Jumaat, 24 Disember 2010

Rukun Solat (4) ...membaca fatihah

Membaca fatihah
Rukun seterusnya ialah membaca fatihah pada setiap rakaat samada solat fardu atau sunat.

Ini berdalilkan hadith yang bermaksud (tidak sah solat orang yang tidak membaca al-fatihah- Bukhari & Muslim). Dalam hadis yang lain Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda: sesiapa yang mengerjakan sesuatu solat, sedangkan dia tidak membaca padanya ibu al-Quran (al-fatihah), masa solatnya itu adalah cacat ( tidak sah)-Muslim)

Syarat sah fatihah.

1)mendengar bacaan yang dia baca, dengan syarat pendengarannya baik

2)membaca fatihah mengikut turutan ayatnya danmemberi perhatian kepada sabdu, makhraj dan sebagainya


3)tidak melakukan kesalahan bacaan yang membawa kepada perubahan makna. Jika fatihah dibaca dengan kesalahan sebutan yang tidak memberi kesan kepada ketepatan maknanya, fatihah itu tidak batal

4)di dalam bahasa arab. Tidak sah baca dengan bahasa melayu atau dengan cara terjemahan.

5)membaca fatihah ketika berdiri. Jika dia menghabiskan fatihah ketika rukuk bacaan fatihahnya batal dan wajib mengulanginya.

Jika seseorang itu tidak mampu menguasai fatihah kerana dia seorang yang bukan arab, dia hendaklah menggantikannya dengan membaca 7 ayat al-Quran yang dihafaznya, dan jika dia tidak mampu juga hendaklah dia berzikir kepada Allah sekadar masa bacaan fatihah.

* petikan daripada kuliah maghrib (musalli). disalinsiar daripada figh manhajiy

Tiada ulasan: