Selasa, 23 Ogos 2016

pengenalan bidang menggambar (1)1.0 PENGENALAN BIDANG MENGGAMBAR

Ianya merupakan satu bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran seseorang murid dengan  melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik.
.menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi dalam sesuatu hasil karya seperti .
.lukisan
*       Catan,
*      Kolaj,
*      Montaj
*      Cetakan
*      Gosokan
*      Resis,
*      Percikan
*      Mozek.


Ia juga boleh meliputi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat bahan dan kegunaannya.
.membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan..

Ianaya juga dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya
.

 2.0 DEFINISI MENGGAMBAR

Ia merrupakan representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata.
Ianya juga mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata.

Ia menunjukkan  gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek
tentanng gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik.
 Ia juga mengandungi representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi
Ia berbentuk gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek
lat, Media dan Teknik
Murid minat menghasilkan kerja-kerja seni menggunakan berbagai jenis kertas yang berbagai tekstur, warna dan berbagai saiz. Lain-lain kertas seperti kertas surat khabar, majalah, kertas tisu, kertas sampul surat, kertas pembungkus hadiah dll.

Alat tulis samada yang berwarna atau tidak berwarna, media kering atau basah semuanya amat berguna untuk melengkapkan kerja-kerja menggambar.


Tujuan Menggambar

• Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar


• Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid
• Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer.

(a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman

• Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari
• Menyatakan perasaan, idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar.
• Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi

(b) Aras Aplikasi dan Analisa

• Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan, benda, alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan

• Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual dengan
perasaan gembira

• Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif

(c) Aras Sintesis dan Penilaian

• Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan didengar erta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak isukai

• Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual
• Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna
• Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, brkeyakinan diri, kekemasan, kebersihan serta mengutamakan keselamatan

• Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan subjek lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatif

LUKISAN
Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat di atas sesuatu permukaan rata untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit. Lukisan adalah lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan, kolaj, montaj dan cetakan.

Penggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel, pensel warna, pastel, arang, pen dan dakwat. Lukisan mengaplikasi garisan, rupa, bentuk, saiz, warna dan jalinan.

Hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling sedikit.

lanjutan beberapa lakaran ringkas bagi merakamkan informasi visual kepada sesuatu kegiatan lain seperti catan, kolaj, montaj dan cetakan.

Karya seni atau hasil kerja seni yang dihasilkan di atas sesuatu permukaan rata.
Penggunaan alat dalam sesebuah lukisan terhad kepada media kering seperti pensel, pensel warna, pastel, arang, pen dan dakwat.

Proses melakukan garisan, melorek ton dan menggosok juga dinamakan lukisan.
Aplikasi garisan, rupa, bentuk, saiz, warna dan jalinan ke atas sesuatu hasil kerja dinamakan lukisan.
  Ia bergantung kepada penggunaan garisan yang ekspresif dan nyata


(b) Alat, Media dan Bahan

Pensil H- Adalah sejenis pensel jenis keras

Pensil B (2B - 8B) - Adalah sejenis pensel lembut

Pensil warna- Terdiri daripada berbagai jenis warna

Arang- Dapat memberi kesan legap dan mudah mendapat kesan

Pen dan dakwat- Mempunyai kesan garisan yang lebih halus

Soft Pastel- Didapati dlm pelbagai warna,mempunyai kesan lembut

Krayon- Juga lembut dan mempunyai kesan lilin

Pen marker- Menghasilkan kesan garisan tebal

Marker pelukisan (rendering marker)

Kapur -Kesan garisan yang tebal dan mudah tanggal


(c) Jenis-jenis Kertas Lukisan

• Kertas lukisan biasa sesuai untuk pensel, pen, arang dan krayon lembut.
• Kertas cat air - tebal dan bermutu tinggi, mahal tetapi baik untuk digunakan.
• Bod bristol - merupakan kertas bod putih yang keras dan licin yang dicipta untuk pen.
• Kertas Ingres - kertas ini mempunyai permukaan yang halus dan berbulu. Ia terdapat dalam pelbagai warna yang cerah. Biasanya digunakan untuk lukisan pastel
• Lain-lain kertas seperti ‘brown paper’, kertas komputer, kertas arkitek, kertas taip, kertas fotokopi, kertas suratkhabar.


(d) Teknik

i. Coreng / conteng

ii. Garisan kontur

iii. Titik

iv. Pangkah silang

v. Garisan selari.


Menentukan Tema atau Subjek

(i) Lukisan figura -imej yang berkaitan dengan manusia atau haiwan
(ii) Lukisan alam benda - objek kaku atau tidak bernyawa
(iii) Lukisan lanskap - pemandangan di luar studio atau di dalam studio

Dalam menghasilkan lukisan yang bermutu, kita perlu mengambil kira beberapa aspek seperti berikut:
(i) Asas senireka (unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan)

(ii) Perspektif (1, 2, 3 titik lenyap)

(iii) Tetingkap fokus iaitu kaedah memilih sudut pandangan

(iv) Kesan cahaya pada imej

(v) Pembentukan bayang-bayang

(vi) Teknik (garisan selari, conteng, titik, teknik campuran dll)

(vii) Jenis alat, media dan bahan yang hendak digunakan

(viii) Teknik mengukur objek mengikut kadar banding
CATAN
Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus. Ia mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak

Jenis Warna

1. Warna Poster

2. Warna Air

3. Cat Akrilik

4. Cat Minyak

5. Cat Tempera

6. Cat Gouache

7. Fresko - Kapur plaster

# artikel menggambar ini dihasilkan oleh Ummu Muhammad Aeishah Ghazali


Tiada ulasan: