-Nya. Janganlah kita gopoh atau lalai kerana dakwah Islamiyah memerlukan nafas yang panjang. Ia bukan bulan dicapai sehari dua, setahun atau beberapa tahun kemudiannya, tetapi memakan masa yang begitu lama sehinggalah hari kiamat.

Kita juga menyakini bahawa segala sumbangan dan kerja mengislah masyarakat akan di nilai oleh Allah Taala. Inilah bekalan kita untuk kehidupan di negeri akhirat nanti. Firman Allah bermaksud : 

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan (dari amal-amalnya) untuk hari esok (hari Akhirat). Dan (sekali lagi diingatkan): bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya atas segala apa yang kamu kerjakan" (Surah Al Hasyr: 18)

BIBLIOGRAFI

2.    aqidah-wa-manhaj.blogspot.com/
3.    lmanhaj.or.id/content/2882/slash/0 
4.    oasetarbiyah.blogspot.com/.../aqidah-adalah-asas-a
5.    Qardhowi Yusuf,.Dr.al-Dakwah AL-Islamiyah Baina al-Juhud wa al-Tattharruf.Bank al-Taqwa (Tanpa Kota)
6.    Min ajli Dakah Rasyidah Dar al-Syuruqi .Kaherah ,2001
7.    Aulawyyat al Haraqah al-Islamiyyah fi al Marhalah al-Qhadimah .Muassassah Risalah :Beirut .1997
Tiada ulasan: