Ahad, 14 Julai 2013

sinopsis kitabBAB II

SINOPSIS

2.1 Sinopsis
Buku ini mengisahkan perjuangan dan kisah hidup nabi Muhammad SAW sejak sebelum kelahiran sehinggalah kewafatannya. Ia mempunyai 249 bahagian atau bab. Setiap bahagian dipecahkan pula kepada tajuk-tajuk kecil yang merupakan isi-isi penting dalam bahagian tersebut. Tajuk-tajuk kecil ini merupakan isi-isi penting atau poin-poin utama yang terdapat dalam sesuatu bahagian

Bab pertama menceritakan tentang keturunan Nabi Muhammad SAW bermula dengan kisah berkenaan Qusai, datuk Nabi Muhammad SAW yang paling terkemuka meliputi kisahnya bersahabat dengan penjaga kaabah, perkahwinan Qusai dan keturunannya

Bab kedua pula menerangkan perihal datuk nenek nabi iaitu iaitu Maad bin Adnan, Nizar, Mudhar, Ilyas, Fihr, Kaab, Murrah dan Kilab. Kisah mereka diceritakan secara ringkas.

Sementara bab ketiga menyebut tentang Abdul Muttalib dan anak-anaknya termasuklah kisah berkenaan anak-anak perempuan.

Dalam bab keempat dan kelima pula, bapa Rasulullah SAW iaitu Abdullah menjadi fokus utama. Juga dimuatkan dalam bab ini perihal telaga zam-zam yang digali semula oleh Abdul Muttalib

Dalam bab keenam barulah penceritaan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW bermula. Bab ke-6 sehinggalah bab ke-16 merupakan kisah Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Termasuklah dalam bab ini kisah keluarga Rasulullah SAW meliputi perkahwinan baginda dengan Siti Khadijah dan anak-anak serta pengasingan diri Baginda SAW di gua Hira’

Bab ke-17 pula mengisahkan perlantikan baginda menjadi Rasul dan bermula dakwahnya sehingga ke bab ke-50 meliputi dakwah secara rahsia dan terbuka serta penentangan masyarakat Quraisy Mekah terhadap dakwah nabi. Juga diceritakan karakter-karakter yang menentang nabi seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Bahagian ini keseluruhannya boleh disifatkan sebagai Islam era Mekah

Pada bab 51 hingga ke bab 242, Islam era Madinah sehinggalah kewafatan nabi. Bahagian ini merupakan inti utama kitab meliputi peperangan Rasulullah serta cabaran yang dihadapi daripada orang-orang Yahudi Madinah, golongan munafik dan ancaman Rom dan Parsi. Peristiwa-peristiwa yang berlaku diulas secara terperinci dari awal hingga ke akhirnya. Boleh dikatakan bahagian inilah yang menjadi tunjang dan tonggak kepada kitab ini

Seterusnya bermula bab 243 sehinggalah ke bab yang terakhir 249 mengulas tentang keadaan sahabat apabila berhadapan dengan realiti bahawa Baginda telah wafat dan juga tanda-tanda kerasulan, mukjizat dan sifat-sifat baginda. Keempat-empat bahagian ini merupakan poin-poin tenting tentang diri baginda meliputi sifat, akhlak dan mukjizat Baginda SAW. Sesetengah kitab sirah yang lain memuatkan persoalan begini di dalam buku kecil yang lain. Ada sesetengahnya memuatkannya pada awal kitab. Walau bagaimanapun persoalan ini bukanlah suatu masalah kerana setiap pengarang ada teknik dan caranya sendiri.

Secara keseluruhannya 1/3 bahagian buku ini, iaitu hampir 500 helaian mengisahkan keturunan Baginda SAW, zaman Jahiliah, kelahiran nabi dan zaman Islam era Mekah. Manakala 2/3 bahagian lagi (1000 helaian) mellibatkan Islam era Madinah meliputi cabaran dalan perjuangan baginda, siri-siri peperangan dan sebagainya. Itulah sebabnya penulis mengatakan bahawa zaman nabi berada di Madinah merupakan inti utama kitab ini kerana 2/3 bahagian kitab mengulas tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam period 10 tahun nabi di Madinah

Tiada ulasan: