Selasa, 23 Ogos 2016

teknik-teknik dalam menggambar3.0 TEKNIK –TEKNIK DALAM MENGGAMBAR

CATAN
Satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata.
 Ia mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak
Dihasilkan melalui sapuan warnake atas permukaan rata dengan menggunakan berus
Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke
atas permukaan

Satu ciptaan gambar yang berwarna

 Latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas, kanvas dan dinding.

Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D.
 Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain
 Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna.

TITIK (POINT)

Titik adalah salah satu elemen dalam seni rupa yang paling kecil, dan merupakan elemen paling dasar dalam seni rupa. Apabila suatu titik ditarik akan menjadi suatu garis, dan titik pabila diolah secara luas akan menjadi suatu bidang. Titik mempunyai peran yang sama dengan elemen seni yang lain seperti garis dan warna. Penggunaan titik biasnya pada bagian-bagian yang terkecil dalam suatu karya seni. Misalkan dalam lukisan manusia titik digunakan pada bagian detail wajah, mata, dan dalam lukisan pemandangan penggunaan titik biasanya dipakai pada bagian pohon, daun, tanah dan batu-batuan. Dalam seni lukis ada suatu aliran yang disebut dengan istilah pointilis, aliran seni lukis ini menggunakan teknik titik dalam keseluruhan lukisannya. Pelopor dalam lukisan inj adalah Georges Seurat. Pelukis post-impresionisme kelahiran Paris ini mempelopori dalam teknik lukis pointilis.
KOLAJ

Ia bermakna potong, koyak, gunting, gam, tampal sesuatu bahan ke atas suatu permukaan
.perancis bermaksud gam. Kerja-kerja dibuat dengan menampal cebisan kertas-kertas, kain atau bahan lain di atas permukaan 2D.

Satu hasil kerja seni mengandungi sebahagian imej seperti gambar foto atau dari cetakan majalah disusun dan ditindih

Teknik mencantum potongan gambar menjadi satu komposisi.
Berbagai jenis bahan dilekat disatu permukaan khas disebut Kolaj.

Satu komposisi daripada imej yang berlainan dan daripada berbagai media.
Kolaj bermakna menghasilkan satu komposisi artistic daripada imej atau gambar yang berlainan, latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak.
Satu teknik menggambar di mana foto, keratan akhbar atau manamana bahan berbentuk 2D dilekat dan di satukan di atas permukaan.

Teknik di mana imej bergambar atau corak berjalinan dihasilkan secara ”superimpose” di antara satu sama lain

Satu hasil kepingan seni dibuat dengan menggam berbagai elemen
.


Satu susunan objek dan bahan di atas dilekat di atas suatu permukaan supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema tertentu.

Rajah 1:Contoh lukisan kolaj.

 

Tiada ulasan: