Khamis, 21 Jun 2012

Metodologi Hamka dalam Tafsir al-Azha


2.3 Metodologi Hamka dalam Tafsir al-Azhar [1]  
Seperti Ibn Kathir, Hamka menggunakan teknik tafsir bil ma’thur. Ia berasaskan kerangka manhaj salaf dengan merujuk kaedah bahasa arab, tafsiran salaf, asbab al-nzul, nasikh mansukh dan sebagainya[2]
Walaubagaimanapun beliau akan menambah pendapatnya sendiri dalam bab tertentu. Beliau juga memuatkan cerita-cerita serta syair yang berkaitan dengan tafsiran ayat untuk menambahkan lagi kefahaman. Kadang-kadang beliau membawa fakta sejarah, antropologi dan sosiologi sehingga ada yang menggelar tafsirnya sebagai tafsir al-adab al-ijtima’iy.[3]
Secara keseluruhannya, terdapat beberapa langkah yang telah digunakan Hamka dalam menulis tafsirnya iaitu:
1)   1)   menyebut pendahuluan awal pada permulaan surah meliputi asbab al-nuzul, hubungannya dengan surah terdahulu, jumlah ayat, kisah yang berkenaan dengan ayat dan sebagainya
2)  2)     menuliskan tema bagi beberapa ayat. Namun ia tidak meliputi kesemua ayat
3)  3)     memberi makna meliputi terjemahan dan maksudnya di dalam bahasa Indonesia
4)   4)    menafsirkan ayat demi ayat.
5) 5)  Beliau akan menyebutkan hadis termasuk sahabat yang merawikannya dan susur galurnya
Berbeza dengan Ibn Kathir, Hamka tidak membahaskan masalah feqh secara terperinci. Beliau hanya menyebutnya dengan tidak menekankan perbincangan di antara mazhab.


[2] eprints.um.edu.my/.../MANHAJ_TAFSIR_A2.doc.

[3] http://iksanudin.multiply.com/journal/item/62?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

Tiada ulasan: