Sabtu, 22 Jun 2013

cara beramal dengan sunnah (qaradawi): penutup dan kesimpulanBAB III
PENUTUP & KESIMPULAN
Kesimpulannya, sunnah haruslah difahami dengan betul sebagaimana kefahaman generasi salaf.  Sebagai penjelas kepada a-Quran, ia harus dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan kita. Untuk memahami sunnah, kita mestilah mengikuti kaedah-kaedah tertentu yang telah digariskan oleh para ulama khasnya Syeikh al-Qaradawi di dalam kitabnya yang cukup berharga iaitu al-Madkhal Li Dirasat al-Sunnah al-Nabawiyyah. Kegagalan memahami sunnah dengan cara yang sepatutnya boleh menyebabkan sunnah kelihatan tidak relevan dengan dunia kini. Justeru itu, fahamilah sunnah dengan cara yang sepatutnya.
Sepanjang menyiapkan tugasan ini, penulis banyak menggunakan rujukan perpustakaan dan internet. Boleh dikatakan banyak kitab, weblog, portal, artikel dan bahan rujukan internet memuatkan tulisan atau petikan daripada kitab beliau. Terdapat juga penilaian yang dilakukan oleh ulama dan ustaz lain yang memuji dan memberikan kredit kepada al-Qaradawi. Penulis berani mengatakan bahawa kitab ini menjadi tanda aras dan pemangkin untuk kita beramal dengan sunnah. Ia merupakan pintu gerbang untuk kita memahami sunnah dengan cara yang sepatutnya. Usaha gigih yang dilakukan oleh Syeikh al-Qaradawi dalam meletakkan panduan untuk beramal dengan sunnah merupakan suatu usaha yang terpuji. Sememangnya kitab beliau merupakan suatu kitab yang bermutu tinggi dan menjadi rujukan bagi orang ramai.


Tiada ulasan: