Selasa, 16 Ogos 2016

8.0 Implikasi teori bandura ke atas PdP8.0 IMPLIKASI  TEORI BANDURA KE ATAS P@P

     
      Saya mempelbagaikan bahan bantu belajar agar pelajar merasa seronok untuk meneruskan pembelajaran mereka dan memberi sepenuh perhatian kepada pengajaran guru. Antara bahan bantu belajar yang saya gunakan ialah gambar, pita rakaman bacaan doa, pita rakaman nasyid, kad imbasan potongan doa dan pita rakaman lakonan perbualan antara anak dan ayah. Pavlov mengatakan bahawa pembelajaran berlaku akibat kaitan antara rangsangan dan gerak balas. Sesuatu rangsangan yang berkaitan dengan rangsangan yang lain akan mendatangkan pembelajaran. Bahan-bahan ini merupakan suatu alat perangsang untuk menarik pembelajaran.Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar menjadi role model yang gemar dicontohi pelajar dengan menggunakan ayat yang  jelas dan menarik supaya ia mudah difahami oleh murid.murid-murid ini sememangnya terbuka untuk menerima ilmu baru yang akan diperolehi oleh guru.Mereka akan lebih berminat sekiranya guru menyampaikan pelajaran dengan gaya bahasa yang boleh menambatkan hati murid.

Demonstrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar boleh menirunya dengan mudah dan tepat.Sebagai contoh bagaimana utuk menyanyi lagu  yang akan diajarkan oleh murid.peringkat pertama murid akan serook mendengar guru menyanyi, kemudian mereka akan terdorong dengan lebih cepat untuk menyanyi bersama. Menyanyi adalah sesuatu aktiviti yang menyeronokkan dikalangan pelajar-pelajar. Menyanyi memberi kesan kepada pelajar untuk peringkat yang berumur di kalangan 7 tahun. Saya cuba mengaplikasikan teori Thorndike yang mengatakan pelajar sepatutnya didedahkan dengan suasana yang menyeronokkan semasa aktiviti pembelajaran. Sesuatu yang menyeronokkan akan mendorong mereka untuk belajar dan terus belajar
Seterusya dengan cara menghasilkan  hasilan guru seperti kraftangan, senilukis yang ditunjukkan hendaklah mempunyai mutu yang tinggi.Teknik penggunaan aliran warna yang selari dengan teknik yang pelbagai contohnya akan memberi  minat yang mendalam dengan menunjukkan hasilan tersebut seperti lukisan alam semulajadi.
Semasa p@p erlangsung guru hendaklah menggunakan rakan sebaya yang cemerlang  dalam kelas yang boleh menjadi role model untuk membuat demonstrasi dalam atau luar bilik darjah kerana murid yang baik dan bagus dalam pencapaian akan memberikan buah fikiran dan idea yang bernas kepada kawan –kawan nya.disamping itu perwatakan yang bijak dan pandai membawa  diri menunjukkan mereka  seorang yang matang .murid lain boleh memerhatikan dan meniru sikap mereka yang bagus dan  bagaimana ia memberi impak kepada rakan lain yang memerlukan bimbingan dalam kelas.
Guru  yang boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan menggunakan teknik main peranan atau simulasi.
Di samping model hidup, murid-murid juga boleh belajar daripada model simbolik. Selain itu, penerangan guru terhadap sesuatu perkara perlu jelas dan jitu.
Murid-murid juga belajar daripada gambar, video dan tayangan filem. Oleh itu, guru perlu memastikan tayangan video atau filem tidak mengandungi unsur-unsur keganasan yang  boleh ditiru oleh murid-murid.
Teori ini dapat menyumbang ke arah teknik mengubah tingkah laku. Guru boleh menggunakan teknik ini untuk mengubah tingkah laku yang tidak diingini kepada tingkah laku yang diingini. Oleh itu, tingkah laku yang diingini perlu diberi pujian atau ganjaran.
Teori ini juga menyumbang ke arah teknik pengajaran seperti main peranan dan simulasi. Oleh itu, guru boleh mewujudkan situasi-situasi tertentu untuk mengajar nilai-nilai murni, melakonkan watak-watak dan sebagainya.
Teori ini membantu menjimatkan kos, masa, dan tenaga. Contohnya, melalui simulasi, perbicaraan mahkamah olok-olok boleh diwujudkan untuk memberi peluang kepada murid-murid memerhatikan cara sesuatu perbicaraan dijalankan. Dengan ini, murid-murid tidak perlu pergi ke mahkamah kerana ini akan memakan masa, wang, dan tenaga.
 Sebagai seorang guru kita pelulah menggunakan bahan-bahan, teknik, kaedah, teknologi pengajaran dan pembelajaran perlu disedia dan diubahsuai mengikut keprluan individu.
Pelajar  mestilah melibatkan diri dengan aktiviti yang dianjurkan dalam dan luar kelas.Contohnya Semasa aktiviti menyusun kad potongan doa, ramai pelajar yang berebut-berebut untuk menyusun. Guru terpaksa memanggil nama tertentu untuk memastikan semua pelajar terlibat dalam aktiviti ini. Selepas mereka berjaya menyusun kad-kad tersebut, mereka diberi tepukan oleh semua pelajar. Pelajar yang salah susun tidak akan mendapat tepukan. Mengikut teori Thorndike, guru mesti memastikan pelajar diberi ganjaran dan motivasi yang dapat meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru juga perlu menyediakan suasana pembelajaran yang menyeronokkan supaya pelajar mendapat pengalaman yang memuaskan dan terdorang untuk belajar. Teori ini ternyata berhasil apabila pelajar-pelajar saya asyik bertanyakan saya bila nak belajar lagi. Mereka mengharapkan pengalaman yang baik ini berterusan dalam pembelajaran mereka.    

Gerak kerja serta aktiviti-aktiviti latihan dan pengukuhan perlu digred berpadanan dengan keupayaan individu dengan merujuk kepada Rancangan Pengajaran Individu (R.P.I)Kerjasama dan interaksi yang baik dengan murid-murid serta guru-guru kelas boleh meningkatkan usaha dan kerja-kerja pemulihan.Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran biasanya memerlukan aktiviti berstruktur. Aktiviti ini perlulah dirancang dengan teliti mengikut langkah-langkah kecil untuk membolehkan murud menguasai konsep atau kemahiran langkah demi langkah. Guru juga perlu menyediakan suasana pembelajaran yang menyeronokkan supaya pelajar mendapat pengalaman yang memuaskan dan terdorang untuk belajar. Teori ini ternyata berhasil apabila pelajar-pelajar saya asyik bertanyakan saya bila nak belajar lagi. Mereka mengharapkan pengalaman yang baik ini berterusan dalam pembelajaran mereka.    
9.0 PENUTUP
Perasaan individu ini memainkan peranan yang penting dalam perkembangan moral. Oleh itu, teori Bandura mungkin sesuai dengan perkembangan moral pada awal kanak-kanak dan kurang jelas tentang perubahan serta cita rasa orang dewasa atau kanak-kanak remaja. Namun teori ini amat penting kerana perkembangan moral kanak-kanak dipengaruhi oleh ibu bapa, rakan sebaya dan gurunya. Keputusan sosial yang dibuat atas beberapa faktor iaitu standard penilaian moral yang berdasarkan pengajaran moral aktiviti mereka. Kita perlu menciptakan model yang layak untuk ditiru dari semasa ke semasa.

Tiada ulasan: