Isnin, 11 April 2011

Sejarah Qiraat (Zaman Tabiin)

Qiraat Pada Zaman Tabiin
Pada zaman ini muncullah beberapa qurra’ yang menetap di daerah-daerah pemerintahan Islam sebagaimana di bawah:

Madinah
Saad bin Musayyab, Urwah bin Zubayr, Ibn Syihab, Umar Abdul Aziz

Mekah
Mujahid, Ata’, Tawus

Kufah
Alqamah, Said bin Jubayr, Al-Aswad bin Yazid, Abu Abdul Rahman al-Salamiy

Basrah
Hasan Basri, Ibn Sirin, Qatadah

Syam
Al-Mughirah bin Abi Syihab, Khalifah bin Saad

RUJUKAN
Mohd Rahim Jusoh, Pengenalan Ilmu Qiraat, Mahsuri Timur Sdn. Bhd., Selangor, 2001

Tiada ulasan: