Sabtu, 22 Jun 2013

Sifat-Sifat Yang Menjejaskan Keadilan Perawi[ 2.4.2 Sifat-Sifat Yang Menjejaskan Keadilan Perawi[1]
Jika seseorang perawi memiliki salah satu daripada sifat-sifat ini maka ianya sudah cukup untuk meletakkan hadis riwayatnya sebagai lemah. Sifat-sifat tersebut ialah:
1)      Berdusta
Berdusta merupakan sifat buruk yang paling berat yang mencacatkan keadilan perawi. Pendustaan yang dilakukan oleh perawi samada melibatkan pendustaan dalam periwayatan hadis atau seorang perawi itu memang dikenali dalam masyarakat sebagai pendusta. Jika sifat dan amalan ini wujud pada seorang perawi maka hadis yang diriwayakannya termasuk dalam kategori hadis mauduk. Ianya tertolak
2)      Dituduh berdusta
Sifat ini hampir sama dengan sifat berdusta. Apa yang membezakannya ialah perawi dalam kategori berdusta dikenali ramai sebagai pendusta. Sementara perawi yang dituduh berdusta atau disyaki berdusta melakukan perbuatan dusta sekali sekala atau perbuatan dustanya tidak begitu diketahui orang ramai. Jika sifat ini benar-benar wujud pada perawi, maka hadisnya dikategorikan sebagai hadis matruk.
3)      Fasiq yang tidak sampai ke peringkat kafir.
Secara mudahnya, Orang fasiq ialah orang yang melakukan dosa dan tidak jujur dalam amal ibadatnya. Mungkin dia solat namun sekali sekala sahaja. Walau bagai manapun dia tetap mengakui kewajipan solat.dan hukum-hukum yang lain. Perawi yang fasiq mengakibatkan hadisnya termasuk dalam kategori hadis munkar
4)      al-Jahalah
Al-jahalah ialah perawi yang tidak diketahui identitinya sebagai seorang perawi di kalangan ulama hadis atau perawi hadis. Dia tidak dikenali dari aspek identitinya dan dari segi keadaan hidupnya. Hadis yang mempunyai perawi yang terdapat sifat al-jahalah dikategorikan sebagai hadis mubham atau mastur
5)      al-Bidaah
Bidaah ialah melakukan sesuatu ibadat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau melakukan amalan yang tercela dan bertentangan dengan syariat samada melibatkan akidah atau ibadat. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi bidaah dikategorikan sebagai hadis munkar[1] Asmawi Ehsan, Ilmu Hadith, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, hlm. Amru Abdul Muncim Salim, Taysir Dirasat al-Asanid Lilmubtadi’in, Dar al-Diya’, Tanta, 2000


Tiada ulasan: