Sabtu, 22 Jun 2013

Pembahagian al-Dabt1.3 Pembahagian al-Dabt
Ulama membahagikan al-Dabt kepada dua bahagian iaitu dabt al-sudur (hafalan) dan dabt al-kitab (tulisan)[1]
1.3.1 Dabt al-Sudur (Hafalan).
Seseorang perawi mendengar dan sekira-kira perawi tersebut mampu untuk memceritakan atau menyebutnya kembali apabila perlu tanpa terdapat sebarang keraguan atau lupa
Ahmad Umar Hashim, bekas Rektor Universiti al-Azhar pula menakrifkan hafalan perawi sebagai suatu keadaan di mana seorang perawi dapat menghafal hadis yang didengarnya, hafalan itu kemudiannya melekat dan mantap di ingatannya sehingga dia mampu untuk menyebut atau meluahkan kembali hadis yang dihafalnya itu apabila diminta bila-bila masa[2]
Bahawa dia menghafal apa yang didengar di ingatannya dan mampu untuk membacanya atau menyampaikannya kembali hadis berkenaan dengan tepat pada bila-bila masa, dengan ketepatan lafaz jika dia menyampaikannya dengan cara memenuhi kesemua syarat riwayat dengan makna jika dia m
1.3.2 Dabt al-Kitab (Tulisan)
Dabt al-kitab bermaksud tepat dalam mencatat hadis yang diperoleh daripada gurunya dalam semua aspek[3]
Seorang perawi menjaga tulisannya daripada sebarang kesilapan atau kesalahan pada masa menulis atau mendengarnya sehinggalah ke suatu masa dia menyampaikannya kepada orang lain dengan tiada sebarang kecacatan semasa penyampaiannya. Takrifan ini mengeluarkan seorang perawi yang pelupa dan banyak kesalahannya[4]
Seorang perawi menjaga penulisannya sejak dari mula waktu dia menulis sehinggalah waktu dia menyampaikannya sekira-kira tulisannya itu bebas daripada sebarang perubahan, sebarang tambahan atau kekurangan dan apabila dia meminjamkan tulisannya itu kepada orang lain, mestilah kepada orang yang beriman[5]
Riwayat hadis dengan cara hafalan dan ingatan diterima oleh para ulama secara sepakat. Sementara dabt kitabah, sesetengah ulama besar seperti Imam Abu Hanifah menolaknya


[1] http://www.sunnah.org.sa/ar/sunnah-sciences/hadith-terminology/838-2010-08-07-21-27-19, Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, al-Wasit Fi cUlum Wa Mustalah al-Hadith, cAlam al-Macrifat Li al-Nashr Wa al-Tauzic, t.tmpt., hlm.89-90,


[2] Ahmad Umar Hashim, Adwa’ Ala Mustalah al-Hadith, Universiti al-Azhar, Kaherah, hlm.54

[3] Asmawi Ehsan, Ilmu Hadith, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, hlm.87

[4] Ahmad Umar Hashim, Adwa’ Ala Mustalah al-Hadith, Universiti al-Azhar, Kaherah, hlm.55

[5] Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, al-Wasit Fi cUlum Wa Mustalah al-Hadith, cAlam al-Macrifat Li al-Nashr Wa al-Tauzic, t.tmpt., hlm.92

Tiada ulasan: