Jumaat, 10 Disember 2010

Tabarruj 4 (Hikmah Pensyariatan & BIBLIOGRAFI)

BAHAGIAN IV

HIKMAH PENSYARIATAN

Hikmah utama kenapa wanita diperintah supaya menjaga diri, larangan bertabarruj dan menutup aurat ialah untuk menjaga kehormatan diri mereka daripada pencerobohan dan pencabulan maruah diru, tidak diganggu oleh lelaki yang jahat dan tidak menjadi perhatian lelaki penzina. Selain itu, masyarakat juga akan terpelihara daripada bahaya pendedahan aurat, maksiat dan penzinaan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberikan ancaman kepada wanita yang berhias melalui hadis yang berbunyi:
صِنْفَانِ من أَهْلِ النَّارِ لم أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بها الناس وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رؤوسهن كأسنة الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ولا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ من مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا
Ertinya : "Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya itu: pertama kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang (penguasa yang kejam), kedua ialah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepada perbuatan maksiat, rambutnya sebesar punuk unta yang condong. Mereka ini tidak akan boleh masuk syurga, serta tidak dapat akan mencium bau syurga, padahal bau syurga itu tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian." (Riwayat Muslim). Hadis ini mengandungi amaran kepada wanita yang tabarruj dengan ancaman tidak boleh masuk ke syurga. Maksud perkataan nabi aku belum pernah melihat kedua-duanya itu membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW kerana perkara yang disabdanya itu kini menjadi kenyataan.(ramai wanita pada zaman sekarang mendedahkan aurat)

BIBLIOGRAFI

al-Baidawiy, Nasir al-Din Abdullah Bin Umar. t.th. Tafsir al-Baidawiy al-Musamma Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil. Kaherah. al-Maktabat al-Qayyimah.

Al-Jarullah, Abdullah Jarullah Ibrahim, Muhammad Salih cUthaimin.2000M. Muka & Tangan Wanita Adalah Aurat Di Hadapan Lelaki Ajnabi. Kuala Lumpur. Pustaka Syuhada.

Al-Qurtubiy, Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad al-Ansariy. 1996M. al-Jamic Li Ahkam al-Quran. Kaherah. Dar al-Hadith.

al-Sabuniy, Muhammad cAli. t.th. Safwat al-Tafasir Tafsir Li al-Quran al-cAzim. Makkah al-Mukarramah. Dar al-Sabuniy

al-Sayyid Sabiq. t.th. Fiqh al-Sunnah. Kaherah. al-Fath al-Iclam al-cArabiy.

Atiyah Saqar. 2005. Hijab Antara Tasyrik Dan Sosial. Malaysia. Jasmin Enterprise. (edisi terjemahan oleh Arifin Ladari)

Hamka. 1984M. Tafsir al-Azhar. Surabaya. Yayasan Latimojong.

Ibn Kathir, cImad al-Din Ismail Bin Kathir. t.th. Tafsir al-Quran al-cAzim. Kaherah. al-Maktabat al-Taufiqiyyah.

Muhammad Fuad Abdul al-Baqiy. 1994M. al-Mucjam al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran al-Karim. Beirut. Dar al-Macrifah.

Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran. 2000M. Kuala Lumpur. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Walid al-Suaidan. Isu-Isu Perubatan Semasa. Johor Bahru. Penerbitan Jahabersa (edisi terjemahan)

Zaharuddin Abd Rahman. 2009M. Untukmu Umat. Selangor. Karya Bestari Sdn. Bhd.

http://al-fikrah.net ( 31 Oktober 2010)

http://www.mykhilafah.com/ (31 Oktober 2010)

http://www.ukhwah.com/( 31 Oktober 2010)

http://www.scribd.com/doc/19289115/HUKUM-BERSOLEK-Tabarruj

http://www.zaharuddin.net/ ( 31 Oktober 2010)

Tiada ulasan: